Wednesday, January 27, 2016

bernstein-viet-nam-dai-dien-hang-bernstein-viet-nam-bernstein-duc-bernstein-germany-cong-tac-vi-tri-bernstein-cong-tac-an-toan-bernstein-cong-tac-vi-tri-bernstein-cong-tac-chuyen-mach-bernstein-cong-tac-an-toan-bernstein-cam-bien-cam-ung-bernstein-cam-bien-dien-bernstein-cam-bien-dhien-dung-bernstein-cam-bien-quang-bernstein-cam-bien-quang-bernstein-cong-tac-chuyen-mach-bernstein-cam-bien-chuyen-mach-bernstein-cong-tac-phao-bernstein-inductive-sensors-bernstein-capacitive-sensors-bernstein-optoelectronic-sensors-bernstein-magnetic-switches-bernstein-magnetic-sensors-bernstein-float-switches-bernstein


Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Hotmail : sales.tudonghoa@Gmail.com
Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách!
Các thương hiệu ủy quyền tại Viet Nam
BERNSTEIN Vietnam
3912350770
AHT-E-EINR.GC ST18
BERNSTEIN Vietnam
3912350851
AH-E-EINR.GC
BERNSTEIN Vietnam
3912351790
AHS-E-EINR.GC V8 VS
BERNSTEIN Vietnam
3912351872
AH-E-EINR. GC
BERNSTEIN Vietnam
3912360723
AV-E-EINR.GC 85/70KU25 E
BERNSTEIN Vietnam
3912361194
AV-HEB.GC 160/145 KU25 E
BERNSTEIN Vietnam
3912370491
AD-STANGE RD7X310
BERNSTEIN Vietnam
3912370724
AD-E-EINR.GC
BERNSTEIN Vietnam
3912390725
AF-E-EINR.GC
BERNSTEIN Vietnam
3912400510
FF-E-EINR.EN
BERNSTEIN Vietnam
3912400600
FFL-E-EINR.EN
BERNSTEIN Vietnam
3912401308
FF-EINR.GC
BERNSTEIN Vietnam
3912401819
FFL-E-EINR.-GC
BERNSTEIN Vietnam
3912401971
FF-E-EINR.GC
BERNSTEIN Vietnam
3912410593
DR-E-EINR.GC KU18
BERNSTEIN Vietnam
3912440536
L-E-EINR.GC
BERNSTEIN Vietnam
3912440947
LIW-EX-EINR.
BERNSTEIN Vietnam
3912901573
FF-E-EINR.GC
BERNSTEIN Vietnam
3913030537
SBW-E-EINR.DX/SN
BERNSTEIN Vietnam
3913170590
RIW-E-EINR.DX/SN
BERNSTEIN Vietnam
3913210553
HW-E-EINR.DX/SN KU20
BERNSTEIN Vietnam
3913210579
HWT-E-EINR.ENM ST20 V.DX
BERNSTEIN Vietnam
3913350726
AH-E-EINR.DX/SN KU20
BERNSTEIN Vietnam
3913351687
AHS-V-E-EINR.ENM
BERNSTEIN Vietnam
3913351913
AHS-E-EINR. SN2
BERNSTEIN Vietnam
3913360727
AV-E-EINR.DX/SN
BERNSTEIN Vietnam
3913370728
AD-E-EINR.DX/SN
BERNSTEIN Vietnam
3913371712
AD4K-EINR. SN
BERNSTEIN Vietnam
3914191239
H-E-EINR.D ST22
BERNSTEIN Vietnam
3914210837
HW-E-EINR.D MS22
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
3914211065
HW-E-EINR.D KU22
BERNSTEIN Vietnam
3914211280
HW-E-EINR.D ST22
BERNSTEIN Vietnam
3914321253
WIW-E-EINR.D KU22
BERNSTEIN Vietnam
3914361034
AV-E-EINR.D
BERNSTEIN Vietnam
3918020584
STIW-E-EINR.EN
BERNSTEIN Vietnam
3918021379
SBIW-E-EINR.ENK
BERNSTEIN Vietnam
3918101230
KUIW-E-EINR.ENK
BERNSTEIN Vietnam
3918161672
R-E-EINR.K I88 KU10
BERNSTEIN Vietnam
3918161673
R-E-EINR.L I88 KU14
BERNSTEIN Vietnam
3918161683
RO-E-EINR.K/I88
BERNSTEIN Vietnam
3918161853
R-E-EINR. K/I88
BERNSTEIN Vietnam
3918170587
RIW-E-EINR.ENM NI18
BERNSTEIN Vietnam
3918170661
RIW-E-EINR.ENK NI18
