Wednesday, January 27, 2016

bernstein-viet-nam-dai-dien-hang-bernstein-viet-nam-bernstein-duc-bernstein-germany-cong-tac-vi-tri-bernstein-cong-tac-an-toan-bernstein-cong-tac-vi-tri-bernstein-cong-tac-chuyen-mach-bernstein-cong-tac-an-toan-bernstein-cam-bien-cam-ung-bernstein-cam-bien-dien-bernstein-cam-bien-dhien-dung-bernstein-cam-bien-quang-bernstein-cam-bien-quang-bernstein-cong-tac-chuyen-mach-bernstein-cam-bien-chuyen-mach-bernstein-cong-tac-phao-bernstein-inductive-sensors-bernstein-capacitive-sensors-bernstein-optoelectronic-sensors-bernstein-magnetic-switches-bernstein-magnetic-sensors-bernstein-float-switches-bernstein


Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Hotmail : sales.tudonghoa@Gmail.com
Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách!
Các thương hiệu ủy quyền tại Viet Nam

100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
608.7117.004 (6087117004 ENM2-U1Z RIW                 C)
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
608.7117.004 (6087117004 ENM2-U1Z RIW                 C)
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6016169026
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6507905001
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Replaced by: 6181118143 ENK-U1Z RW
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6192177015 GC-SU1Z EX KNW -2M-          C
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6192177015 GC-SU1Z EX KNW -2M-          C
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art.-No. 6041118008  D-U1 RW
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Code: KCB-M30PS/010-KLPS12
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Correct: GC-U1Z VT 90GR
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Code: SRM-U1Z/U1Z-QF-175
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6142200765 D-SU2 VKS 90GR
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6142200765 D-SU2 VKS 90GR
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6932906004
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6932906004
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
P/N: 6041103002
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
P/N: 6041103002
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art.-No. 6551021001 
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art.-No. 6551021001 
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
SID-UV1Z P-RAST A
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
The code: 6932906001 KIN-M18PS/008-KL2      E     B
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
The code: 6932906001 KIN-M18PS/008-KL2      E     B
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Type: 4024337052125
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
P/N: 6507905001
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
650.2980.004 KIB-Q08PS/1,5-K2
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6011831134
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6011831134
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art.-No. 6086177053  I88-SU1Z KNW RO22
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art.-No. 6086177053  I88-SU1Z KNW RO22
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
P/N: 6012929087  
