Wednesday, February 3, 2016

Dold viet nam - Rơ le bảo vệ an toàn Dold - – role an toan Dold - – ro le bao ve Dold - – ro le thoi gian dod - Rơ le với nhiều chức năng bảo vệ Dold - Rơ le cài đặt thời gian Dold - Rơ le bảo vệ an toàn khi xảy ra quá áp Dold - afety relay Dold - Muti funtion relay Dold - Timer Relay Dold - Voltage relay Dold


Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Hotmail : sales.tudonghoa@Gmail.com
Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách!
Dold viet nam - Rơ le bảo vệ an toàn Dold -  – role an toan Dold -  – ro le bao ve Dold -  – ro le thoi gian dod - Rơ le với nhiều chức năng bảo vệ Dold -  Rơ le cài đặt thời gian Dold -  Rơ le bảo vệ an toàn khi xảy ra quá áp Dold -  afety relay Dold -  Muti funtion relay Dold -  Timer Relay Dold -  Voltage relay Dold
DOLD
HC3096.- -/
SAFETY RELAY INTERFACE MODULES - INCLUDES OA5611.- - RELAY
DOLD
HL3096.- -/
SAFETY RELAY INTERFACE MODULES - INCLUDES OA5612.- - RELAY
DOLD
BG5912-86
SAFETY RELAY MODULE
DOLD
BH5911.03
SAFETY RELAY MODULE
DOLD
BH5914.08
SAFETY RELAY MODULE
DOLD
LG/MK3096
SAFETY RELAY MODULE
DOLD
BN3081.63
SAFETY RELAY MODULE 110VAC 50/60HZ 7NO 1AUX-NC
DOLD
44334
SAFETY RELAY MODULE 110VAC 50/60HZ 7NO 1AUX-NC
DOLD
BG5924
SAFETY RELAY MODULE 24VAC/DC 1NC/3NO
DOLD
BG5924.04
SAFETY RELAY MODULE 24VAC/DC 4NO
DOLD
BH5914.08/00MF0
SAFETY RELAY MODULE 24VDC 100MA DIN
DOLD
BG5912.86/00000
SAFETY RELAY MODULE 3AMP 230VAC 0/3SECS
DOLD
BN-5983.53
SAFETY RELAY MODULE EMERGENCY STOP 3NO/1NC 24VDC
DOLD
UG6960.04
SAFETY RELAY WITH MULTIFUNTION SAFETY TIMER, SAFEMASTER C
DOLD
OA56691298361DC2
SAFETY RELAY, 1NO/1NC, 24VDC, 8A; COIL VOLTAGE VDC NOM:24V; COIL RESISTANCE:720OHM; CONTACT CURRENT MAX:8A; CONTACT VOLTAGE AC NOM:400V; CONTACT VOLTA
DOLD
BH5928.47
SAFETY RELAY, 3 N/O, 1 N/C, 1 ADJ TIMED CONT, 24VDC
DOLD
LG7928.97
SAFETY RELAY, 3 N/O, 2 N/C, REDUNDANTS COTACTS, UP TO 300S EC
DOLD
BN5983.53-DC24V
SAFETY RELAY, 3NO/1NC, 24VDC, 6A; COIL VOLTAGE VDC NOM:24V; CONTACT CURRENT MAX:10A; CONTACT VOLTAGE AC NOM:230V; CONTACT VOLTAGE DC NOM:24V; CONTACT
DOLD
BN598353AC5060HZ
SAFETY RELAY, 3PST / SPST, 230VAC, 10A; COIL VOLTAGE VAC NOM:230V; CONTACT CURRENT MAX:10A; CONTACT VOLTAGE AC NOM:230V; CONTACT VOLTAGE DC NOM:24V; C
DOLD
LH5946.48
SAFETY RELAY, BACK EMF DETECTION, 3 N/O, 1 N/C, 110V OR 230VAC OR 24VDC (UTILISES BACK EMF DETECTION)
DOLD
UG6916.10
SAFETY RELAY, PRO I/O MODULE, 8 X SAFE O/P, 4 X TEST O/P, 2 X SAFE S/C O/P
DOLD
UG6913.12
SAFETY RELAY, PRO INPUT MODULE 12 X SAFE I/P, 8 X TEST O/P
DOLD
UG6913.16
SAFETY RELAY, PRO INPUT MODULE 16 X SAFE I/P, 4 X TEST O/P
DOLD
UG6913.08
SAFETY RELAY, PRO INPUT MODULE 8 X SAFE I/P, 4 X TEST O/P
DOLD
KO4303-158-4
SAFETY RELAY, PRO INRAIL BUS ENDCAP, LEFT
DOLD
KO4303-158-3