BERNSTEIN Vietnam
3918171057
R-E-EINR.I KU14
BERNSTEIN Vietnam
3918171703
R-E-EINR.L/I88 AGUT
BERNSTEIN Vietnam
3918181725
R-E-EINR.ENM NI18
BERNSTEIN Vietnam
3918190681
H-E-EINR.I KU13,5
BERNSTEIN Vietnam
3918191547
H-E-EINR.I KU11
BERNSTEIN Vietnam
3918191697
DGH-EINR.I KU22
BERNSTEIN Vietnam
3918191909
H-E-EINR.I
BERNSTEIN Vietnam
3918191923
H-E-EINR.I KU17
BERNSTEIN Vietnam
3918200906
HW-E-EINR.ENK KU20 V.DX
BERNSTEIN Vietnam
3918201226
HIW-E-EINR.ENK KU13
BERNSTEIN Vietnam
3918201694
H-EINR.I KU11
BERNSTEIN Vietnam
3918210902
H-E-EINR.I KU13
BERNSTEIN Vietnam
3918211227
HW-E-EINR.ENK KU13 V.GC
BERNSTEIN Vietnam
3918211529
DGH-E-EINR.I KU22
BERNSTEIN Vietnam
3918211656
DGHW-E-EINR.EN KU20
BERNSTEIN Vietnam
3918211669
DGHW-E-EINR.EN KU20
BERNSTEIN Vietnam
3918211711
DGHW-E-EINR.EN KU20
BERNSTEIN Vietnam
3918211847
DGHW-E-EINR. EN NI20
BERNSTEIN Vietnam
3918220936
HL-E-EINR.I KU13
BERNSTEIN Vietnam
3918230805
HLIW-E-EINR.ENK KU13
BERNSTEIN Vietnam
3918240993
HLW-E-EINR.EN RKZZ
BERNSTEIN Vietnam
3918241228
HLW-E-EINR.ENK KU13
BERNSTEIN Vietnam
3918250983
KN-E-EINR.I KU13
BERNSTEIN Vietnam
3918252068
KN-E-EINR.I KU13,5
BERNSTEIN Vietnam
3918252223
KN-E-EINR. I88 KU22
BERNSTEIN Vietnam
3918260965
KN-E-EINR.EN KU20
BERNSTEIN Vietnam
3918261032
KNIW-E-EINR.ENK KU13
BERNSTEIN Vietnam
3918271528
DGK-E-EINR.I KU22
BERNSTEIN Vietnam
3918271655
DGKW-E-EINR.EN KU20
BERNSTEIN Vietnam
3918271696
DGK-EINR.I KU22
BERNSTEIN Vietnam
3918281001
KG-E-EINR.I KU13
BERNSTEIN Vietnam
3918281551
KG-E-EINR.I KU11
BERNSTEIN Vietnam
3918350729
AHS-V-E-EINR.ENM KU18E
BERNSTEIN Vietnam
3918350737
AHS-V-E-EINR.ENK KU18
BERNSTEIN Vietnam
3918351168
LAHST-V-E-EINR.EX ENP
BERNSTEIN Vietnam
3918351303
AHS-V-E-EINR.EN O.H.
BERNSTEIN Vietnam
3918351762
AHS-HEB.I GEK32 KU15
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
3918351791
AHS-E-EINR.I AGUT
BERNSTEIN Vietnam
3918351926
AHS-E-EINR.I88GER28KU15E
BERNSTEIN Vietnam
3918351928
AHS-E-EINR.I88GER40KU15E
BERNSTEIN Vietnam
3918351929
AHS-E-EINR.I88GER50KU15
BERNSTEIN Vietnam
3918351991
AHS-HEB.EN GER144 KU12
BERNSTEIN Vietnam
3918352020
AHST-V-E-EINR.ENM ST18 E
BERNSTEIN Vietnam
3918352106
AHS-HEB.EN GER144 KU12 E
BERNSTEIN Vietnam
3918360730
AV-E-EINR.ENM
BERNSTEIN Vietnam
3918360738
AV-E-EINR.ENK
BERNSTEIN Vietnam
3918360984
AV-E-EINR.I 55/35,5
BERNSTEIN Vietnam
3918361690
AV-E-EINR.EN
BERNSTEIN Vietnam
3918361701
AV-EINR.I 55/35,5 KU25 E
BERNSTEIN Vietnam
3918361755
AV-HEB.TI 55/35,5 KU20
BERNSTEIN Vietnam
3918362019
AVT-E-EINR.ENM ST18
BERNSTEIN Vietnam
3918370731
AD-E-EINR.ENM
BERNSTEIN Vietnam
3918370739
AD-E-EINR.ENK
BERNSTEIN Vietnam
3918370986
AD-E-EINR.TI
BERNSTEIN Vietnam
3918371691
AD-E-EINR.ENM
BERNSTEIN Vietnam
188SU1ZAHS
SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
3918371702
AD-E-EINR.I
BERNSTEIN Vietnam
4139100239
