Monday, March 6, 2017

Dong ho do do cung teclock , dong ho do so teclock, dong ho do do sau teclock, teclock viet nam , teclock gauge

Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Online.: Zalo -0979985189 ; Skype: sales.tudonghoa
No
Model
Graduation
1
LT-310
0.01
2
LT-311
0.01
3
LT-314
0.01
4
LT-315
0.01
5
LT-316
0.01
6
LT-370
0.002
7
LT-315PS
0.01
8
LT-316PS
0.01
9
LT-352
0.01
10
LT-353
0.01
11
LT-354
0.01
12
LT-355
0.002
13
LT-358
0.001
14
LT-352-5
0.01
15
LT-353-5
0.01
16
LT-355-10
0.002
17
LT-358-15
0.001
18
LT-310
13.30
19
LT-311
13.30
20
LT-314
19.45
21
LT-315
18.10
22
LT-316
28.40
23
LT-370
10.00
24
LT-352
17.80
25
LT-353
37.38
26
LT-354
22.16
27
LT-355
14.80
28
LT-358
11.80
29
LT-315PS
8.65
30
LT-316PS
28.40
31
DG-310001
̴̛̰̼́
32
DG-310002
̴̛̰̼́Cover
33
2301
̴̛̰̼́Cover Screw
34
DG-310008
Stop Screw A
35
DG-310009
Stop Screw B
36
ZY-030
Stem
37
DG-310011
Lever
38
DG-310012
Lever Screw
39
DG-310515
Stopper Ass'y
40
DG-310016
Washer
41
DG-310017
Fulcrum Cover
42
1329
Fulcrum Cover Screw
43
ZS-700
Contact Point
44
DG-310522
1# Fulcrum Ass'y
45
DG-310525
Crown Gear Ass'y
46
DG-310031
Base Plate Ass'y
47
DG-310032
Upper Plate Ass'y
48
DG-310033
Center Pinion
49
DG-310535
2# Gear Ass'y
50
DG-310037
Received Hair Spring
51
DG-310038
Hair Spring Pin
52
DG-310539
Hair Spring
53
2301
Upper Plate Screw
54
DG-310042
Cover
55
1315
Base Plate Screw
56
DG-310045
Bezel
57
DG-310046
Dial Cover
58
T-5400B
Dial Plate
59
DG-310048
Dial Plate Spring
60
DG-310049
Bezel Spring
61
DG-310551
Pointer

0 comments:

Post a Comment