100% Germany Origin
BERNSTEIN Vietnam
Code: D-32457
100% Germany Origin
BERNSTEIN Vietnam
Code: D-32457
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6932906004 KIN-M18PS/008-KLS12    E     B
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6551055002 OR12SE-DOOS-06.0-SVC   E     B
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
OR12EE-DHTP-06.0-SL    E     B (OR12EE-DHTP-06.0-SL)
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6142200765
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6021155017
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Replaced by: GC-SU1Z AH                   A
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Replaced by: GC-SU1Z AH                   A
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6018119047 
100% Germany Origin
Berntein Vietnam
Code: 6081185009 ENK-SU1Z AHS-V               A
100% Germany Origin
Berntein Vietnam
Code: 6081185009 ENK-SU1Z AHS-V               A
100% Germany Origin
Berntein Vietnam
Code: 6081185009 ENK-SU1Z AHS-V               A
100% Germany Origin
Berntein Vietnam
Code: 6081185009 ENK-SU1Z AHS-V               A
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6011621026 SR-U2Z 175
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Replaced by: I88-SU1Z W        
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Replaced by: I88-SU1Z W        
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Code: TI2-SU1Z AH
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Code: TI2-SU1Z AH
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art No: 6012929085
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Code: KCB-M30PS/010-KLPS12
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art.No: 6181185209
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6415341265
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6415341265
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6016169026
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6041118008
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6041118008
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art.-No. 6712402002  UT18I-D00U-01.6-S30
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art.-No. 6712402002  UT18I-D00U-01.6-S30
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art.-No. 6016169026 
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Limit Switch Type D-U1 RW
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Limit Switch Type D-U1 RW
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Correct: 6016139034 SK-UV1Z M                          B
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6012929086
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6011629068
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6012811029 (601.2811.029)
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
Art no: 6012811029 (601.2811.029)
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6161800574 F1-SU1Z UN                 
100% Germany Origin
Bernstein Vietnam
6161800574 F1-SU1Z UN                  
BERNSTEIN Vietnam
6083117019
LIMIT SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
608-3121-010
I-U1Z HW
BERNSTEIN Vietnam
608.3185.091
LIMIT SWITCH 10AMP 300VAC 3POS
BERNSTEIN Vietnam