GDK-R06US/SO0-10PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100240
WDK-M12PS/SL2-2
BERNSTEIN Vietnam
4139100241
WDK-M12PS/SL2-5
BERNSTEIN Vietnam
4139100242
WDK-M12NS/SL2-2
BERNSTEIN Vietnam
4139100243
WDK-M12NS/SL2-5
BERNSTEIN Vietnam
4139100244
WDK-M12PA/SL2-2PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100245
WDK-M12PA/SL2-5PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100254
WDK-M12PA/SL2-10PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100261
GDK-M08US/SO0-2,5PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100263
GDK-M08US/SO0-5PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100264
WDK-M08US/SO0-2.5PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100265
WDK-M08US/SO0-5PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100266
WDK-M12UA/SO0-2,5PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100276
WDK-M12PA/EL3-10
BERNSTEIN Vietnam
4139100278
WDK-M08US/GO0-2,5
BERNSTEIN Vietnam
4139100279
WDK-M08US/GO0-5
BERNSTEIN Vietnam
4139100280
WDK-M12US/GO0-2
BERNSTEIN Vietnam
4139100281
WDK-M12US/GO0-5
BERNSTEIN Vietnam
4139100283
WDK-M12US/GO0-10
BERNSTEIN Vietnam
4139100300
GDK-M12UA/EO0-10
BERNSTEIN Vietnam
4139100347
GDK-R06US/EO0-0,57PU
BERNSTEIN Vietnam
4139100467
WDK-M12UA/WO0-10
BERNSTEIN Vietnam
4139100468
WDK-M12US/WO0-5
BERNSTEIN Vietnam
4139100553
WDK-M12PS/LL2-2
BERNSTEIN Vietnam
4139100554
WDK-M12PS/LL2-6
BERNSTEIN Vietnam
4139100795
GDK-M08US/WO0-2
BERNSTEIN Vietnam
4139100796
GDK-M08US/WO0-5
BERNSTEIN Vietnam
4139100797
GDK-M08US/WO0-10
BERNSTEIN Vietnam
4139100798
WDK-M08US/WO0-2
BERNSTEIN Vietnam
4139100799
WDK-M08US/WO0-5
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
4139100801
GDK-M12US/WO0-2
BERNSTEIN Vietnam
4139100802
GDK-M12US/WO0-5
BERNSTEIN Vietnam
4139100803
GDK-M12US/WO0-10
BERNSTEIN Vietnam
4139100804
WDK-M12US/WO0-2
BERNSTEIN Vietnam
4139100805
WDK-M12US/WO0-10
BERNSTEIN Vietnam
4581251086
MAGNET RD6X1,8
BERNSTEIN Vietnam
4904702036
BWN-M06NI/MAGNET
BERNSTEIN Vietnam
4910007069
SCHALTMODUL VST (B)
BERNSTEIN Vietnam
4916007075
SCHALTMODUL VST (BU)
BERNSTEIN Vietnam
4942100048
SCHW-KUG.KPL.RD84
BERNSTEIN Vietnam
4942298042
SCHW-ZYL.RD90X148
BERNSTEIN Vietnam
4945206033
SCHW-ZYL.KPL.RD40X27
BERNSTEIN Vietnam
5960223001
BKS-D40PA
BERNSTEIN Vietnam
5960223002
BKS-D32PA
BERNSTEIN Vietnam
5960223040
BKS-D22PA
BERNSTEIN Vietnam
5960223041
BKS-D34PA
BERNSTEIN Vietnam
5960223069
BKB-D04PA
BERNSTEIN Vietnam
5960223070
BKB-D05PA
BERNSTEIN Vietnam
5960223071
BKB-D06PA
BERNSTEIN Vietnam
5960223085
BKS-D20PA
BERNSTEIN Vietnam
6006101022
C74-U1Z (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006101026
C74-U1Z (GR)
BERNSTEIN Vietnam
6006101032
C74-GER-U1Z (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006101036
C74-EB-U1Z (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006101060
