Tuesday, February 2, 2016

bo-dieu-khien-nhiet-do-eurotherm-bo-dieu-khien-nhiet-do-eurotherm-bo-dieu-khien-eurotherm-bo-hien-thi-eurotherm-bo-ghi-du-lieu-eurotherm-role-eurotherm-cong-tac-eurotherm-valve-eurotherm-dau-do-eurotherm-cam-bien-nhiet-do-eurotherm-cam-bien-nhiet-eurotherm-bo-hien-thi-eurotherm-bo-ghi-va-luu-du-lieu-eurotherm-ro-le-eurotherm-cong-tac-eurotherm-dhieu-khien-nguon-dien-dung-trong-tu-dong-cong-nghiep-eurotherm-van-eurotherm-dau-do-eurotherm-cam-bien-nhiet-do-eurotherm

Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Hotmail : sales.tudonghoa@Gmail.com
Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách!
EUROTHERM CONTROLS
914D01ICPREODRGG
PROCESS CTRL
$5,244
EUROTHERM CONTROLS
915S
PULSED BURNER CONTROL
$3,073
EUROTHERM CONTROLS
916S
PULSED BURNER/ PROGRAM CO
$3,908
EUROTHERM CONTROLS
91P
TEMP/ PROGRAMMER CONTROL

EUROTHERM CONTROLS
91R
FACTORY REPAIR
$634
EUROTHERM CONTROLS
92
ALARM UNIT CONTROLLER 2AMP 240VAC

EUROTHERM CONTROLS
92006646AO
VALVE POSITION
$394
EUROTHERM CONTROLS
9200EE46A0
CONTROL
$500
EUROTHERM CONTROLS
92EE46
VALVE POSITION
$485
EUROTHERM CONTROLS
9.40003E+12
PRESSURE CTRL
$621
EUROTHERM CONTROLS
940006344C71AO
PRESSURE CTRL
$616
EUROTHERM CONTROLS
940030225570A0
PRESSURE CTRL
$621
EUROTHERM CONTROLS
940030225570A0CE
TEMPERATURE CONTROL
$451
EUROTHERM CONTROLS
94003022CC70A0
PRESSURE CTRL
$728
EUROTHERM CONTROLS
9400XX94B
PRESSURE CTRL
$724
EUROTHERM CONTROLS
940D
DUAL INPUT/ PROCESS CONTR
$4,495
EUROTHERM CONTROLS
940S
PROCESS CONTROL
$3,456
EUROTHERM CONTROLS
941D
DUAL INPUT/ PROCESS/ PROG
$5,287
EUROTHERM CONTROLS
941S
PROCESS/ PROGRAMMER CONTR
$4,291
EUROTHERM CONTROLS
942D
DUAL INPUT/ PRESSURE CONT
$4,818
EUROTHERM CONTROLS
942S
PRESSURE CONTROL
$3,456
EUROTHERM CONTROLS
942SIVPDVADRSSR
PRESSURE CTRL
$3,405
EUROTHERM CONTROLS
943D
PRESSURE CTRL
$5,670
EUROTHERM CONTROLS
943S
PRESSURE/ PROGRAMMER CONT
$4,291
EUROTHERM CONTROLS
944S
CASCADE/ PROCESS CONTROL
$4,682
EUROTHERM CONTROLS
945S
CASCADE/ PROCESS/ PROG CO
$5,533
EUROTHERM CONTROLS
94C
94C/(3022CC62/AO) FAC.SET

