Tuesday, March 7, 2017

Dong ho do do cung teclock , dong ho do so teclock, dong ho do do sau teclock, teclock viet nam , teclock gauge, dong ho do do cung

Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Online.: Zalo -0979985189 ; Skype: sales.tudonghoa
Dial Depth Gauge  
   
No Model Graduation
1 DM-210 0.01
2 DM-211 0.01
3 DM-213 0.01
4 DM-214 0.01
5 DM-250 0.01
6 DM-220 0.01
7 DM-221 0.01
8 DM-223 0.01
9 DM-224 0.01
10 DM-230 0.01
11 DM-233 0.01
12 DM-234 0.01
13 DM-295 0.01
14 DM-273 0.01
15 DM-280 0.01
16 DM-283 0.01
17 DM-251 0.01
18  
19 DM-252 0.01
20 DM-264 0.01
21 DM-293 0.01
22 DM-210P 0.01
23 DM-250P 0.01
24 DM-223P 0.01
25 DM-224P 0.01
26 DMD-210S2 П2.5
27 DMD-211S2 П2.5
28 DMD-213S2 П5.2
29 DMD-250S2 П2.0
30 DMD-252S2 П8.0
31 DMD-2100S2 П2.5
32 DMD-2110S2 П2.5
33 DMD-2130S2 П5.2
34 DMD-2500S2 П2.0
35 DMD-2520S2 П8.0
36 DMD-210S2 0.01
37 DMD-211S2 0.01
38 DMD-213S2 0.01
39 DMD-250S2 0.01
40 DMD-252S2 0.01
41 DMD-2100S2 0.001
42 DMD-2110S2 0.001
43 DMD-2130S2 0.001
44 DMD-2500S2 0.001
45 DMD-2520S2 0.001
46 DMD-210J 0.01
47 DMD-211J 0.01
48 DMD-213J 0.01
49 DMD-214J 0.01
50 DMD-215J 0.01
51 DMD-240J 0.01
52 DMD-241J 0.01
53 DMD-293J 0.01
54 DMD-2100J 0.001
55 DMD-2150J 0.001
56 DMD-2400J 0.001
57 DMD-2410J 0.001
58 DM-210  
59 DM-210P  
60 DMD-210S2  
61 DMD-210J  
62 DMD-2100S2  
63 DMD-2100J  
64 DM-211  
65 DMD-211J  
66 DMD-211S2  
67 DMD-2110S2  
68 DM-213  
69 DM-214  
70 DM-223  
71 DM-224  
72 DM-233  
73 DM-234  
74 DM-223P  
75 DM-224P  
76 DM-293  
77 DMD-213S2  
78 DMD-213J  
79 DMD-2130S2  
80 DMD-214J  
81 DMD-215J  
82 DMD-2150J  
83 DMD-293J  
84 DM-250  
85 DM-250P  
86 DMD-250S2  
87 DMD-2500S2  
88 DM-251 П5.2
89 DM-252  
90 DMD-252S2 П8.0
91 DMD-2520S2  
92 DM-273 П5.2
93  
94 DM-280 П3.0
95  
96 DM-283 П8.0
97 DM-264 П2.0
98 DMD-240J П2.5
99 DMD-2400J
100 DMD-241J П5.2
101 DMD-2410J  
102 IM-1 0.1
103 IM-2 0.1
104 IM-4 0.01
105 IM-5 0.01
106 IM-1 35
107 IM-2 35
108 IM-4 35
109 IM-5
110 ZS-423 2.5
111 ZS-424 3.5
112 ZS-425 4.5
113 ZS-426 5.5
114 ZS-427 5.5
115 ZS-428 5.5
116 ZS-429 5.5
117 ZS-408 3
118 ZS-409 5.5
119 ZS-410 6
120 ZS-411 6
121 ZS-412 6
122 ZS-413 7
123 ZS-414 15
124 ZS-415 23
125 ZS-416 31
126 ZS-417 39
127 ZS-418 47
128 ZS-423 20~23
129 ZS-424 22~25
130 ZS-425 24~27
131 ZS-426 26~29
132 ZS-427 28~31
133 ZS-428 30~33
134 ZS-429 32~35