C74-EB-U1 Y-RAST (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006101088
C74-U1Z NT1,1H (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006101090
C74-GER-U1Z NT1.1H (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006101104
C74-EB-U1 Y-RAST (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006101105
C74-GER-U1Z NT1.1H (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006101108
C74-EB-U1Z (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006101135
C74-GER-U1Z (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006151062
C74-EB-SU1 Y-RAST
BERNSTEIN Vietnam
6006201044
C74-EB-U2Z (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006201058
C74-EB-U2ZD BLECH (SW) E
BERNSTEIN Vietnam
6006201059
C74-EB-U2ZD BLECH (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006201141
C74-GER-U2Z (SW)
BERNSTEIN Vietnam
6006351039
C74-EB-SU1Z
BERNSTEIN Vietnam
6006351041
C74-ANR.SU1Z
BERNSTEIN Vietnam
6006351129
C74-EB-SU1Z
BERNSTEIN Vietnam
6006351132
C74-EB-SU1Z
BERNSTEIN Vietnam
6006351134
C74-ANR.SU1Z
BERNSTEIN Vietnam
6006351139
C74-GER-SU1Z
BERNSTEIN Vietnam
6006351142
C74-GER-SU1Z
BERNSTEIN Vietnam
6006451040
C74-EB-SU2Z
BERNSTEIN Vietnam
6006451133
C74-EB-SU2Z
BERNSTEIN Vietnam
6006801143
C74-A2Z
BERNSTEIN Vietnam
6007601011
C81-GER-UV16
BERNSTEIN Vietnam
6007801015
C81-A2Z
BERNSTEIN Vietnam
600-8101-001
LIMIT SWITCH, 1NO/1NC, SLOW MAKE; ACTUATOR STYLE:PUSHBUTTON; OPERATING FORCE MAX:10N; SWITCH OPERATION:SLOW ACTION; CONTACT VOLTAGE AC MAX:250V; CONTA
BERNSTEIN Vietnam
6008101007
C2-U1Z O.M.
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
6008101036
C2-U1Z KURZ
BERNSTEIN Vietnam
600-8104-025
LIMIT SWITCH, 1NO/1NC, SLOW MAKE; ACTUATOR STYLE:PLUNGER; OPERATING FORCE MAX:10N; SWITCH OPERATION:SLOW ACTION; CONTACT VOLTAGE AC MAX:250V; CONTACT
BERNSTEIN Vietnam
6008107019
C2-U1Z K
BERNSTEIN Vietnam
6008116032
C2-U1Z R 90GR
BERNSTEIN Vietnam
6008351002
C2-SU1Z
BERNSTEIN Vietnam
6008351008
C2-SU1Z O.M.
BERNSTEIN Vietnam
6008351037
C2-SU1Z KURZ
BERNSTEIN Vietnam
600-8354-026
LIMIT SWITCH, 1NO/1NC, SNAP ACTION; ACTUATOR STYLE:PLUNGER; OPERATING FORCE MAX:7N; SWITCH OPERATION:SNAP ACTION; CONTACT VOLTAGE AC MAX:250V; CONTACT
BERNSTEIN Vietnam
6008357020
C2-SU1Z K
BERNSTEIN Vietnam
6008366033
C2-SU1Z R O.M.
BERNSTEIN Vietnam
6008801003
C2-A2Z
BERNSTEIN Vietnam
6008801005
C2-E2
BERNSTEIN Vietnam
6008801009
C2-A2Z O.M.
BERNSTEIN Vietnam
6008804027
C2-A2Z ST
BERNSTEIN Vietnam
600-8804-029
LIMIT SWITCH, 2NO, SLOW MAKE/BRK; ACTUATOR STYLE:PLUNGER; OPERATING FORCE MAX:11.5N; SWITCH OPERATION:SLOW ACTION; CONTACT VOLTAGE AC MAX:250V; CONTAC
BERNSTEIN Vietnam
6008807021
C2-A2Z K
BERNSTEIN Vietnam
6008816015
C2-A2Z R
BERNSTEIN Vietnam
6008816017
C2-E2 R
BERNSTEIN Vietnam
6008851004
C2-SA2Z
BERNSTEIN Vietnam
6008851006
C2-SE2
BERNSTEIN Vietnam
6008857022
C2-SA2Z K
BERNSTEIN Vietnam
