Tuesday, February 2, 2016

bo-dieu-khien-nhiet-do-eurotherm-bo-dieu-khien-nhiet-do-eurotherm-bo-dieu-khien-eurotherm-bo-hien-thi-eurotherm-bo-ghi-du-lieu-eurotherm-role-eurotherm-cong-tac-eurotherm-valve-eurotherm-dau-do-eurotherm-cam-bien-nhiet-do-eurotherm-cam-bien-nhiet-eurotherm-bo-hien-thi-eurotherm-bo-ghi-va-luu-du-lieu-eurotherm-ro-le-eurotherm-cong-tac-eurotherm-dhieu-khien-nguon-dien-dung-trong-tu-dong-cong-nghiep-eurotherm-van-eurotherm-dau-do-eurotherm-cam-bien-nhiet-do-eurotherm

Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Hotmail : sales.tudonghoa@Gmail.com
Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách!
EUROTHERM CONTROLS
818P428
TEMP CONTROL
$2,137
EUROTHERM CONTROLS
818P42848596SN01
TEMP CONTROL
$2,137
EUROTHERM CONTROLS
818P429
TEMP CONTROL
$1,975
EUROTHERM CONTROLS
818P429SN2801200
TEMP CONTROL
$1,975
EUROTHERM CONTROLS
818P430
TEMP CONTROL
$1,745
EUROTHERM CONTROLS
818P430SN0503000
TEMP CONTROL
$1,745
EUROTHERM CONTROLS
818P431
TEMP CONTROL
$1,584
EUROTHERM CONTROLS
818P431S0301450F
TEMP CONTROL
$1,584
EUROTHERM CONTROLS
818P432
TEMP CONTROL
$3,031
EUROTHERM CONTROLS
818P432PROG48596
TEMP CONTROL
$3,031
EUROTHERM CONTROLS
818P433
TEMP CONTROL
$1,907
EUROTHERM CONTROLS
818P433N2000CINS
TEMP CONTROL
$1,907
EUROTHERM CONTROLS
818P4TCRLGCSN030
TEMP CONTROL
$799
EUROTHERM CONTROLS
818PTCRRLYNONEFH
CONTROLLER
$2,290
EUROTHERM CONTROLS
818S
INCOMPLETE PART NUMBER

