Tuesday, February 2, 2016

bo-dieu-khien-nhiet-do-eurotherm-bo-dieu-khien-nhiet-do-eurotherm-bo-dieu-khien-eurotherm-bo-hien-thi-eurotherm-bo-ghi-du-lieu-eurotherm-role-eurotherm-cong-tac-eurotherm-valve-eurotherm-dau-do-eurotherm-cam-bien-nhiet-do-eurotherm-cam-bien-nhiet-eurotherm-bo-hien-thi-eurotherm-bo-ghi-va-luu-du-lieu-eurotherm-ro-le-eurotherm-cong-tac-eurotherm-dhieu-khien-nguon-dien-dung-trong-tu-dong-cong-nghiep-eurotherm-van-eurotherm-dau-do-eurotherm-cam-bien-nhiet-do-eurotherm

Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Hotmail : sales.tudonghoa@Gmail.com
Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách!
EUROTHERM CONTROLS
808QLPS01AJEF215
TEMP CONTROL
$1,294
EUROTHERM CONTROLS
808QLS01
TEMP CONTROL
$698
EUROTHERM CONTROLS
808QLS02
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS03
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS04
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS05
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS06
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
808QLS07
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS08
TEMP CONTROL
$962
EUROTHERM CONTROLS
808QLS08AXXX3000
TEMP CONTROL
$962
EUROTHERM CONTROLS
808QLS09
TEMP CONTROL
$988
EUROTHERM CONTROLS
808QLS10
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS11
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS12
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS13
TEMP CONTROL
$1,090
EUROTHERM CONTROLS
808QLS14
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS15
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
808QLS16
TEMP CONTROL
$1,184
EUROTHERM CONTROLS
808QLS17
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS18
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS19
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS20
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
808QLS21
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS22
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS23
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS24
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS25
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS26
TEMP CONTROL
$1,294
EUROTHERM CONTROLS
808QLS26HC115
TEMP CONTROL
$1,294
EUROTHERM CONTROLS
808QLS27
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
808QLS28
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
808QLS29
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS30
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS31
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS32
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS33
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
808QLS34
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS340044MV
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS35
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS36
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS37
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS38
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS39
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS40
TEMP CONTROL
$1,277
EUROTHERM CONTROLS
808QLS41
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
808QLS42
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS43
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS44
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS45
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS46
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS47
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS48
TEMP CONTROL
$1,090
EUROTHERM CONTROLS
808QLS49
TEMP CONTROL
$1,235
EUROTHERM CONTROLS
808QLS50
TEMP CONTROL
$988
EUROTHERM CONTROLS
808QLS51
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS52
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS53
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS54
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS55
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS56
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS57
TEMP CONTROL
$1,354
EUROTHERM CONTROLS
808QLS57405420MA
TEMP CONTROL
$1,354
EUROTHERM CONTROLS
808QLS58
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS59
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS60
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
808QLS60WILLPROG
TEMP CONTROL
$1,192
EUROTHERM CONTROLS
808QLS61
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS62
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
808QLS62AJGF130
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
808QLS63
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
808QLS64
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS65
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
808QLS65AJGF200
TEMP CONTROL
$886
EUROTHERM CONTROLS
808QLS66
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS66CA513AJG
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS67
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS68
TEMP CONTROL
$1,090
EUROTHERM CONTROLS
808QLS69
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS69AJHF130
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS70
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS70AJHF100
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS71
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS71AJGF116
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS72
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS72AJGF136A
TEMP CONTROL
$1,005
EUROTHERM CONTROLS
808QLS73
TEMP CONTROL
$988
EUROTHERM CONTROLS
808QLS74
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS7426018THT
TEMP CONTROL
$903
EUROTHERM CONTROLS
808QLS75
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS75AJGF000
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808QLS76
TEMP CONTROL
$754
EUROTHERM CONTROLS
808QLS76AJJF235
TEMP CONTROL
$754
EUROTHERM CONTROLS
808QLS78
TEMP CONTROL
$801
EUROTHERM CONTROLS
808R1
TEMP CONTROL
$783
EUROTHERM CONTROLS
808R10000QLS
TEMP CONTROL
$764
EUROTHERM CONTROLS
808R10R100QSAJHC
TEMP CONTROL
$873
EUROTHERM CONTROLS
808/R1/NO/NO//
TEMPERATURE CONTROL 1/8TH DIN

EUROTHERM CONTROLS
808-R1-R1-0-0-0-QLS
TEMPERATURE CONTROL

EUROTHERM CONTROLS
808/R1/R1/0/0/0/QS/AJGF120
TEMPERATURE CONTROLLER 32-600DEGREE F
$467
EUROTHERM CONTROLS
808/R1/R1/NO/
TEMPERATURE CONTROL 1/8TH DIN