6008866016
C2-SA2Z R
BERNSTEIN Vietnam
6010853002
SGS-SA2Z W F3 24V
BERNSTEIN Vietnam
6010853003
SGS-SA2Z W F6 230V
BERNSTEIN Vietnam
6010853004
SGS-SA2Z W F3 230V
BERNSTEIN Vietnam
6011211908
SGC-U1Z
BERNSTEIN Vietnam
6011411854
SD-U1
BERNSTEIN Vietnam
6011411856
SD-U1
BERNSTEIN Vietnam
6011411868
SD-U1 P-RAST
BERNSTEIN Vietnam
6011431857
SID-UV1Z
BERNSTEIN Vietnam
6011431869
SID-UV1Z P-RAST
BERNSTEIN Vietnam
6011620020
SR-U2Z 300
BERNSTEIN Vietnam
6011621026
SR-U2Z 175
BERNSTEIN Vietnam
6011621030
SR-U2Z 100
BERNSTEIN Vietnam
6011629019
SAFETY SWITCH, ROPE SR; ACTUATOR STYLE:ROPE OPERATED; CONTACT CURRENT AC MAX:10A; CONTACT VOLTAGE AC MAX:230V; CABLE SPAN:75M; SVHC:NO SVHC (19-DEC-20
BERNSTEIN Vietnam
6011629024
SR-U2Z-QF 175
BERNSTEIN Vietnam
6011629027
SR-U2Z-NA-QF 175
BERNSTEIN Vietnam
6011629028
SR-U2Z-QF 300
BERNSTEIN Vietnam
6011629031
SR-U2Z-NA-QF 100
BERNSTEIN Vietnam
6011629032
SR-U2Z-QF 100
BERNSTEIN Vietnam
6011691033
SR-A4Z 100
BERNSTEIN Vietnam
6011691036
SR-A3Z/E1 300
BERNSTEIN Vietnam
6011691041
SR-A3Z/E1-QF 300
BERNSTEIN Vietnam
6011691047
SR-A4Z 175
BERNSTEIN Vietnam
6011691048
SR-A4Z 300
BERNSTEIN Vietnam
6011691049
SR-A4Z-QF 100
BERNSTEIN Vietnam
6011691050
SR-A4Z-QF 175
BERNSTEIN Vietnam
6011691051
SR-A4Z-QF 300
BERNSTEIN Vietnam
6011691052
SR-A4Z-NA-QF 100
BERNSTEIN Vietnam
6011691053
SR-A4Z-NA-QF 175
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
6011691054
SR-A4Z-NA-QF 300
BERNSTEIN Vietnam
6011811133
SEK-U1Z
BERNSTEIN Vietnam
6011831134
SIEK-UV1Z
BERNSTEIN Vietnam
6012811029
SEM2-U1Z
BERNSTEIN Vietnam
6012831022
SIEM2-UV1Z
BERNSTEIN Vietnam
6012921089
SRM-U1Z/U1Z-LU-175
BERNSTEIN Vietnam
6012921090
SRM-U1Z/U1Z-LU-175-E
BERNSTEIN Vietnam
6012921091
SRM-U1Z/U1Z-LU-300
BERNSTEIN Vietnam
6012921092
SRM-U1Z/U1Z-LU-300-E
BERNSTEIN Vietnam
6012921093
RM-U1Z/U1Z-LU-175
BERNSTEIN Vietnam
6012929085
SRM-U1Z/U1Z-QF-175
BERNSTEIN Vietnam
6012929086
SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E
BERNSTEIN Vietnam
6012929087
SRM-U1Z/U1Z-QF-300
BERNSTEIN Vietnam
6012929088
SRM-U1Z/U1Z-QF-300-E
BERNSTEIN Vietnam
6012991098
SRM-A2Z/U1Z-LU-175
BERNSTEIN Vietnam
6012991099
SRM-A2Z/U1Z-LU-175-E
BERNSTEIN Vietnam
6012991100
SRM-A2Z/U1Z-LU-300
BERNSTEIN Vietnam
6012991101
SRM-A2Z/U1Z-LU-300-E
BERNSTEIN Vietnam
6012999094
SRM-A2Z/U1Z-QF-175
BERNSTEIN Vietnam
6012999095
SRM-A2Z/U1Z-QF-175-E
BERNSTEIN Vietnam
6012999096
SRM-A2Z/U1Z-QF-300
BERNSTEIN Vietnam
6012999097
SRM-A2Z/U1Z-QF-300-E
BERNSTEIN Vietnam
601.3812.075
SI-U1Z
BERNSTEIN Vietnam
601-3832-076
SII-UV1Z
BERNSTEIN Vietnam
6014735001
SI1-U2Z AK R-RAST
BERNSTEIN Vietnam
6014735025
SI1-U1Z/U1Z AK R-RAST
BERNSTEIN Vietnam
6015625001
SIRK-U2Z R
BERNSTEIN Vietnam
6015735002
SI2-U2Z AK R-RAST
BERNSTEIN Vietnam
6015736003
SI2-U2Z AW R-RAST
BERNSTEIN Vietnam
6016119081
SK-U1Z MF


0 comments:

Post a Comment