SAFETY RELAY, PRO INRAIL BUS ENDCAP, RIGHT
DOLD
BU6921
SAFETY RELAY, PRO INRAIL BUS SYSTEM
DOLD
UG6912.02
SAFETY RELAY, PRO OUTPUT MODULE, OSSD 2 X SAFE S/C O/P PAIR
DOLD
UG6912.04
SAFETY RELAY, PRO OUTPUT MODULE, OSSD 4 X SAFE S/C O/P PAIRS
DOLD
UG6912.14
SAFETY RELAY, PRO OUTPUT RELAY MODULE, ONE SET 2 X SAFE N/O CONTACTS
DOLD
UG6912.28
SAFETY RELAY, PRO OUTPUT RELAY MODULE, TWO SETS 2 X SAFE N/O CONTACTS
DOLD
UG6954
SAFETY RELAY, PROFINET, PRO INRAIL BUS EXTENDER MODULE
DOLD
BO5988.47
SAFETY RELAY, WITH ADJUSTABLE TIMED CONTACTS
DOLD
45476
SAFETY RELAY1-30S 5AMP 230VAC 24VDC 50/60HZ
DOLD
BO5988.47/424
SAFETY RELAY1-30S 5AMP 230VAC 24VDC 50/60HZ
DOLD
RK5942.02
SAFETY RELAYS - 1 N/O, 1 S/C, 24VDC ONLY
DOLD
BG5595 PSU
SAFETY RELAYS - 110V TO 230VAC INPUT, 24VDC, 1A CAN POWER UP TO 7 MODULES
DOLD
BG5925.02
SAFETY RELAYS - 2 N/O /900 & /920 VERSIONS SAME PRICE
DOLD
LG5925.02
SAFETY RELAYS - 2 N/O /900 VERSIONS SAME PRICE
DOLD
LG5924.02
SAFETY RELAYS - 2 N/O AC OR DC
DOLD
LG5928.41
SAFETY RELAYS - 2 N/O, 1 ADJ TIMED CONTACTS 24VDC
DOLD
BG5912.95
SAFETY RELAYS - 2 N/O, 1 N/C TIMED CONTACTS
DOLD
BH/BL5903.22
SAFETY RELAYS - 2 N/O, 1 N/C U/V & O/V DETECTION WITH AUTO RESET E STOP WITH MONITORED MAN RESET
DOLD
BH5928.92
SAFETY RELAYS - 2 N/O, 1 N/C, 3 ADJ TIMED CONTACTS
DOLD
BG5925.22
SAFETY RELAYS - 2 N/O, 1 N/C/900 & /920 VERSIONS SAME PRICE
DOLD
BD5987.02
SAFETY RELAYS - 2 N/O, MANUAL RESET ONLY
DOLD
RK5942.03
SAFETY RELAYS - 2 N/O, OR 1 N/O REDUNDANT CONTACT
DOLD
BG7925.21
SAFETY RELAYS - 24VAC/DC, UP TO 100 SEC 1 N/O, 1 N/C
DOLD
BA7924.21/003
SAFETY RELAYS - 24VDC, UP TO 10 SEC WITH REDUNDANT CONTACTS 1 N/O, 1 N/C
DOLD
BG7925.96/002
SAFETY RELAYS - 24VDC, UP TO 100 SEC 3 N/O, 1 N/C VERSION WITH REDUNDANT CONTACTS
DOLD
BH/BL5903.03
SAFETY RELAYS - 3 N/O U/V & O/V DETECTION WITH AUTO RESET E STOP WITH MONITORED MAN RESET
DOLD
LG5925.48
SAFETY RELAYS - 3 N/O, 1 N/C /900 & VERSIONS SAME PRICE
DOLD
BG5912.48
SAFETY RELAYS - 3 N/O, 1 N/C CONTACTS
DOLD
LG5924.48
SAFETY RELAYS - 3 N/O, 1 N/C PUSHBUTTONS
DOLD
LG7927.97
SAFETY RELAYS - 3 N/O, 2 N/C
DOLD
LG5924.04
SAFETY RELAYS - 4 N/O
DOLD
LG5925.04
SAFETY RELAYS - 4 N/O /900 & VERSIONS SAME PRICE
DOLD
LG7928.98
SAFETY RELAYS - 4 N/O, 1 N/C, 24VDC
DOLD
LG7927.98
SAFETY RELAYS - 4 N/O, 1 N/C, 24VDC, UP TO 300 SEC
DOLD
LG5596
SAFETY RELAYS - AC PSU FOR USE WITH BH5928 85-265VAC/DC, 24VDC, 200MA
DOLD
RL5596
SAFETY RELAYS - AC PSU FOR USE WITH BH5928 85-265VAC/DC, 24VDC, 250MA
DOLD
BH7925.96
SAFETY RELAYS - AC UP TO 100 SEC 3 N/O, 1 N/C
DOLD
BH7925.96/002
SAFETY RELAYS - AC UP TO 100 SEC 3 N/O, 1 N/C VERSION WITH REDUNDANT CONTACTS
DOLD
BH5911.22
SAFETY RELAYS - CONTROL MODULE, 2 SAFETY INPUT S4 START INPUTS 2 N/O, 1 N/C O/P CONT
DOLD
BG5551
SAFETY RELAYS - DIAGNOSTIC MODULE CANOPEN