EUROTHERM CONTROLS
818S01
TEMP CONTROL
$1,465
EUROTHERM CONTROLS
818S01S0301000F0
TEMP CONTROL
$1,465
EUROTHERM CONTROLS
818S02
TEMP CONTROL
$1,167
EUROTHERM CONTROLS
818S020601600C00
TEMP CONTROL
$1,167
EUROTHERM CONTROLS
818S03
TEMP CONTROL
$1,473
EUROTHERM CONTROLS
818S030F010600F
TEMP CONTROL
$1,473
EUROTHERM CONTROLS
818S04
TEMP CONTROL
$1,320
EUROTHERM CONTROLS
818S040130400F00
TEMP CONTROL
$1,320
EUROTHERM CONTROLS
818S05
TEMP CONTROL
$1,320
EUROTHERM CONTROLS
818S05S0301600FS
TEMP CONTROL
$1,320
EUROTHERM CONTROLS
818S06
TEMP CONTROL
$1,899
EUROTHERM CONTROLS
818S06SN0302500F
TEMP CONTROL
$1,899
EUROTHERM CONTROLS
818S07
TEMP CONTROL
$1,320
EUROTHERM CONTROLS
818S070SN0132100
TEMP CONTROL
$1,320
EUROTHERM CONTROLS
818S08
TEMP CONTROL
$1,558
EUROTHERM CONTROLS
818S0896SN010100
TEMP CONTROL
$1,558
EUROTHERM CONTROLS
818S09
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S0900SN010600
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S10
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S100SN010600C
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S11
TEMP CONTROL
$1,814
EUROTHERM CONTROLS
818S11SN0502400F
TEMP CONTROL
$1,814
EUROTHERM CONTROLS
818S12
TEMP CONTROL
$1,047
EUROTHERM CONTROLS
818S122501200F00
TEMP CONTROL
$1,047
EUROTHERM CONTROLS
818S13
TEMP CONTROL
$1,294
EUROTHERM CONTROLS
818S13SN010600FN
TEMP CONTROL
$1,294
EUROTHERM CONTROLS
818S14
TEMP CONTROL
$1,371
EUROTHERM CONTROLS
818S140132800FNO
TEMP CONTROL
$1,371
EUROTHERM CONTROLS
818S15
TEMP CONTROL
$1,371
EUROTHERM CONTROLS
818S15010300F00E
TEMP CONTROL
$1,371
EUROTHERM CONTROLS
818S16
TEMP CONTROL
$1,294
EUROTHERM CONTROLS
818S160601600CNO
TEMP CONTROL
$1,294
EUROTHERM CONTROLS
818S17
TEMP CONTROL
$1,788
EUROTHERM CONTROLS
818S17X0V1000SN0
TEMP CONTROL
$1,788
EUROTHERM CONTROLS
818S18
TEMP CONTROL
$1,609
EUROTHERM CONTROLS
818S18MOV5SN0301
TEMP CONTROL
$1,609
EUROTHERM CONTROLS
818S19
TEMP CONTROL
$1,379
EUROTHERM CONTROLS
818S19SN010100F0
TEMP CONTROL
$1,379
EUROTHERM CONTROLS
818S20
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S20SN0501600C
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S21
TEMP CONTROL
$1,575
EUROTHERM CONTROLS
818S2101321112F0
TEMP CONTROL
$1,575
EUROTHERM CONTROLS
818S22
TEMP CONTROL
$1,788
EUROTHERM CONTROLS
818S22N0601600CE
TEMP CONTROL
$1,788
EUROTHERM CONTROLS
818S23
TEMP CONTROL
$2,435
EUROTHERM CONTROLS
818S23D00S000100
TEMP CONTROL
$2,435
EUROTHERM CONTROLS
818S24
TEMP CONTROL
$1,371
EUROTHERM CONTROLS
818S24SN050299F0
TEMP CONTROL
$1,371
EUROTHERM CONTROLS
818S25
TEMP CONTROL
$2,435
EUROTHERM CONTROLS
818S25D000S00010
TEMP CONTROL
$2,435
EUROTHERM CONTROLS
818S26
TEMP CONTROL
$1,533
EUROTHERM CONTROLS
818S29
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S29SN0503000F
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S30
TEMP CONTROL
$1,941
EUROTHERM CONTROLS
818S300X4MA20M4M
TEMP CONTROL
$1,941
EUROTHERM CONTROLS
818S31
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S31SN030800C0
TEMP CONTROL
$1,456
EUROTHERM CONTROLS
818S/4MA20/R4MA20/NONE/FHD/NONE/NONE/NONE/SN/00/0/14/FT/NO/NO/E/N/S/N/
TEMPERATURE CONTROL
$525
EUROTHERM CONTROLS
818SMICRO
TEMP CONTROL
$681
EUROTHERM CONTROLS
818SNO165MPCROL
TEMP CONTROL
$2,431
EUROTHERM CONTROLS
818STCR4MA20
TEMP CONTROL
$1,231
EUROTHERM CONTROLS
818STCROV10NONED
CONTROLLER
$1,855
EUROTHERM CONTROLS
818STCRTRICTRI00
TEMP CONTROL
$1,669
EUROTHERM CONTROLS
818STCRVPR
TEMP CONTROL
$1,691
EUROTHERM CONTROLS
831
SCR ASSEMBLY
$954
EUROTHERM CONTROLS
83101
SCR PWR CTRL
$784
EUROTHERM CONTROLS
83102
SCR PWR CTRL
$733
EUROTHERM CONTROLS
83102OTHERMSCRWM
SCR PWR CTRL
$733
EUROTHERM CONTROLS
83103
SCR PWR CTRL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
83104
SCR PWR CTRL
$894
EUROTHERM CONTROLS
83105
SCR PWR CTRL
$826
EUROTHERM CONTROLS
83106
SCR PWR CTRL
$1,022
EUROTHERM CONTROLS
8310614PANELMTSC
SCR PWR CTRL
$1,022
EUROTHERM CONTROLS
83107
SCR PWR CTRL
$750
EUROTHERM CONTROLS
8310714SCRC0CRS
SCR PWR CTRL
$750
EUROTHERM CONTROLS
83108
SCR PWR CTRL
$750
EUROTHERM CONTROLS
83109
SCR PWR CTRL
$809
EUROTHERM CONTROLS
83110
SCR PWR CTRL
$1,022
EUROTHERM CONTROLS
83110A240VZCP
SCR POWER CONTROLLER
$542
EUROTHERM CONTROLS
83111
SCR PWR CTRL
$831
EUROTHERM CONTROLS
8311183120A240V4
SCR PWR CTRL
$831
EUROTHERM CONTROLS
83112
SCR PWR CTRL
$647
EUROTHERM CONTROLS
8311283120A240VL
SCR PWR CTRL
$647
EUROTHERM CONTROLS
832
SCR CONTROLLER
$752
EUROTHERM CONTROLS
83201
SCR PWR CTRL
$1,209
EUROTHERM CONTROLS
83202
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
83202SCRPOWER
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
83203
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
83204
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
83205
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
83206
SCR PWR CTRL
$1,099
EUROTHERM CONTROLS
8320614SCR
SCR PWR CTRL
$1,099
EUROTHERM CONTROLS
83207
SCR PWR CTRL
$979
EUROTHERM CONTROLS
8320714SCR
SCR PWR CTRL
$979
EUROTHERM CONTROLS
83208
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
83209
SCR PWR CTRL
$1,099
EUROTHERM CONTROLS
84201
TEMP INDICATOR
$750
EUROTHERM CONTROLS
84201010V0100
TEMP INDICATOR
$750
EUROTHERM CONTROLS
847
TEMPERATURE CONTROL