608.4117.503
LIMIT SWITCH IP65 6AMP 400VAC
BERNSTEIN Vietnam
608.5103.001
LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC 1NO 1NC
BERNSTEIN Vietnam
608.5185.012
LIMIT SWITCH 500VAC 20AMP NC/NO SNAP ACTION
BERNSTEIN Vietnam
608.5185.111
BI2-SU1Z AH
BERNSTEIN Vietnam
608.6103.008
I88-U1Z W
BERNSTEIN Vietnam
608.6153.012
I88-SU1Z W
BERNSTEIN Vietnam
608.6190.078
I88-SU1 FF
BERNSTEIN Vietnam
608-8117-007
LIMIT SWITCH, 1NO/1NC, SLOW MAKE; ACTUATOR STYLE:ROLLER PLUNGER; OPERATING FORCE MAX:10N; SWITCH OPERATION:SLOW ACTION; CONTACT VOLTAGE AC MAX:250V; C
BERNSTEIN Vietnam
609.7171.025
LIMIT SWITCH W/ROLLER HEAD TOP 3AMP 240VAC 9M
BERNSTEIN Vietnam
611.6169.002
SAFETY SWITCH INTERLOCKING 10AMP 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
6116409066
SKT-SU1Z M3 X
BERNSTEIN Vietnam
611.8169.093
PROPRIETARY SAFETY SWITCH DOOR 5AMP 24-230VAC
BERNSTEIN Vietnam
612.1100.555
GC-U1Z VT 90GR
BERNSTEIN Vietnam
612.1137.695
SAFETY LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
6121140748
GC-U1 FF
BERNSTEIN Vietnam
612-1140-832
GC-U1 FF
BERNSTEIN Vietnam
612.2523.013
GC-U16Z HLTIW
BERNSTEIN Vietnam
612.5385.805
LIMIT SWITCH W/LEVER 10.50VDC
BERNSTEIN Vietnam
616.1000.532
F1-UV1Z/UV1ZD UN
BERNSTEIN Vietnam
616.1700.483
F1-U2Z AT UN
BERNSTEIN Vietnam
618.1126.021
ENK-U1Z KNIW RO20
BERNSTEIN Vietnam
618.1126.021.RO20
LIMIT SWITCH 10A 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
618-1152.241
ENK-SU1Z IW
BERNSTEIN Vietnam
618.1171.242
SWITCH 10AMP 500VAC IP65
BERNSTEIN Vietnam
618.1335.094
ENK-UV1Z AHS-V
BERNSTEIN Vietnam
6181836238
ENK-A2 AVGU VS RO50
BERNSTEIN Vietnam
618.6100.267
LIMIT SWITCH 3AMP 240-250VAC MIN ORD. QTY/5
BERNSTEIN Vietnam
618.6121.122
I88-U1Z HW 180GR RO11
BERNSTEIN Vietnam
618-6127-398
I88-U1Z KNW 180GR RO13,5
BERNSTEIN Vietnam
618.6167.268
LIMIT SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
618.6171.235
I88-SU1Z HW RO17
BERNSTEIN Vietnam
618.6185.008
I88-SU1Z AHS
BERNSTEIN Vietnam
6301167054
T-67 N/S
BERNSTEIN Vietnam
6302100053
TK-50
BERNSTEIN Vietnam
6303131005
TA-31
BERNSTEIN Vietnam
6314202204
MAK-0212-F-1
BERNSTEIN Vietnam
6314206464
MAA-0612-F-4
BERNSTEIN Vietnam
631-4212-217
MAK-1212-F-1
BERNSTEIN Vietnam
6315302309
MAK-0213-K-1
BERNSTEIN Vietnam
631.5302.340
LIMIT SWITCH MAGNETIC 120-500MA 12-250VAC/DC
BERNSTEIN Vietnam
6315312196
MAK-1213-K-1
BERNSTEIN Vietnam
6316306248
MAA-0613-L-1
BERNSTEIN Vietnam
631.6316.259
MAN-1613-L-1
BERNSTEIN Vietnam
6316318002
MAM-1813-L-1
BERNSTEIN Vietnam
6316333005
MAK-3313-L-1
BERNSTEIN Vietnam
6411201408
MAK-0112-B-5
BERNSTEIN Vietnam
650.2005.001
PROXIMITY SWITCH 10-30VDC 0-10MA
BERNSTEIN Vietnam
6502006001
KIN-M18PA/008-2
BERNSTEIN Vietnam
6502008001
KIN-M30PA/015-2
BERNSTEIN Vietnam
6502301003
KIB-M08NS/1,5-KL2
BERNSTEIN Vietnam
650-2399-004
SENSOR MODULE INDUCTIVE
BERNSTEIN Vietnam
6502744003
KIN-M12PÖ/004-KLS12
BERNSTEIN Vietnam
650-2901003
KIB-M08PS/1,5-KL2
BERNSTEIN Vietnam
6502905850
KIB-M18PS/005-KL2
BERNSTEIN Vietnam
6502915002
KIN-R34PS/020-KL2
BERNSTEIN Vietnam
6502920990
KIB-T18PS/005-KL2
BERNSTEIN Vietnam
6502921975
KIN-T18PS/008-KL2
BERNSTEIN Vietnam
6502943008
KIB-M12PS/002-KLSM8V
BERNSTEIN Vietnam
6502990006
KIN-E50PS/008-KLSM8
BERNSTEIN Vietnam
650.2999.004
PHOTOELECTRIC 13-30VDC 200MA D04PS/0 8-KL2