DOLD
BH5552
SAFETY RELAYS - DIAGNOSTIC MODULE PROFIBUS
DOLD
BG5913.08/---
SAFETY RELAYS - INPUT MODULE 8 SAFETY INPUTS
DOLD
BG5914.08/---
SAFETY RELAYS - INPUT MODULE 8 SAFETY INPUTS
DOLD
BG5912.04
SAFETY RELAYS - OUTPUT MODULE 4 N/O CONTACTS
DOLD
BH5902.22/--
SAFETY RELAYS - PROGRAMMABLE MUTING, STEPPING AND RESET FUNCTIONS
DOLD
BH5910.22/--
SAFETY RELAYS - SWITCH PROGRAMMABLE FUNCTIONS, UP TO 4 DUAL CHANNEL SAFETY INPUTS, ONE OUTPUT 3 SAFETY CONTACTS
DOLD
BG7925.96
SAFETY RELAYS 24VDC UP TO 100 SEC 3 N/O 1 N/C
DOLD
BH5932.22
SAFETY STANDSTILL MONITORS, WITH GALVANIC ISOLATION
DOLD
BH5932.22/101
SAFETY STANDSTILL MONITORS, WITH GALVANIC ISOLATION
DOLD
BH5932.22/111
SAFETY STANDSTILL MONITORS, WITH GALVANIC ISOLATION
DOLD
LG3096.60-DC24V
SAFTEY RELAY INTERFACE MODULE 2/3AMP 15/230VAC
DOLD
HL3094/100
SCREW TERMINAL INTERFACE MODULE WITH PLUG IN RELAY SOCKET, OA5601 RELAYS
DOLD
HO3094/100
SCREW TERMINAL INTERFACE MODULE WITH PLUG IN RELAY SOCKET, OA5602 RELAYS
DOLD
HO3095/100
SCREW TERMINAL INTERFACE MODULE WITH PLUG IN RELAY SOCKET, OA5603 RELAYS
DOLD
HC3096/100
SCREW TERMINAL INTERFACE MODULE WITH PLUG IN RELAY SOCKET, OA5611 RELAYS
DOLD
HL3096/100
SCREW TERMINAL INTERFACE MODULE WITH PLUG IN RELAY SOCKET, OA5612 RELAYS
DOLD
ET1415.041
SCREW TERMINAL INTERFACE MODULE WITH PLUG IN RELAY SOCKET, OA5669 RELAYS
DOLD
ET1415.047
SCREW TERMINAL INTERFACE MODULE WITH PLUG IN RELAY SOCKET, WITH CAGE CLAMP TERMINALS
DOLD
UH594704
SENSOR
DOLD
IL9017AC230V1,5KW
SOFTSTARTER; SUPPLY VOLTAGE RANGE:184V AC TO 253V AC; NO. OF PHASES:SINGLE; POWER RATING:1.5KW; CURRENT RATING:10A; OPERATING TEMPERATURE RANGE:0¦C TO
DOLD
BH9253.11/6.5A
SOLID STATE RELAY, WITH REVESING THREE PHASE OUTPUT
DOLD
BH9251.11/20A
SOLID STATE RELAY, WITH U/O CURRENT MONITORING & VOLT DROP COMPENSATION
DOLD
BH9251.11/40A
SOLID STATE RELAY, WITH U/O CURRENT MONITORING & VOLT DROP COMPENSATION
DOLD
BH9253.11
SOLID STATE RELAYS (DIN RAIL MOUNTED)
DOLD
PH9260.91
SOLID STATE RELAYS (FLAT PACK)
DOLD
PH9260.91/000/01 
SOLID STATE RELAYS (FLAT PACK)
DOLD
PH9260.91/000/02 
SOLID STATE RELAYS (FLAT PACK)
DOLD
46586
STANDSTILL MONITOR 5AMP 110VAC 50/60HZ 2N/O 2N/C
DOLD
BD5936.17/AC110V-50/60HZ
STANDSTILL MONITOR 5AMP 110VAC 50/60HZ 2N/O 2N/C
DOLD
BD5936.17AC50/60HZ230V
STANDSTILL MONITOR; COIL VOLTAGE VAC NOM:230V; CONTACT CURRENT MAX:5A; CONTACT VOLTAGE AC NOM:230V; CONTACT CONFIGURATION:2NO / 2NC; NO. OF POLES:4; R
DOLD
56281
SWITCH
DOLD
IK8701.12
SWITCHING RELAY 16AMP 400VAC
DOLD
DIZIIIANTC
TEMP CONTROL
DOLD
DREFEKO
TEMP CONTROL
DOLD
EC761632-0.15S-30H
TEMPERATURE CONTROLLER 0.15S-30H 220VAC 50/60HZ
DOLD
22.2206.00.310
TEMPERATURE CONTROLLER 0-150C DEG 220V 50/60HZ
DOLD
22.2205.00.111
TEMPERATURE CONTROLLER 0-150C DEG 240V 50HZ 500VA
DOLD
DIZ-3A-PT-100
