Monday, March 6, 2017

Redlion viet nam


Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Online.: Zalo -0979985189 ; Skype: sales.tudonghoa
Legacy Company
Part No.
Description
Red Lion
E2-10RTD-1
E3 I/O module, 10 RTD inputs (2 or 3 wire)
Red Lion
E3-10RTD-1
E3 I/O Module, 10 RTD inputs
Red Lion
E3-16AI20M-1
E3 I/O Module, 16 analog inputs (4-20mA)
Red Lion
E3-16AI8AO-1
E3 I/O module, 16 AI and 8 AO (4-20mA)
Red Lion
E3-16DI24-1
E3 I/O Module, 16 Isolated discrete inputs (12/24VDC)
Red Lion
E3-16DIAC-1
E3 I/O module, 16 Discrete Inputs (24/120 DC/AC)
Red Lion
E3-16DO24-1
E3 I/O Module, 16 Isolated discrete outputs (12/24VDC)
Red Lion
E3-16DORLY-1
E3 I/O module, 16 Relay discrete outputs (Form C and A, 12/24 DC/AC)
Red Lion
E3-16ISO20M-1
E3 I/O module, 16 Isolated analog inputs (4-20mA)
Red Lion
E3-16ISOTC-1
E3 I/O module, 16 Thermocouples Inputs
Red Lion
E3-32AI10V-1
E3 I/O module, 32 Analog inputs (0-10V)
Red Lion
E3-32AI20M-1
E3 I/O Module, 32 analog inputs (4-20mA)
Red Lion
E3-32DI24-1
E3 I/O Module, 32 Discrete inputs (12/24VDC)
Red Lion
E3-32DO24-1
E3 I/O Module, 32 Discrete outputs (12/24VDC)
Red Lion
E3-8AO20M-1
E3 I/O module, 8 Analog outputs(4-20mA)
Red Lion
E3-MIX20884-1
E3 I/O module, 12 DI (DC), 8 DI/DO (DC), 8 AI (mA), 4 AO (mA and V)
Red Lion
E3-MIX24880-1
E3 I/O Module, 16 DI(DC), 8DI/DO (DC), 8AI (mA), 0 AO
Red Lion
E3-MIX24882-1
E3 I/O Module, 16 DI(DC), 8DI/DO (DC), 8AI (mA), 2 AO
Red Lion
G07C0000
7",INDOOR,24V
Red Lion
G07S0000
7",OUTDOOR,24V
Red Lion
G09C0000
9",INDOOR,24V
Red Lion
G09C1000
9",INDOOR,+ETH,24V
Red Lion
G0FILM07
G07 OVERLAY FILM (10/PK)
Red Lion
G0FILM09
G09 OVERLAY FILM (10/PK)
Red Lion
G0FILM10
G10 OVERLAY FILM (10/PK)
Red Lion
G0FILM12
G12 OVERLAY FILM (10/PK)
Red Lion
G0FILM15
G15 OVERLAY FILM (10/PK)
Red Lion
G10C0000
10",INDOOR,24V
Red Lion
G10C1000
10",INDOOR,+ETH,24V
Red Lion
G10R0000
10",INDOOR,24V
Red Lion
G10R1000
10",INDOOR,+ETH,24V
Red Lion
G10S0000
10",OUTDOOR,24V
Red Lion
G10S1000
10",OUTDOOR,+ETH,24V
Red Lion
G12C0000
12",INDOOR,24V
Red Lion
G12C1100
12",INDOOR,+485,+ETH,24V
Red Lion
G15C0000
15",INDOOR,24V
Red Lion
G15C1100
15",INDOOR,+485,+ETH,24V
Red Lion
G3HSPA00
G3 HSPA OPTION CARD
Red Lion
GMCAN000
MOD, CAN
Red Lion
GMDIOR00
MOD,8 IN,6 RELAY OUTPUT
Red Lion
GMDIOS00
MOD,8 IN,6 SSR OUTPUT
Red Lion
GMDN0000
GRAPHITE DEVICENET MODULE
Red Lion
GMHSPA00
GRAPHITE HSPA+ MODULE
Red Lion
GMINI800
MOD,8 DC CURRENT INPUT
Red Lion
GMINV800
MOD,8 DC VOLTAGE INPUT
Red Lion
GMJ19390
MOD, J1939
Red Lion
GMOUT400
MOD,4 ANALOG OUT
Red Lion
GMP1RA00
MOD,1 PID,RELAY+ANLOG OUT
Red Lion
GMP1RM00
MOD,1 PID,RELAT OUT+HCM
Red Lion
GMP1SA00
MOD,1 PID, SSR+ANALOG OUT
Red Lion
GMP1SM00
MOD,1 PID,SSR OUT+HCM
Red Lion
GMP2R000
MOD,2 PID,RELAY OUT
Red Lion
GMP2RM00
MOD,2 PID,RELAY OUT+HCM
Red Lion
GMP2S000
MOD,2 PID, SSR OUT
Red Lion
GMP2SM00
MOD,2 PID,SSR OUT+HCM
Red Lion
GMPBDP00
GRAPHITE PROFIBUS DP MODULE
Red Lion
GMRTD600
MOD,6 RTD INPUT
Red Lion
GMSG10R0
GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 1 SG, 3 RLY, ANL OUT
Red Lion
GMSG10S0
GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 1 SG, 3 SSR, ANL OUT
Red Lion
GMSG11R0
GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 2 SG, 3 RLY, ANL OUT
Red Lion
GMSG11S0
GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 2 SG, 3 SSR, ANL OUT
Red Lion
GMTC8000
MOD,8 THERMOCOUPLE INPUT
Red Lion
GMUIN400
MOD,4 UNIVERSAL INPUT
Red Lion
XCHSPA00
XCHSPA OPTION CARD

0 comments:

Post a Comment