BERNSTEIN Vietnam
650.3505.004
KIB-M18AS/005-L2
BERNSTEIN Vietnam
650-3506-002R
PROXIMITY SENSOR 3NO CONTACTS
BERNSTEIN Vietnam
6503520697
KIB-T18AS/005-L2
BERNSTEIN Vietnam
6503554009
PROXIMITY SWITCH 1/2NPT
BERNSTEIN Vietnam
650.3554.863
PROXIMITY SWITCH 48-250V 500MA 1NO
BERNSTEIN Vietnam
650-7013-011
KCB-M32DP/015-KLP2
BERNSTEIN Vietnam
6507915001
KCN-R34PS/030-KLP2
BERNSTEIN Vietnam
6507921004
KCN-T18PS/013-KLPS12V
BERNSTEIN Vietnam
650-7923-727
KCN-T30PS/020-KLP2
BERNSTEIN Vietnam
6508515001
KCN-R34AS/030-LP2
BERNSTEIN Vietnam
650.852.3001
KCN-T30AS/020-LP2
BERNSTEIN Vietnam
655.4219.001
PROXIMITY SWITCH 200MA 10-30VDC
BERNSTEIN Vietnam
655-5818-001R
PROXIMITY SENSOR M18 NO/NC PNP
BERNSTEIN Vietnam
655.7219.002
OT18RT-DATN-0200-CEL
BERNSTEIN Vietnam
655-7819-001
OT18RT-DATP-0200-CEL
BERNSTEIN Vietnam
655.8819.001
PHOTOELECTRIC 10-36VDC
BERNSTEIN Vietnam
6601624396
KIB-M12EA/002-10
BERNSTEIN Vietnam
660-2906-108
PROXIMITY SWITCH 200MA 10-30VDC 4PIN IP67
BERNSTEIN Vietnam
6607921353
PROXIMITY SWITCH 10-60VDC 200MA 4PIN-CONNECTOR
BERNSTEIN Vietnam
660.7923.209
FIBER OPTIC
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
665.8818.002
PROXIMITY SWITCH 41MM 10-36VDC 200MA
BERNSTEIN Vietnam
6932905001
KIB-M18PS/005-KL2
BERNSTEIN Vietnam
6932905004
KIB-M18PS/005-KLS12
BERNSTEIN Vietnam
6932944001
KIN-M12PS/004-KLS12
BERNSTEIN Vietnam
9806007000
SPRING NUTS FOR ENCLOSURE / SET OF 10
BERNSTEIN Vietnam
9806007000-EACH
SPRING NUT FOR ENCLOSURE / PRICE EACH
BERNSTEIN Vietnam
BI-SU1Z-AH
LIMIT SWITCH 500VAC 20AMP NC/NO SNAP ACTION
BERNSTEIN Vietnam
C2-U1ZR
LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER, 250V, 10A; ACTUATOR STYLE:ROLLER PLUNGER; OPERATING FORCE MAX:10N; CONTACT VOLTAGE AC MAX:250V; CONTACT CURRENT AC MAX:1
BERNSTEIN Vietnam
D-31675
SENSOR 10-36VDC 100MA 3PIN MALE CONNECTOR
BERNSTEIN Vietnam
D-32457
DO NOT USE INVALID PART NUMBER
BERNSTEIN Vietnam
D-E3-W
LIMIT SWITCH W/PLUNGER 16AMP 500VAC IP65
BERNSTEIN Vietnam
D-SU1-RW
LIMIT SWITCH 16AMP 1NC/1NO 500VAC IP65
BERNSTEIN Vietnam
ENK-A2-AVGU-VS-RO50
LIMIT SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
ENK-SU1Z O.BETG
LIMIT SWITCH 10AMP 300VAC
BERNSTEIN Vietnam
ENK-SU1Z-RIW
LIMIT SWITCH 10AMP 300VAC ROLLER PLUNGER HEAD
BERNSTEIN Vietnam
ENK-U1Z-AHS-V
LIMIT SWITCH W/LEVER ARM 10AMP 300V
BERNSTEIN Vietnam
ENK-U1Z-RIW
LIMIT SWITCH W/ROLLER ACTUATOR 10A 300-500VAC
BERNSTEIN Vietnam
ENM-SU1Z-EX-HW-9M
LIMIT SWITCH W/ROLLER HEAD TOP 3AMP 240VAC 9METER
BERNSTEIN Vietnam
F1-U1Y
FOOT SWITCH PEDDLE 500VDC 10AMP
BERNSTEIN Vietnam
F1-U1Z
FOOT SWITCH MODULAR 240V 10AMP IP65
BERNSTEIN Vietnam
F1-U2-AT-UN
FOOT SWITCH PEDAL SINGLE GUARDED
BERNSTEIN Vietnam
F1-U2ZD-UN
FOOTSWITCH, DUAL STAGE, GUARDED; CONTACT CONFIGURATION:DPDT-2NO / 2NC; CONTACT VOLTAGE AC NOM:500V; CONTACT CURRENT MAX:10A; EXTERNAL HEIGHT:146MM; EX
BERNSTEIN Vietnam
F1-UV1Z/UV1ZD-UN
FOOT SWITCH PEDAL 10AMP 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
F2-SU1Z/SU1Z
FOOTSWITCH 2PEDAL MOMENTARY 10AMP 500VAC 2X1NO/1NC
BERNSTEIN Vietnam
F2-U1Z-U1Z-UN
FOOTSWITCH, DOUBLE PEDAL, GUARDED; CONTACT CONFIGURATION:DPDT-2NO / 2NC; CONTACT VOLTAGE AC NOM:500V; CONTACT CURRENT MAX:10A; EXTERNAL HEIGHT:146MM;
BERNSTEIN Vietnam
GC-SU1AD/2
LIMIT SWITCH 10AMP 300VAC