TEMPERATURE CONTROLLER 0-150DEG C 240V 50HZ
DOLD
DIZ-3E-9005610040 
TEMPERATURE CONTROLLER 0-250DEG C 230V 50/60HZ
DOLD
11.2100.00.111-12/8
TEMPERATURE CONTROLLER 0-40C DEG 24VDC 500VA/230V
DOLD
EC7616.32101
TEMPERATURE CONTROLLER 0-6SEC 220VAC 50/60HZ
DOLD
DIZ-3E-2363.6
TEMPERATURE CONTROLLER 20-300DEG C 115/230VAC
DOLD
ETR-A-2320.6.2
TEMPERATURE CONTROLLER 4DIGIT DISPLAY 24VDC 230V
DOLD
IK9094.11
TEMPERATURE MONITOR PT 100 INPUT - 1 X PT 100 I/P, 1 C/O CONT 24VAC/DC ONLY
DOLD
IL9094.11
TEMPERATURE MONITOR PT 100 INPUT - 1 X PT 100 I/P, 1 C/O CONTACT 24VDC
DOLD
BA9094.20
TEMPERATURE MONITOR PT 100 INPUT - 2 X PT 100 I/P, 2 INDEPENDENT O/P, 2 C/O
DOLD
22.3210.77.021-15/2
TEMPERAURE CONTROLLER
DOLD
MK9994
TESTER INDICATOR LAMP 11 MAXIMUM
DOLD
MK9995
TESTER INDICATOR LAMP 11 MAXIMUM
DOLD
12938
TESTER INDICATOR LAMP 11 MAXIMUM MK9994
DOLD
15889
TESTER INDICATOR LAMP 11 MAXIMUM MK9995
DOLD
AD5999
THERMISTATIC RESET
DOLD
23500
THERMISTOR RELAY 230VAC 50/60HZ
DOLD
MK9052.12/230VAC50/60HZ
THERMISTOR RELAY 230VAC 50/60HZ
DOLD
36953
TIME DELAY MODULE 3AMP 250VAC 24VDC 1-10SEC
DOLD
IN7824.21/DC24V-1-10S
TIME DELAY MODULE 3AMP 250VAC 24VDC 1-10SEC
DOLD
BA-7811.81
TIME DELAY RELAY .05 - 1.0SECOND 5POLE
DOLD
45173
TIME DELAY RELAY .05SEC-100HRS 110-127VDC 230VAC
DOLD
BA7962-81-DC1270-100H
TIME DELAY RELAY .05SEC-100HRS 110-127VDC 230VAC
DOLD
BA9053/AC113A-250V-50/60HZ-.1-1
TIME DELAY RELAY .1-1SEC .002-.02AMP 110-250VAC
DOLD
VR560-AC220-.2-180S
TIME DELAY RELAY .2-180SEC 4AMP 220VAC
DOLD
AI301.9051/AC220V-50/60HZ-0.3-3S
TIME DELAY RELAY .3-3SEC 220VAC 50/60HZ
DOLD
AI-305.100
TIME DELAY RELAY .5SEC 115V 60CY
DOLD
AA9906.81-AC220V-50/60HZ-10M
TIME DELAY RELAY 0.05-1.0 X10MIN 220VAC 50/60HZ
DOLD
AI301.9051/AC110V-50/60HZ-0.3-3S
TIME DELAY RELAY 0.3-3SEC 110V 50/60HZ MULTI-RANGE
DOLD
AI-303.0081-0.3-3
TIME DELAY RELAY 0.3-3SEC 230V 50/60HZ
DOLD
AI301.9051/AC24V-50/60HZ-0.3-3S
TIME DELAY RELAY 0.3-3SEC 24V 50/60HZ MULTI-RANGE
DOLD
1926
TIME DELAY RELAY 0.3-6SEC 220VAC 50/60HZ
DOLD
AI953N.0082/AC220V-50/60HZ/0.3-6S
TIME DELAY RELAY 0.3-6SEC 220VAC 50/60HZ
DOLD
AI903.0081-220VAC/0.5-100S
TIME DELAY RELAY 0.5-100S 220VAC
DOLD
BA7903.82-220VAC/0.5-10S
TIME DELAY RELAY 0.5-10S 220VAC
DOLD
BA7903.82/AC220V-50/60HZ/0.5-10S
TIME DELAY RELAY 0.5-10SEC 220VAC 50/60HZ
DOLD
22610
TIME DELAY RELAY 0.5-10SEC 220VAC 50/60HZ
DOLD
5863
TIME DELAY RELAY 0.5-1A 50/60HZ
DOLD
AI903.0081/AC220V-50/60HZ-10S
TIME DELAY RELAY 0.5-3S 220VAC 50/60HZ MULTI-TIMER
DOLD
BA7924.21/003/61-DC24V
TIME DELAY RELAY 0.5-5SECOND 24VDC
DOLD
ZR-712-55B-2U
TIME DELAY RELAY 0-30SEC COIL 110V 4AMP/250V
DOLD
AI903.0081-220VAC/1.5-10S
TIME DELAY RELAY 1.5-10S 220V
DOLD
AA9906.81/AC220V-50/60HZ/1.5-30M
TIME DELAY RELAY 1.5-30MIN 220VAC 50/60HZ
DOLD
AI903.0081-220VAC/1.5-30S