EUROTHERM CONTROLS
808R1R1NOAJJC130
TEMP CONTROL
$852
EUROTHERM CONTROLS
808R1R1NOOOQLS 
TEMP CONTROL
$852
EUROTHERM CONTROLS
808R1R1R10000
TEMP CONTROL
$995
EUROTHERM CONTROLS
808R1R1R1000QLS 
TEMP CONTROL
$1,049
EUROTHERM CONTROLS
808T10000QLS
TEMP CONTROL
$757
EUROTHERM CONTROLS
808-T1-0-0-0-0-QS
TEMPERATURE CONTROL

EUROTHERM CONTROLS
808T1000QLS
TEMP CONTROL
$693
EUROTHERM CONTROLS
808T1000QS
TEMP CONTROL
$693
EUROTHERM CONTROLS
808T100C20QLS
TEMP CONTROL
$693
EUROTHERM CONTROLS
808T100C40QLS
TEMP CONTROL
$1,043
EUROTHERM CONTROLS
808T1NONONO
TEMP CONTROL
$693
EUROTHERM CONTROLS
808T1R1000QLS
TEMP CONTROL
$823
EUROTHERM CONTROLS
808T1T100
TEMP CONTROL
$836
EUROTHERM CONTROLS
808T1T1000DS
TEMP CONTROL
$742
EUROTHERM CONTROLS
808/T1/T1/0/0/0/QLS
TEMPERATURE CONTROLLE W/2 TRIAC OUTPUT
$598
EUROTHERM CONTROLS
808T1T1000QSAJHC
TEMP CONTROL
$852
EUROTHERM CONTROLS
808T1T101C4OQS
TEMP CONTROL
$1,226
EUROTHERM CONTROLS
808T1T1NONOQLS
TEMP CONTROL
$878
EUROTHERM CONTROLS
808T1T1NOQLS
TEMP CONTROL
$827
EUROTHERM CONTROLS
808T1T1R1000QLS
TEMP CONTROL
$969
EUROTHERM CONTROLS
808T1T1R100QLS
TEMP CONTROL
$969
EUROTHERM CONTROLS
808TINONOQLSAJKF
TEMP CONTROL
$787
EUROTHERM CONTROLS
808TITIR1NOQS
TEMP CONTROL
$971
EUROTHERM CONTROLS
809
VALVE POSITIONER CONTROL
$1,082
EUROTHERM CONTROLS
809QLS01
TEMP CONTROL
$750
EUROTHERM CONTROLS
809QLS01AJJF0
TEMP CONTROL
$750
EUROTHERM CONTROLS
809QLS02
TEMP CONTROL
$954
EUROTHERM CONTROLS
809QP01
TEMP CONTROL
$1,635
EUROTHERM CONTROLS
809QP01AKKC4VALV
TEMP CONTROL
$1,635
EUROTHERM CONTROLS
809QP02
TEMP CONTROL
$1,039
EUROTHERM CONTROLS
809QP02AKKC4
TEMP CONTROL
$1,039
EUROTHERM CONTROLS
810INPUTBD
PROCESS CTRL
$761
EUROTHERM CONTROLS
81502
TEMP CONTROL
$1,013
EUROTHERM CONTROLS
815P
TEMP CONTROL
$1,780
EUROTHERM CONTROLS
815S
TEMP CONTROL
$462
EUROTHERM CONTROLS
815S01
TEMP CONTROL
$1,175
EUROTHERM CONTROLS
815S01S0132800FS 
TEMP CONTROL
$1,175
EUROTHERM CONTROLS
818P
TEMP CONTROL
$2,060
EUROTHERM CONTROLS
818P15
TEMP CONTROL
$2,461
EUROTHERM CONTROLS
818P1501
TEMP CONTROL
$1,720
EUROTHERM CONTROLS
818P1501S010500F
TEMP CONTROL
$1,720
EUROTHERM CONTROLS
818P1502
TEMP CONTROL
$1,694
EUROTHERM CONTROLS
818P15022501200F
TEMP CONTROL
$1,694
EUROTHERM CONTROLS
818P1503
TEMP CONTROL
$2,392
EUROTHERM CONTROLS
818P150300SN7008
TEMP CONTROL
$2,392
EUROTHERM CONTROLS
818P15TCR4MA200F
TEMP CONTROL
$2,197
EUROTHERM CONTROLS
818P15TCRLGCSN01
TEMP CONTROL
$1,755
EUROTHERM CONTROLS
818P4
TEMP CONTROL
$2,060
EUROTHERM CONTROLS
818P401
TEMP CONTROL
$1,839
EUROTHERM CONTROLS
818P40100S350240
TEMP CONTROL
$1,839
EUROTHERM CONTROLS