BERNSTEIN Vietnam
GC-SU1AH
LIMIT SWITCH 6AMP 380VAC
BERNSTEIN Vietnam
GCSU1-AV
LIMIT SWITCH 10AMP 500V CENTRIFUGAL
BERNSTEIN Vietnam
GC-SU1-FF
LIMIT SWITCH10AMP 300VAC
BERNSTEIN Vietnam
GC-SU1-H
LIMIT SWITCH 6AMP 380V
BERNSTEIN Vietnam
GC-SU1-L
LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
GC-SU1-R
LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
GC-SU1Z
LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
GC-U15Z
ROLLER SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
GC-U16Z-HLTIW
LIMIT SWITCH 6AMP 1NC/2NO 400V
BERNSTEIN Vietnam
GC-U1AD/1
LIMIT SWITCH 10AMP 300VAC
BERNSTEIN Vietnam
GC-U1AHG/2
LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC SHORT ROLLER LEVER
BERNSTEIN Vietnam
GC-U1-VT-90
SAFETY SWITCH 10AMP
BERNSTEIN Vietnam
GC-U1Z
ROLLER CAM SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
GC-U1Z-AHG
ROLLER CAM SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
GC-U1Z-HIW
LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC IP65
BERNSTEIN Vietnam
GC-U1Z-HIW-90GR
LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
GC-U1ZIW
LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC PLUNGER
BERNSTEIN Vietnam
GC-U1ZVKS
LIMIT SWITCH 10AMP 500VAC LEVER ARM
BERNSTEIN Vietnam
GC-UV1
LIMIT SWITCH W/ROLLER WHEEL
BERNSTEIN Vietnam
GEH.KPL.CT.622-BEA
ENCLOSURE ABS IP65 GRAY
BERNSTEIN Vietnam
I88-A2ZW
LIMIT SWITCH, PLUNGER; ACTUATOR STYLE:PLUNGER; SWITCH OPERATION:SLOW ACTION; CONTACT VOLTAGE AC MAX:240V; CONTACT CURRENT AC MAX:3A; SWITCH TERMINALS:
BERNSTEIN Vietnam
I88-SU1-FF
LIMIT SWITCH 10AMP/500VAC
BERNSTEIN Vietnam
I88-SU1Z-AHS
LEVER SWITCH 10AMP 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
I88-SU1Z-HW
LIMIT SWITCH, LEVER; ACTUATOR STYLE:ROLLER PLUNGER; SWITCH OPERATION:SNAP ACTION; CONTACT VOLTAGE AC MAX:240V; CONTACT CURRENT AC MAX:3A; SWITCH TERMI
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
I88-SU1Z-RIWT
LIMIT SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
I88-U1Z-AHDB
LIMIT SWITCH MIN ORD. QTY/5
BERNSTEIN Vietnam
I88-U1Z-AHG
LIIMIT SWITCH ROLLER 10AMP 300/500VAC
BERNSTEIN Vietnam
I88-U1Z-W-PG11
LIMIT SWITCH W/PLUNGER 10AMP 500VAC NO/NC
BERNSTEIN Vietnam
I-SU1Z-AH
LIMIT SWITCH 10A 300VAC 3POS. RETURN TO CENTER
BERNSTEIN Vietnam
KCB-M32DP/015-KLP2
CAPACITIVE SENSOR 400MA 10-60VDC
BERNSTEIN Vietnam
KCN-T18PS/012-KLPS12V
PROXIMITY SWITCH 10-60VDC 200MA 4PIN CONNECTOR
BERNSTEIN Vietnam
KCN-T30PS/020-KLP2
PROXIMITY SWITCH M30X1.5 10-60VDC PNP/NO RANGE20MM
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M12EA/002-10
PROXIMITY SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M12PS/002-KL2T
PROXIMITY SWITCH INDUCTIVE 200MA 10-30VDC
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M12PS/002-KLS12
PROXIMITY SWITCH RANGE 2MM PNP NO M12 4PIN MALE
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M12PS/002-KS12
PROXIMITY SENSOR
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M18AS/005-L2
PROXIMITY SWITCH 250VAC M18X82.5MM
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M18PA/005-2
PROXIMITY SWITCH 10-30VDC 0-10MA
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M18PS/005-KLS12
PROXIMITY SENSOR 200MA 10-30VDC IP67
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M30PS-010-KLS12