TIME DELAY RELAY 1.5-30S 220VAC
DOLD
AA-7616.24/66-AC110V-50/60HZ-30H
TIME DELAY RELAY 10AMP .15S-30H 110VAC 50/60HZ
DOLD
AI952.0081/AC220V-50/60HZ-10S
TIME DELAY RELAY 10SEC 220VAC 50/60HZ MULTI-TIMER
DOLD
AA-7616.24/60
TIME DELAY RELAY 110V 50/60HZ 0.15S-30H
DOLD
AA7666.21-AC110V-50/60HZ-30H
TIME DELAY RELAY 110VAC 50/60HZ .15S-30HOUR
DOLD
ZR1U910E
TIME DELAY RELAY 15-300SEC 24VDC W/SOCKET
DOLD
850
TIME DELAY RELAY 2.5-5A 50/60HZ
DOLD
17124
TIME DELAY RELAY 220/230VAC 0.5-10M
DOLD
17069
TIME DELAY RELAY 220/230VAC 1.5-30M
DOLD
AI-953N.0082
TIME DELAY RELAY 220VAC 50/60HZ .15-3.0SEC
DOLD
AI983N.5100/AC220V-50/60HZ
TIME DELAY RELAY 220VAC 50/60HZ A1/A2 MULTI-TIMER
DOLD
AI983N.0051/AC220V-50/60HZ
TIME DELAY RELAY 220VAC 50/60HZ A1/A2 MULTI-TIMER
DOLD
AA-7616.24
TIME DELAY RELAY 230V 50/60HZ .15S-30H
DOLD
AI954N.82
TIME DELAY RELAY 230VAC 24VDC 0.5-10SEC
DOLD
2143
TIME DELAY RELAY 24V 50/60HZ
DOLD
AI-993-AC50/60HZ-24V
TIME DELAY RELAY 24V 50/60HZ
DOLD
11474
TIME DELAY RELAY 24VAC 0.2-108S 50HZ
DOLD
BG7925.96/002-DC24V-0.5-5S
TIME DELAY RELAY 24VDC .5-5SECOND
DOLD
51095
TIME DELAY RELAY 24VDC .5-5SECONDS
DOLD
40004
TIME DELAY RELAY 24VDC 5SEC
DOLD
BA7924.21/002-DC24V-5S
TIME DELAY RELAY 24VDC 5SEC
DOLD
MK7858..81/AC250V-50/60HZ-640M
TIME DELAY RELAY 250VAC 50/60HZ 5A .25-640MIN
DOLD
MK7858..81/AC250V-50/60HZ-640S
TIME DELAY RELAY 250VAC 50/60HZ 5A .25-640SEC
DOLD
AI707.0081/011-AC380V/50HZ-2-60S
TIME DELAY RELAY 2-60SEC 380VAC 50HZ A1/A2
DOLD
AI901.0081/AC220V-50/60HZ-10H
TIME DELAY RELAY 3.0SEC 220VAC 50/60HZ MULTI-TIMER
DOLD
AN-9022/100
TIME DELAY RELAY 30AMP 440-500V
DOLD
BA7924.21
TIME DELAY RELAY 3-30SEC 110VAC
DOLD
BA7924.21-DC24V-3-30S
TIME DELAY RELAY 3-30SECS 24VDC 110VAC
DOLD
26330
TIME DELAY RELAY 3AC50-400HZ 110V
DOLD
BA7924.21/AC110V-50/60HZ
TIME DELAY RELAY 3AMP 110VAC 3-30SECS
DOLD
BA9054/DC1-10V/AC240V/50-60HZ/0.1-1S
TIME DELAY RELAY 3AMP 1-10VDC 240VAC 50/60HZ
DOLD
BA7954.82-DC24V/0.5-1S
TIME DELAY RELAY 3AMP 24VDC 0.05-1SEC
DOLD
BA7954.82-DC24V/0.15-3S
TIME DELAY RELAY 3AMP 24VDC 0.15-3SEC
DOLD
AA9943.11/001-AC380V-50/60HZ
TIME DELAY RELAY 4AMP 380VAC 50/60HZ MULTI-RANGE
DOLD
ZR719-40/33S-220V
TIME DELAY RELAY 4AMP 40/33SEC 220VAC 50/60HZ
DOLD
ZR719-60/50S-110V
TIME DELAY RELAY 4AMP 60/50SEC 110VAC 50/60HZ
DOLD
7159
TIME DELAY RELAY 5-100S 110V 50/60HZ
DOLD
AI903.0081/AC110V-50/60HZ/5-100S
TIME DELAY RELAY 5-100SEC 110V 50/60HZ MULTI-TIMER
DOLD
7159
TIME DELAY RELAY 5-100SEC 110V 50/60HZ MULTI-TIMER
DOLD
AI903.0081/AC220V-50/60HZ-100S
TIME DELAY RELAY 5-100SEC 220V 50/60HZ MULTI-TIMER
DOLD
ML-9903.82-AC110-50/60HZ-0.05-1S
TIME DELAY RELAY 5A 250VAC 110VAC 50/60HZ 0.05-1S
DOLD
853
TIME DELAY RELAY AC 4-8A 50/60HZ
DOLD
AC9943.11/001/AC110V-50/60HZ
TIME DELAY RELAY MULIT-RANGE 3AMP 110VAC 50/60HZ
