Tuesday, March 7, 2017

Dong ho do do cung teclock , dong ho do so teclock, dong ho do do sau teclock, teclock viet nam , teclock gauge, dong ho teclock


Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Online.: Zalo -0979985189 ; Skype: sales.tudonghoa
Dial Thickness Gauge


No
Model
Graduation
1
SM-112
0.01
2
SM-112LS
0.01
3
SM-112LW
0.01
4
SM-112-3A
0.01
5
SM-112-80g
0.01
6
SM-112P
0.01
7
SM-112FE
0.01
8
SM-112AT
0.01
9
SM-112D
0.01
10
SM-528
0.01
11
SM-528LS
0.01
12
SM-528LW
0.01
13
SM-528-3A
0.01
14
SM-528-80g
0.01
15
SM-528FE
0.01
16
SM-114
0.01
17
SM-114LS
0.01
18
SM-114LW
0.01
19
SM-114P
0.01
20
SM-124
0.01
21
SM-124LS
0.01
22
SM-124LW
0.01
23
SM-125
0.01
24
SM-125LS
0.01
25
SM-125LW
0.01
26
SM-1201
0.001
27
SM-1201LS
0.001
28
SM-1201LW
0.001
29
SM-1201L
0.001
30
SM-1202L
0.001
31
SM-130
0.01
32
SM-130LS
0.01
33
SM-130LW
0.01
34
SFM-627
0.01
35
TPM-116
0.01
36
TPM-617
0.01
37
TPM-618
0.01
38
TPD-617J
0.01
39
TPD-618J
0.01
40
SMD-540S2
0.01
41
SMD-540S2-LS
0.01
42
SMD-540S2-LW
0.01
43
SMD-540S2-3A
0.01
44
SMD-550S2
0.01
45
SMD-550S2-LS
0.01
46
SMD-550S2-LW
0.01
47
SMD-550S2-3A
0.01
48
SMD-540J
0.01
49
SMD-550J
0.01
50
SMD-565J
0.001
51
SMD-565J-L
0.001
52
SMD-130J
0.01
53
PG-01J
PF-01J
54
PG-02J
PF-02J
55


56
PG-11J
PF-11J
57
PG-12J
PF-12J
58


59
PG-13J
PF-13J
60
PG-14J
PF-14J
61
PG-15J
PF-15J
62
PG-16J
PF-16J
63
PG-17J
PF-17J
64


65
PG-18J
PF-18J
66
PG-20J

67
PGM-20-5
10±2kPʢa  20gfʣ
68
PGM-20-8
10±2kPʢa  51gfʣ
69
M-112LS
0.01
70
M-528LS
0.01
71
M-114LS
0.01
72
M-124LS
0.01
73
M-130LS
0.01
74
M-1201LS
0.001
75
MD-540S2-LS
0.01
76
D-550S2-LS
0.01
77
M-112LW
0.01
78
M-528LW
0.01
79
MD-540S2-LS
0.01
80
D-550S2-LS
0.01
81
M-112LW
0.01
82
M-528LW
0.01
83
M-124LW

84
 M-130LW

85
 M-1201LW

86
MD-540S2-LW

87
 D-550S2-LW

88
M-114LW

89
 M-124LW

0 comments:

Post a Comment