818P402
TEMP CONTROL
$1,584
EUROTHERM CONTROLS
818P402S0301000F
TEMP CONTROL
$1,584
EUROTHERM CONTROLS
818P403
TEMP CONTROL
$1,379
EUROTHERM CONTROLS
818P403010600F00
TEMP CONTROL
$1,379
EUROTHERM CONTROLS
818P404
TEMP CONTROL
$1,660
EUROTHERM CONTROLS
818P4040S0325012
TEMP CONTROL
$1,660
EUROTHERM CONTROLS
818P405
TEMP CONTROL
$1,337
EUROTHERM CONTROLS
818P40501000F00E
TEMP CONTROL
$1,337
EUROTHERM CONTROLS
818P406
TEMP CONTROL
$1,533
EUROTHERM CONTROLS
818P406SN0532300
TEMP CONTROL
$1,533
EUROTHERM CONTROLS
818P408
TEMP CONTROL
$1,907
EUROTHERM CONTROLS
818P408SN4502400
TEMP CONTROL
$1,907
EUROTHERM CONTROLS
818P409
TEMP CONTROL
$1,660
EUROTHERM CONTROLS
818P4090SN032501
TEMP CONTROL
$1,660
EUROTHERM CONTROLS
818P410
TEMP CONTROL
$1,660
EUROTHERM CONTROLS
818P4100SN280120
TEMP CONTROL
$1,660
EUROTHERM CONTROLS
818P411
TEMP CONTROL
$1,499
EUROTHERM CONTROLS
818P411SN010600F
TEMP CONTROL
$1,499
EUROTHERM CONTROLS
818P412
TEMP CONTROL
$1,584
EUROTHERM CONTROLS
818P4120SN010600
TEMP CONTROL
$1,584
EUROTHERM CONTROLS
818P413
TEMP CONTROL
$2,069
EUROTHERM CONTROLS
818P413PR000SN03
TEMP CONTROL
$2,069
EUROTHERM CONTROLS
818P414
TEMP CONTROL
$1,745
EUROTHERM CONTROLS
818P4140SN030011
TEMP CONTROL
$1,745
EUROTHERM CONTROLS
818P415
TEMP CONTROL
$2,060
EUROTHERM CONTROLS
818P41548596SN03
TEMP CONTROL
$2,060
EUROTHERM CONTROLS
818P416
TEMP CONTROL
$1,984
EUROTHERM CONTROLS
818P416PROG00SN2
TEMP CONTROL
$1,984
EUROTHERM CONTROLS
818P417
TEMP CONTROL
$1,499
EUROTHERM CONTROLS
818P417SN010600F
TEMP CONTROL
$1,499
EUROTHERM CONTROLS
818P418
TEMP CONTROL
$1,899
EUROTHERM CONTROLS
818P4189600SN240
TEMP CONTROL
$1,899
EUROTHERM CONTROLS
818P419
TEMP CONTROL
$2,137
EUROTHERM CONTROLS
818P41948596SN03
TEMP CONTROL
$2,137
EUROTHERM CONTROLS
818P420
TEMP CONTROL
$1,584
EUROTHERM CONTROLS
818P420S3502400C
TEMP CONTROL
$1,584
EUROTHERM CONTROLS
818P421
TEMP CONTROL
$1,652
EUROTHERM CONTROLS
818P4212402300C0
TEMP CONTROL
$1,652
EUROTHERM CONTROLS
818P422
TEMP CONTROL
$1,831
EUROTHERM CONTROLS
818P422000SN7002
TEMP CONTROL
$1,831
EUROTHERM CONTROLS
818P423
TEMP CONTROL
$1,831
EUROTHERM CONTROLS
818P42300SN03201
TEMP CONTROL
$1,831
EUROTHERM CONTROLS
818P424
TEMP CONTROL
$1,499
EUROTHERM CONTROLS
818P424N030600CE
TEMP CONTROL
$1,499
EUROTHERM CONTROLS
818P425
TEMP CONTROL
$2,060
EUROTHERM CONTROLS
818P42548596SN03
TEMP CONTROL
$2,060
EUROTHERM CONTROLS
818P426
TEMP CONTROL
$1,745
EUROTHERM CONTROLS
818P4260SN080170
TEMP CONTROL
$1,745
EUROTHERM CONTROLS
818P427
TEMP CONTROL
$1,584
EUROTHERM CONTROLS
818P427SN0501600
TEMP CONTROL
$1,584

0 comments:

Post a Comment