Monday, March 6, 2017

Dong ho do do cung teclock , dong ho do so teclock, dong ho do do sau teclock, teclock viet nam

Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Online.: Zalo -0979985189 ; Skype: sales.tudonghoa
Dial indicator
No
Model
Graduation mm
1
TM-1201
0.001
2
TM-1201PW
0.001
3
TM-1251
0.001
4
TM-1202
0.001
5
TM-1205
0.001
6
TM-110
0.01
7
TM-110R
0.01
8
TM-110D
0.01
9
TM-110-4A
0.01
10
TM-110PW
0.01
11
TM-110P
0.01
12
TM-105
0.01
13
TM-105W
0.01
14
TM-5106
0.01
15
TM-5105
0.005
16
TM-35
0.01
17
TM-35-01
0.1
18
TM-35-03
0.01
19
TM-35-04
0.01
20
TM-35-02D
0.01
21
TM-34
0.01
22
TM-36
0.005
23
TM-37
0.01
24
TM-37C
0.01
25
KM-121
0.01
26
KM-121D
0.01
27
KM-121PW
0.01
28
KM-131
0.01
29
KM-132D
0.01
30
KM-130
0.01
31
KM-130R
0.01
32
KM-130D
0.01
33
KM-55
0.05
34
KM-155
0.01
35
KM-155D
0.01
36
KM-05100
0.05
37
KM-05150
0.05
38
TM-1200
0.001
39
TM-1210
0.001
40
TM-1211
0.001
41
TM-102
0.01
42
TM-98
0.1
43
TM-5210
0.0005
44
ST-305A
0.01
45
ST-305B
0.01
46
TM-1201

47
TM-1202

48
TM-1205

49
TM-5105

50
TM-110

51
KM-121

52
KM-130

53
KM-155

54
KM-131

55
TM-34

56
TM-35

57
TM-36

58
TM-37

59
KM-92


0 comments:

Post a Comment