DOLD
AA9943.11/001/AC110V-50/60HZ
TIME DELAY RELAY MULIT-RANGE 3AMP 110VAC 50/60HZ
DOLD
AI-952.0081
TIME DELAY RELAY SECONDS 220V 50/60HZ
DOLD
873
TIME DELAY RELAY VAC 2.5-5A 50/60HZ
DOLD
MK-9988.51
TIME RELAY 220-240V 50/60HZ .5-10SEC
DOLD
AI9050081
TIMER
DOLD
9131
TIMER
DOLD
6138
TIMER
DOLD
AI-992
TIMER
DOLD
AI-998
TIMER
DOLD
58785
TIMER
DOLD
MK-9903.81
TIMER .5-10S 220VAC 50-60HZ MINI
DOLD
MK9906.82/085-A1/A2-AC50/60HZ-220-240V-0.15-3S
TIMER 0.15-3SEC 220/240V 50/60HZ
DOLD
MK-9906.81/AC127V-50/60HZ-10S
TIMER 0.5-10SEC 110-127VAC 50/60HZ MINI
DOLD
MK-9961.81/AC127V-50/60HZ-10S
TIMER 0.5-10SEC 110-127VAC 50/60HZ MINI
DOLD
MK9906.82/085-220-240V-50/60-0.5-10S
TIMER 0.5-10SEC 250VAC 50/60HZ
DOLD
DI760.11.8181
TIMER 0-10SEC 110VOLT
DOLD
MK-9906.81/AC127V-50/60HZ-30M
TIMER 1.5-30MIN 110-127VAC 50/60HZ MINI
DOLD
MK-7855.82
TIMER 1-10SEC 3AMP 250V
DOLD
2068
TIMER 24VDC
DOLD
2081
TIMER 24VDC
DOLD
MK-9906.81/024-AC110-127V-50/60HZ-10S
TIMER 3-5AMP .5-10SEC 110-127VAC 50/60HZ 24VAC/DC
DOLD
MK-9906.82/024-AC110-127V-50/60HZ-10S
TIMER 3-5AMP .5-10SEC 110-127VAC 50/60HZ 24VAC/DC
DOLD
MK-9906.32/024-AC127V-50/60HZ-60M
TIMER 3-60MIN 110-127VAC 50/60HZ MINI
DOLD
MK-9989
TIMER ADJUSTABLE 220-240V 50/60HZ 3-5AMP MINI
DOLD
AA7616.32/AC42V-50/60HZ-60H
TIMER MINIMETER 4AMP 6S-60H 42VAC 50/60HZ
DOLD
MK-7854/030
TIMER MULTIFUNCTION 50/60HZ 220V
DOLD
ML-7858.81-AC220-240-50/60HZ-0.25-640S
TIMER RELAY .25-640SEC 3A 250V 220-240VAC 50/60HZ
DOLD
ML-7858.81
TIMER RELAY .25-640SEC 3A 250V 220-240VAC 50/60HZ
DOLD
B1/Z3/Z4
TIMER RELAY .25-640SEC 3A 250V 220-240VAC 50/60HZ
DOLD
MK-9908.81-AC110-50/60HZ0.5-10SEC
TIMER RELAY .5-10SEC 110V 50/60HZ
DOLD
MK-9906.81-AC/DC24V-50/60HZ-10M
TIMER RELAY 0.05-10M 24VAC/DC W/LED INDICATOR
DOLD
17343
TIMER RELAY 0.05-10M 24VAC/DC W/LED INDICATOR
DOLD
MK-9906.82/AC/DC24V-AC220-240V50/60HZ-1S
TIMER RELAY 0.05-1S 220/240VAC W/LED INDICATOR
DOLD
MK9908.82-AC-50/60HZ-220-240V-1.5-3S
TIMER RELAY 1.5-30SEC 220-240VAC 50/60HZ
DOLD
MK-9989.52
TIMER RELAY 220-240V 50/60HZ .5-10SEC
DOLD
MK-9906.81/024-AC110V-50/60HZ-30S
TIMER RELAY 3-5A 1.5-30S 250VAC 110VAC 50/60HZ
DOLD
ML-9903.81-3-60MIN
TIMER RELAY 3-60MIN 110V 50/60HZ
DOLD
AA9838.11
TIMER RELAY 3A 230V
DOLD
MK-99028.81
TIMER RELAY 3AMP 250V .05-1SEC
DOLD
AI-903.81-AC50/60HZ-110V/5-100S
TIMER RELAY DELAY 5-100S 110V 50/60HZ
DOLD
43003
TIMER RELAY MINI 1.5-30S 3-5AMP 250VAC 24VDC
DOLD
MK-9906.82/008-DC24-1.5-30S
TIMER RELAY MINI 1.5-30S 3-5AMP 250VAC 24VDC
DOLD
MK-9906.82/008
TIMER RELAY MINI 1.5-30S 3-5AMP 250VAC 24VDC
DOLD
AA7562.32
TIMER, DELAY ON DE- ENERGISATION(DELAY OFF)0.2 - 180 SEC (PNEUMATIC)
DOLD
MK7873N.82/300
TIMER, DELAY ON DE- ENERGISATION(DELAY OFF)2 C/O TRUE DODE
DOLD
MK7873N.82
TIMER, DELAY ON DE- ENERGISATION(DELAY OFF)MULTI-VOLTAGE NO AUXILIARY