EUROTHERM CONTROLS
94C003022CC71AO 
CONTROL
$926
EUROTHERM CONTROLS
94C003022CC72AO 
CONTROL
$926
EUROTHERM CONTROLS
94C32325561
CONTROL
$926
EUROTHERM CONTROLS
94CD1
PRESSURE CTRL
$852
EUROTHERM CONTROLS
94D1
PRESSURE CTRL
$724
EUROTHERM CONTROLS
950D
DUAL INPUT/ GRAVIMETRIC C
$4,495
EUROTHERM CONTROLS
950S
GRAVIMETRIC CONTROL
$3,456
EUROTHERM CONTROLS
951D
DUAL INPUT/ HAUL-OFF CONT
$4,495
EUROTHERM CONTROLS
960S
CARBON POTENTIAL CONTROL
$4,708
EUROTHERM CONTROLS
961S
CARBON POTENTIAL/ PROG CO
$5,559
EUROTHERM CONTROLS
962D
DUAL INPUT/ CARBON/ TEMP
$4,708
EUROTHERM CONTROLS
963S
TEMP CONTROL
$5,559
EUROTHERM CONTROLS
964S
RATIO CONTROL
$4,929
EUROTHERM CONTROLS
965D
DUAL IN/ RATIO/ NORMAL/ C
$4,818
EUROTHERM CONTROLS
966D
DUAL IN/ RATIO/ NORM/ PRO
$5,670
EUROTHERM CONTROLS
967D
DUAL IN/ RATIO/ INDEPEND
$4,818
EUROTHERM CONTROLS
968D
DUAL IN/ RATIO/ INDEP/ PR
$5,670
EUROTHERM CONTROLS
A518400100760W
CONTROL
$332
EUROTHERM CONTROLS
AE133079
CONTROL CARD
$545
EUROTHERM CONTROLS
AMS01
CONTROL
$860
EUROTHERM CONTROLS
AS101
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
AS102
SCR PWR CTRL
$869
EUROTHERM CONTROLS
C0352379
LINE REACTOR
$578
EUROTHERM CONTROLS
C0352380
LINE REACTOR
$753
EUROTHERM CONTROLS
C4MA20
PC BOARD
$234
EUROTHERM CONTROLS
CH120094
FUSE
$358
EUROTHERM CONTROLS
DB351539
CONTACTOR
$656
EUROTHERM CONTROLS
ECMA1/FA101/TC1/TC1/TC1/TC1/(A0/101V029/0/
MASTER TEMPERATURE CONTROLLER
$1,286
EUROTHERM CONTROLS
ECMA201
CONTROL
$3,005
EUROTHERM CONTROLS
ECMA201TC1AO101V
CONTROL
$3,005
EUROTHERM CONTROLS
ECMV2
OPERATOR STATION
$11,364
EUROTHERM CONTROLS
ECMV4
OPERATOR STATION
$8,445
EUROTHERM CONTROLS
EMPPWR115DTPS
CONTROL
$2,496
EUROTHERM CONTROLS
EPC900SP12SISISR
PROCESS CTRL
$2,111
EUROTHERM CONTROLS
EUR220801
TEMP CONTROL
$2,656
EUROTHERM CONTROLS
EUR76002
CONTROL
$588
EUROTHERM CONTROLS
EUR76801
CONTROL
$332
EUROTHERM CONTROLS
EUR808BC2
PC BOARD
$913
EUROTHERM CONTROLS
EUR808BC4
PC BOARD
$289
EUROTHERM CONTROLS
EUR808BD
PC BOARD
$558
EUROTHERM CONTROLS
EUR808D1
PC BOARD
$172
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS01
CONTROL
$724
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS0200
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS03130
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS04120
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS05110
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS0600
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS0700
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS09405
TEMP CONTROL
$988
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS10105
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS11230
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS12105
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS13354
TEMP CONTROL
$1,090
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS14F254
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS15F110
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS16FILE
TEMP CONTROL
$1,184
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS17F154
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS18F130
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS1900
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS20F404
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS21F136
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS22110
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS2300
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS24
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS25506
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS27C205
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS28C305
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS29110
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS3010
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS3100
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS3200
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS33F110
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS35C200
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS36130
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS37110
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS38C145
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS39110
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS40F406
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS410
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS42130
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS43130
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS44F110
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS4500
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS4600
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS4730
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS48C415
TEMP CONTROL
$1,090
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS49
TEMP CONTROL
$1,235
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS50F000