135 ZS-408 30~38
136 ZS-409 36~44
137 ZS-410 42~50
138 ZS-411 48~56
139 ZS-412 54~62
140 ZS-413 55~73
141 ZS-414 71~89
142 ZS-415 87~105
143 ZS-416 103~121
144 ZS-417 119~137
145 ZS-418 135~153
146 IM-880 0.01
147 IM-881 0.01
148 IM-882 0.01
149 ZS-423 20~23
150 ZS-424 22~25
151 ZS-425 24~27
152 ZS-426 26~29
153 ZS-427 28~31
154 ZS-428 30~33
155 ZS-429 32~35
156 ZS-408 30~38
157 ZS-409 36~44
158 ZS-410 42~50
159 ZS-411 48~56
160 ZS-412 54~62
161 ZS-413 55~73
162 ZS-414 71~89
163 ZS-415 87~105
164 ZS-416 103~121
165 ZS-417 119~137
166 ZS-418 135~153
167 ZS-423 19.3ʙ20.7
168 ZS-423 20.3ʙ21.7
169 ZS-424 21.3ʙ22.7
170 ZS-424 22.3ʙ23.7
171 ZS-425 23.3ʙ24.7
172 ZS-425 24.3ʙ25.7
173 ZS-426 25.3ʙ26.7
174 ZS-426 26.3ʙ27.7
175 ZS-427 27.3ʙ28.7
176 ZS-427 28.3ʙ29.7
177 ZS-428 29.3ʙ30.7
178 ZS-428 30.3ʙ31.7
179 ZS-429 31.3ʙ32.7
180 ZS-426 32.3ʙ33.7
181 ZS-426 33.3ʙ34.7
182 ZS-427 34.3ʙ35.7
183 ZS-408 29.3ʙ38.7
184 ZS-409 35.3ʙ44.7
185 ZS-410 41.3ʙ50.7
186 ZS-411 47.3ʙ56.7
187 ZS-412 53.3ʙ62.7
188 ZS-413 54.3ʙ73.7
189 ZS-414 70.3ʙ89.7
190 ZS-415 86.3ʙ105.7
191 ZS-416 102.3ʙ121.7
192 ZS-417 118.3ʙ137.7
193 ZS-418 134.3ʙ153.7
194 ZS-423 34~37
195 ZS-424 36~39
196 ZS-425 38~41
197 ZS-426 40~43
198 ZS-427 42~45
199 ZS-428 44~47
200 ZS-429 46~49
201 ZS-423 48~51
202 ZS-424 50~53
203 ZS-425 52~55
204 ZS-426 54~57
205 ZS-427 56~59
206 ZS-428 58~61
207 ZS-429 60~63
208 ZS-423 62~65
209 ZS-424 64~67
210 ZS-425 66~69
211 ZS-426 68~71
212 ZS-427 70~73
213 ZS-428 72~75
214 ZS-429 74~77
215 ZS-423 76~79
216 ZS-424 78~81
217 ZS-425 80~83
218 ZS-426 82~85
219 ZS-427 84~87
220 ZS-428 86~89
221 ZS-429 88~91
222 ZS-408 60~68
223 ZS-409 66~74
224 ZS-410 72~80
225 ZS-411 78~86
226 ZS-412 84~92
227 ZS-408 90~98
228 ZS-409 96~104
229 ZS-410 102~110
230 ZS-411 108~116
231 ZS-412 114~122
232 ZS-408 120~128
233 ZS-409 126~134
234 ZS-410 132~140
235 ZS-411 138~146
236 ZS-412 144~152
237 ZS-413 151~169
238 ZS-414 167~185
239 ZS-415 183~201
240 ZS-416 199~217
241 ZS-417 215~233
242 ZS-418 231~249
243 ZS-413 247~265
244 ZS-414 263~281
245 ZS-415 279~297
246 ZS-416 295~313
247 ZS-417 311~329
248 ZS-418 327~345
249 GM-1 0.1
250 GM-2 0.1
251 GM-3 0.1
252 GM-8 0.1
253 GM-9 0.1
254 GM-11 0.1
255 GM-20 0.1
256 GM-21 0.1
257 GM-22 0.1
258 GMD-1J 0.1
259 GMD-2J 0.1
260 GMD-8J 0.1
261 FM-20 Internal
262 FM-25 External
   

0 comments:

Post a Comment