DOLD
BC7933N.81
TIMER, DELAY ON DE- ENERGISATION(DELAY OFF)UP TO 10 HOURS
DOLD
MK9962N
TIMER, DELAY ON DE- ENERGISATION(DELAY OFF)UP TO 300 HOURS 12-240V AC/DC
DOLD
MK7863N.81
TIMER, DELAY ON DE- ENERGISATION(DELAY OFF)UP TO 300 SEC 1 C/O TRUE DODE
DOLD
IK7819.81
TIMER, DELAY ON DE- ENERGISATION(DELAY OFF)UP TO 300 SEC AC/DC SUPPLIES TRUE DODE
DOLD
EF7666.32
TIMER, DELAY ON DE- ENERGISATION(DELAY OFF)UP TO 60 HOURS MULTI-RANGE SYNCHRONOUS MOTOR TIMER 0.2 - 30 SEC (PNEUMATIC)
DOLD
AA7512.32/180S
TIMER, DELAY ON ENERGISATION TIMER DOE ( DELAY ON ), 0.2 - 180 SEC (PNEUMATIC)
DOLD
AA7512.32/30S
TIMER, DELAY ON ENERGISATION TIMER DOE ( DELAY ON ), 0.2 - 30 SEC (PNEUMATIC)
DOLD
BC7934N.81
TIMER, DELAY ON ENERGISATION TIMER DOE ( DELAY ON ), MULTI RANGE 0.5 SEC TO 16 HRS 1 C/O UP TO 60 HOURS MULTI-RANGE
DOLD
BC7930N.81#
TIMER, DELAY ON ENERGISATION TIMER DOE ( DELAY ON ), UP TO 10 HOURS 1 C/O AC+24V AC/DC
DOLD
MK9906N#
TIMER, DELAY ON ENERGISATION TIMER DOE ( DELAY ON ), UP TO 300 HRS 2 C/O 12-240V AC/DC
DOLD
IK7825.82
TIMER, DELAY ON ENERGISATION TIMER DOE ( DELAY ON ), UP TO 60 MIN 2 C/O 16A RATED
DOLD
MK 9962N.82 AC/DC12-240V 0,05S
TIMER, OFF-DELAY; CONTACT CONFIGURATION:DPCO; NOM INPUT VOLTAGE:240V; DELAY TIME RANGE:0.05S TO 300H; RELAY MOUNTING:DIN RAIL; SVHC:NO SVHC (19-DEC-20
DOLD
IK7818.38
TIMER, STAR/ DELTA TIMER, UP TO 100 SEC 35 MS OR 100 MS CHANGEOVER 110, 230VAC, 24VAC/DC
DOLD
MK7853/024#
TIMER, STAR/ DELTA TIMER, UP TO 100 SEC 35 MS OR 100 MS, CHANGEOVER AC + 24V AC/DC
DOLD
BC7936N.38#
TIMER, STAR/ DELTA TIMER, UP TO 100 SEC 35, 80 OR 100 M, CHANGEOVER AC + 24V AC/DC
DOLD
AA7512.32
TIMERS - 0.2 - 180 SEC (PNEUMATIC
DOLD
SN7920
TIMERS - TRUE OFF DELAY & MULTIFUNCTION WITH 6 X 110V DC13 RATED CONTACTS 2N/O, 1N/C TIMED 2N/O, 1N/C TIMED PROGRAMMABLE
DOLD
IL-7824.21
TIMING RELAY .3-3SEC DELAY
DOLD
BA7924.21/DC24V-1-10S
TIMING RELAY 1-10SEC 24VDC
DOLD
ZR1U712T3
TIMING RELAY 115V 60HZ 8A 220V 0.3-6SEC
DOLD
ZR712T3
TIMING RELAY 115V 60HZ 8A 220V 0.3-6SEC
DOLD
MK-7852.81/60
TIMING RELAY 220-240V 50/60HZ .5-10SEC
DOLD
MK-9988.52
TIMING RELAY 220-240V 50/60HZ .5-10SEC
DOLD
MK-9988.52/60
TIMING RELAY 220-240V 50/60HZ .5-10SEC
DOLD
MK-9989.72/60
TIMING RELAY 220-240V 50/60HZ .5-10SEC
DOLD
MK-9908.81/60
TIMING RELAY 220V .5-10SEC
DOLD
MK9908.82-AC-50/60HZ-220-240V-0.05-1S
TIMING RELAY 240VAC 50/60HZ .05-1SEC
DOLD
MK9908.82-AC220-240V-50/60HZ-0.5-10S
TIMING RELAY 240VAC 50/60HZ .05-1SEC
DOLD
BA 7954.82
TIMING RELAY INCOMPLETE PN NEED VOLTAGE AND TIME
DOLD
BD5980.02
TWO HAND SAFETY RELAY, 2 N/O
DOLD
BG5933.22
TWO HAND SAFETY RELAY, 2 N/O, 1 N/C, 24VDC OR 24VAC
DOLD
LG5933.48
TWO HAND SAFETY RELAY, 3 N/O, 1 N/C, 24VDC OR 24VAC
DOLD
BH5933.48
TWO HAND SAFETY RELAY, 3 N/O, 1 N/C, AC OR 24VDC