TEMP CONTROL
$988
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS5100
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS52125
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS53210
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS5400
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS55130
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS5605
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS5800
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS590
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS61130
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS6300
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS6400
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS67AF13
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS68
TEMP CONTROL
$1,090
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS735
TEMP CONTROL
$988
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS77F130
TEMP CONTROL
$2,341
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLS7800
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR808QLST1T1
TEMP CONTROL
$850
EUROTHERM CONTROLS
EUR809QLS02
TEMP CONTROL
$954
EUROTHERM CONTROLS
EUR81502
TEMP CONTROL
$1,013
EUROTHERM CONTROLS
EUR818ANCOMDB
PC BOARD
$312
EUROTHERM CONTROLS
EUR818DCOUTPUTBD
PC BOARD
$234
EUROTHERM CONTROLS
EUR818DIGCOMM
COMM BOARD
$313
EUROTHERM CONTROLS
EUR818FB
SUB818/OPTION-BD/VP-FB//
$811
EUROTHERM CONTROLS
EUR818P1502
TEMP CONTROL
$5,042
EUROTHERM CONTROLS
EUR818P405
TEMP CONTROL
$1,260
EUROTHERM CONTROLS
EUR818REMINP
INPUT CARD
$735
EUROTHERM CONTROLS
EUR818S12
TEMP CONTROL
$987
EUROTHERM CONTROLS
EUR818S260SAE70
TEMP CONTROL
$1,533
EUROTHERM CONTROLS
EUR818SMICRO
TEMP CONTROL
$681
EUROTHERM CONTROLS
EUR83101
SCR PWR CTRL
$784
EUROTHERM CONTROLS
EUR83103
SCR PWR CTRL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
EUR83104
SCR PWR CTRL
$894
EUROTHERM CONTROLS
EUR83105
SCR PWR CTRL
$826
EUROTHERM CONTROLS
EUR83108
SCR PWR CTRL
$750
EUROTHERM CONTROLS
EUR83109
SCR PWR CTRL
$809
EUROTHERM CONTROLS
EUR83110
SCR PWR CTRL
$1,022
EUROTHERM CONTROLS
EUR83202
SCR PWR CTRL
$2,610
EUROTHERM CONTROLS
EUR83203PA
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
EUR83204PA
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
EUR83205
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
EUR83208
SCR PWR CTRL
$877
EUROTHERM CONTROLS
EUR83209PA
SCR PWR CTRL
$1,099
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS01C405
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS02105
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS0300
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS0400
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS05205
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS06200
TEMP CONTROL
$1,090
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS07230
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS0800
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS09F250
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS10
TEMP CONTROL
$2,078
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS100
TEMP CONTROL
$698
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS11405
TEMP CONTROL
$988
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS1300
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS14110
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS16C05
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS1800
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS1900
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS20110
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS2100
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS23
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS250
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS2630
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS27130
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
EUR847QLS2800
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
EUR849VPR
CONTROLLER
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
EUR906S01VHXMLE
TEMP CONTROL
$3,678
EUROTHERM CONTROLS
EURAMS01
CONTROL
$860
EUROTHERM CONTROLS
EURAS101
CONTROL
$877
EUROTHERM CONTROLS
EURAS102
CONTROL
$869
EUROTHERM CONTROLS
EURO2204
CONTROLLER
$801
EUROTHERM CONTROLS
EURO2404
CONTROL
$1,756
EUROTHERM CONTROLS
FBCARD
SLIDE WIRE
$273
EUROTHERM CONTROLS
LS810ERR2000
SERVO MOTOR
$3,188
EUROTHERM CONTROLS
OIT8165AOO
INTERFACE
$447
EUROTHERM CONTROLS
PC3000AI
ANALOG INPUT MODULE

EUROTHERM CONTROLS
PC3000AO
ANALOG OUTPUT MODULE

EUROTHERM CONTROLS
PC3000COMM
COMMUNICATIONS MODULE
$4,620
EUROTHERM CONTROLS
PC3000DI
INPUT MODULE DIGITAL

EUROTHERM CONTROLS
PC3000DO
OUTPUT MODULE

EUROTHERM CONTROLS
PC3000PI
PULSE INPUT MODULE

EUROTHERM CONTROLS
RS3DA30A500HDC
POWER CONTROL
$187
EUROTHERM CONTROLS
RS3DA30A500VLDC
SS RELAY
$187
EUROTHERM CONTROLS
RVPT
POSITION CTRL
$307

0 comments:

Post a Comment