EUROTHERM CONTROLS
847D10R1C40QLS
TEMP CONTROL
$1,244
EUROTHERM CONTROLS
847QLS01
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
847QLS02
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
847QLS03
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
847QLS04
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
847QLS05
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
847QLS06
TEMP CONTROL
$1,090
EUROTHERM CONTROLS
847QLS07
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
847QLS08
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
847QLS09
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
847QLS10
TEMP CONTROL
$698
EUROTHERM CONTROLS
847QLS11
TEMP CONTROL
$988
EUROTHERM CONTROLS
847QLS12
TEMP CONTROL
$1,379
EUROTHERM CONTROLS
847QLS12MC436
TEMP CONTROL
$1,379
EUROTHERM CONTROLS
847QLS13
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
847QLS14
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
847QLS15
TEMP CONTROL
$1,082
EUROTHERM CONTROLS
847QLS15AXXX135
TEMP CONTROL
$1,082
EUROTHERM CONTROLS
847QLS16
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
847QLS17
TEMP CONTROL
$1,175
EUROTHERM CONTROLS
847QLS174004141M
TEMP CONTROL
$1,175
EUROTHERM CONTROLS
847QLS18
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
847QLS19
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
847QLS20
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
847QLS21
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
847QLS22
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
847QLS22AJHF000
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
847QLS23
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
847QLS25
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
847QLS26
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
847QLS27
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
847QLS28
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
847T10R100QSAKFC
TEMP CONTROL
$873
EUROTHERM CONTROLS
847T10R100QSAKMC
TEMP CONTROL
$873
EUROTHERM CONTROLS
847/T1/T1/0/0/0/QLS
TEMPERATURE CONTROL 32-800F