DOLD
5863
UNDERCURRENT RELAY 0.5-1AMP 50/60HZ VARIMETER
DOLD
AI837/66-AC0.5-1A
UNDERCURRENT RELAY 0.5-1AMP 50/60HZ VARIMETER
DOLD
AI-837/66-AC0.8-1.6A
UNDERCURRENT RELAY 0.8-1.6AMP 220VAC VARIMETER
DOLD
AI-837-/66-AC1.5-3A
UNDERCURRENT RELAY 1.5-3AMP 220VAC VARIMETER
DOLD
AI837/66-AC2.5-5A
UNDERCURRENT RELAY 2.5-5AMP 50/60HZ VARIMETER
DOLD
AI837/66-AC4-8A
UNDERCURRENT RELAY 4-8AMP 50/60HZ VARIMETER
DOLD
BA9065.20
UNDERLOAD MONITOR 1-40S 0.5-10AMP
DOLD
39727
UNDERLOAD MONITOR 45-400HZ, 380-440V DELAY 1-40SEC
DOLD
BA-9043/001-3AC380V-50/60HZ
UNDERVOLTAGE RELAY AC 50/60HZ 380V
DOLD
53150
VARIMETER 0.1-1AMP 0-20S 110VAC 50/60HZ
DOLD
BA9053/011-0.1-1A-AC110V-50/60HZ-0-20S
VARIMETER 0.1-1AMP 0-20S 110VAC 50/60HZ
DOLD
BA9053/010
VARIMETER 0-20S .1-1AMP 110-230V
DOLD
53121
VARIMETER 0-20S 0.1-1A 110-230V
DOLD
BA9053/012
VARIMETER 1-10AMP 220-250VAC 50/60HZ
DOLD
A1/A2-220V50/60HZ
VARIMETER 1K - 0.1M DIN RAIL 220V 50/60HZ
DOLD
873
VARIMETER 2.5-5AMP AC50/60HZ
DOLD
5A-AI-838
VARIMETER 2.5-5AMP AC50/60HZ
DOLD
BA9053-AC0.5-5A-AC220V-50/60HZ-0.1-1S
VARIMETER 3AMP 0.5-5AMP .1-1SEC 220VAC 50/60HZ
DOLD
28252
VARIMETER 3AMP 0.5-5AMP .1-1SEC 220VAC 50/60HZ
DOLD
27750
VARIMETER 3AMP 240/415V 50/60HZ
DOLD
BA9043-3AC-240/415V-50/60HZ
VARIMETER 3AMP 240/415V 50/60HZ
DOLD
BA9054/AC113A-250/50-60HZ/.015-.15
VARIMETER 3AMP 250VAC 50/60HZ 127V
DOLD
28126
VARIMETER 3AMP 3PH 230-415VAC 50HZ
DOLD
BA9042
VARIMETER 3AMP 3PH 230-415VAC 50HZ
DOLD
BA9042-3AC415V-50HZ
VARIMETER 3AMP 3PH 230-415VAC 50HZ
DOLD
37556
VARIMETER 3AMP C50-400HZ 460V
DOLD
BA9043/001
VARIMETER 3AMP C50-400HZ 460V
DOLD
871
VARIMETER 3AMP RW48 PERCENT 50/60HZ
DOLD
3A-AI-838
VARIMETER 3AMP RW48 PERCENT 50/60HZ
DOLD
850
VARIMETER AC 2.5-5AMP 50/60HZ
DOLD
5A-AI-837
VARIMETER AC 2.5-5AMP 50/60HZ
DOLD
1205
VARIMETER AC 230V 50/60HZ
DOLD
A1A2240V5060HZ
VARIMETER DIN RAIL 240V 50/60HZ
DOLD
45384
VARIMETER PHASE MONITOR 1-3A 0.1-5S 400VAC 50/60HZ
DOLD
BD9080.12
VARIMETER PHASE MONITOR 1-3A 0.1-5S 400VAC 50/60HZ
DOLD
BD9080.12-3AC400V-50/60HZ-AC400V-50/60HZ
VARIMETER PHASE MONITOR 1-3A 0.1-5S 400VAC 50/60HZ
DOLD
AI838-AC50/60HZ/2.5-5A
VARIMETER RELAY 2.5-5A 250VAC 50/60HZ
DOLD
12015
VARIMETER RELAY 3-10A 5KOHM 250VAC 42VAC 50/60HZ
DOLD
AI-895.07-AC42V-5KOHM
VARIMETER RELAY 3-10A 5KOHM 250VAC 42VAC 50/60HZ
DOLD
AI898/20
VARIMETER RELAY 3AMP 250VAC 6KOHM 24VDC
DOLD
AI898/20-AC250V-DC24V-6KOHM
VARIMETER RELAY 3AMP 250VAC 6KOHM 24VDC
DOLD
30027
VOLTAGE MONITOR W/LED 1NC/NO 1-3AMP 230VAC 24VDC
DOLD
IK9046-DC24V
VOLTAGE MONITOR W/LED 1NC/NO 1-3AMP 230VAC 24VDC
DOLD
IK9046
VOLTAGE MONITOR W/LED 1NC/NO 1-3AMP 230VAC 24VDC
DOLD
45288
VOLTAGE RELAY BA9036/AC230V 50/60HZ
DOLD
AI936/AC110V/50HZ
VOLTAGE RELAY VARIMETER 110VAC E+F 50HZ
DOLD
1167
VOLTAGE RELAY VARIMETER 110VAC E+F 50HZ