EUROTHERM CONTROLS
849
VALVE PROCESS CONTROLER 1AMP 240VAC
$230
EUROTHERM CONTROLS
849QLS01
VALVE POSITION
$954
EUROTHERM CONTROLS
849QLS01AJHC110
VALVE POSITION
$954
EUROTHERM CONTROLS
849QLS02
VALVE POSITION
$1,133
EUROTHERM CONTROLS
849QLS03
VALVE POSITION
$1,056
EUROTHERM CONTROLS
849QLS03AJHF4AF
VALVE POSITION
$1,056
EUROTHERM CONTROLS
849QLS04
VALVE POSITION
$954
EUROTHERM CONTROLS
849QLS04AJFFO
VALVE POSITION
$954
EUROTHERM CONTROLS
849QLS05
VALVE POSITION
$750
EUROTHERM CONTROLS
849QLS05AJJF000
VALVE POSITION
$750
EUROTHERM CONTROLS
849QLS06
VALVE POSITION
$1,056
EUROTHERM CONTROLS
849QLS06AJHF4
VALVE POSITION
$1,056
EUROTHERM CONTROLS
849/VPR/R1/0/0/0/AJGF4CE
VALVE POSITIONER WITH RELAY OUTPUT
$970
EUROTHERM CONTROLS
849VPRR10IAA02
VALVE POSITION
$1,115
EUROTHERM CONTROLS
849VPT0000AJFFOC
CONTROLLER
$884
EUROTHERM CONTROLS
849VPTR1000AJHF4
TEMP CONTROL
$1,109
EUROTHERM CONTROLS
849VPTSERIES
VALVE POSITION
$1,108
EUROTHERM CONTROLS
871T10R100QSAKFC
TEMP CONTROL
$852
EUROTHERM CONTROLS
902P
TEMP/ PROGRAMMER CONTROL
$2,367
EUROTHERM CONTROLS
902S
TEMPERATURE CONTROL
$2,035
EUROTHERM CONTROLS
903P
TEMP/ PROGRAMMER CONTROL

EUROTHERM CONTROLS
904P
TEMP/ PROGRAMMER CONTROL
$2,733
EUROTHERM CONTROLS
905D
DUAL INPUT TEMPERATURE CO

EUROTHERM CONTROLS
905S
TEMPERATURE CONTROL
$3,346
EUROTHERM CONTROLS
906D
DUAL INPUT/ TEMP/ PROG CO
$5,176
EUROTHERM CONTROLS
906D01
TEMP CONTROL
$4,512
EUROTHERM CONTROLS
906D010CDR0VHXML
TEMP CONTROL
$4,512
EUROTHERM CONTROLS
906D02
TEMP CONTROL
$4,512
EUROTHERM CONTROLS
906D02SADRVHXMLE
TEMP CONTROL
$4,512
EUROTHERM CONTROLS
906D03
TEMP CONTROL
$5,372
EUROTHERM CONTROLS
906D03LP2ISCDRVH
TEMP CONTROL
$5,372
EUROTHERM CONTROLS
906D04
TEMP CONTROL
$4,810
EUROTHERM CONTROLS
906D04ADRVHXMLE6
TEMP CONTROL
$4,810
EUROTHERM CONTROLS
906DR
TEMP CONTROL
$1,958
EUROTHERM CONTROLS
906DREPAIR
TEMP CONTROL
$1,958
EUROTHERM CONTROLS
906S
TEMP/ PROGRAMMER CONTROL
$4,180
EUROTHERM CONTROLS
906S01
TEMP CONTROL
$3,678
EUROTHERM CONTROLS
906S02
TEMP CONTROL
$3,839
EUROTHERM CONTROLS
906S02XMLEITHAFC
TEMP CONTROL
$3,839
EUROTHERM CONTROLS
907S
HUMIDITY CONTROL
$4,606
EUROTHERM CONTROLS
908S
HUMIDITY / PROGRAMMER CON
$5,457
EUROTHERM CONTROLS
909D
DUAL INPUT / HUMID/ TEMP
$5,006
EUROTHERM CONTROLS
90CONFIG
CONFIG STATION
$1,958
EUROTHERM CONTROLS
91
91E/0/0/(6253)FACTORY SET
$18
EUROTHERM CONTROLS
910
TEMP CONTROL
$500
EUROTHERM CONTROLS
910D
DUAL IN/ HUM/ TEMP/ PROG
$5,848
EUROTHERM CONTROLS
911S
CASCADE/ TEMP CONTROL
$4,572
EUROTHERM CONTROLS
912S
CASCADE/ TEMP/ PROG CONTR
$5,423
EUROTHERM CONTROLS
913D
***INCOMPLETE PART NUMBER DO NOT USE***
$2,899
EUROTHERM CONTROLS
914D
DUAL IN/ TEMP/ PROC/ PROG
$5,176
EUROTHERM CONTROLS
914D01
PROCESS CTRL
$5,244


0 comments:

Post a Comment