PROXIMITY SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
KIB-N44AP/015/LS
PROXIMITY SWITCH 1/2NPT
BERNSTEIN Vietnam
KIB-Q08PS/1.5-K2T
PROXIMITY SWITCH INDUCTIVE 200MA 10-36VDC
BERNSTEIN Vietnam
KIB-T18PS/005- KL2
PROXIMITY SENSOR INDUCTIVE
BERNSTEIN Vietnam
KIN-M12PS/004-KL10
PROXIMITY SENSOR INDUCTOR
BERNSTEIN Vietnam
KIN-M12PS/004-KLS12
PROXIMITY SWITCH 4MM DISTANCE 10-30VDC
BERNSTEIN Vietnam
KIN-M18AS/008-L2
PROXIMITY SWITCH UNSHIELDED 400MA 20-250VAC
BERNSTEIN Vietnam
KIN-M18NS/008-KL2
PROXIMITY SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
M18PA/005-2
PHOTOELECTRIC 10-30VDC 10MA 2M
BERNSTEIN Vietnam
MAA-0612
PROXIMITY SENSOR INDUCTIVE
BERNSTEIN Vietnam
MAA-0612-F-4
SWITCH MAGNETIC FNFP-5PC/MIN ORDER
BERNSTEIN Vietnam
MAK-0112-B-5
PROXIMITY SWITCH MAGNETIC 250V
BERNSTEIN Vietnam
MAK-0212-F-1
MIN ORD. QTY: 5 -MAK-0212-F-1
BERNSTEIN Vietnam
MAK-0213-K-1
PROXIMITY SENSOR MAGNETIC .5AMP 250V
BERNSTEIN Vietnam
MAK-1212-F-1
PROXIMITY SWITCH MAGNETIC SENSOR
BERNSTEIN Vietnam
MAK-2613-L-1
MAGNETIC SWITCH 250V 60VA
BERNSTEIN Vietnam
MAK-3313-L-1
MAGNETIC SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
MAM-1812-B-1
MAGNETIC SWITCH 250V 18MM
BERNSTEIN Vietnam
MAN-1613-L-1
MAGNETIC SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
MRK-12
SAFETY SWITCH, MAGNETIC, 2NO/1NC; CONTACT VOLTAGE DC MAX:100V; CONTACT CURRENT DC MAX:1A; SWITCH TERMINALS:LEAD; SVHC:NO SVHC (19-DEC-2011) ; CONTACT
BERNSTEIN Vietnam
MUZ-602/115
MAGNETIC SWITCH 24VDC 115VAC
BERNSTEIN Vietnam
OR90RS-MAR5-08.0-CL
PHOTOELECTRIC RETROREFLECTIVE 3AMP 12-265V
BERNSTEIN Vietnam
OT18RS-DATN-02.5-CLE
PROXIMITY SWITCH 200MA 10-30VDC
BERNSTEIN Vietnam
OT18RT-DATN-0200-CL
PROXIMITY SWITCH 10-30VDC 200MA RANGE 200MM 2M
BERNSTEIN Vietnam
PL004001
CONTACT BLOCK, SPST-NC; FOR USE WITH:BERNSTEIN PENDANT STATIONS; NO. OF POLES:1
BERNSTEIN Vietnam
PL004002/16
CONTACT BLOCK 16AMP 600VAC 1NO
BERNSTEIN Vietnam
SCR-3-W22-3.6-D
SAFETY RELAY 6AMP 2VA 24VAC 24VDC 2W IP40 0-70C
BERNSTEIN Vietnam
SCR-4-W22-4.6-DXT
SAFETY RELAY SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
SHS-A1Z-KA-5
SAFETY INTERLOCK SWITCH HINGE 5M CABLE
BERNSTEIN Vietnam
SHS-A1Z-SA
SAFETY SWITCH HINGED 3AMP 250VAC
BERNSTEIN Vietnam
SID-UV1
LIMIT SWITCH 10-16AMP 300-500VAC
BERNSTEIN Vietnam
SID-UV1Z
SAFETY SWITCH 400VAC 16AMP
BERNSTEIN Vietnam
SIEM2-UV1Z-P-RAST
SAFETY LIMIT SWITCH 6AMP 400VAC
BERNSTEIN Vietnam
SKC-A1Z-F35-MFX
SAFETY SWITCH INTERLOCKING 10AMP 500VAC
BERNSTEIN Vietnam
SKC-A1Z-M
SAFETY SWITCH, INTERLOCK; CONTACT VOLTAGE AC MAX:240V; CONTACT CURRENT AC MAX:1.5A; SWITCH TERMINALS:SCREW; SVHC:NO SVHC (19-DEC-2011) ; APPROVAL BODI
BERNSTEIN Vietnam


LIMIT SWITCH
$48.60
BERNSTEIN Vietnam
I88-U1Z-AHDB
LIMIT SWITCH MIN ORD. QTY/5
BERNSTEIN Vietnam
I88-U1Z-AHG
LIIMIT SWITCH ROLLER 10AMP 300/500VAC
BERNSTEIN Vietnam
I88-U1Z-W-PG11
LIMIT SWITCH W/PLUNGER 10AMP 500VAC NO/NC
BERNSTEIN Vietnam
I-SU1Z-AH
LIMIT SWITCH 10A 300VAC 3POS. RETURN TO CENTER
BERNSTEIN Vietnam
KCB-M32DP/015-KLP2
CAPACITIVE SENSOR 400MA 10-60VDC
BERNSTEIN Vietnam
KCN-T18PS/012-KLPS12V
PROXIMITY SWITCH 10-60VDC 200MA 4PIN CONNECTOR
BERNSTEIN Vietnam
KCN-T30PS/020-KLP2
PROXIMITY SWITCH M30X1.5 10-60VDC PNP/NO RANGE20MM
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M12EA/002-10
PROXIMITY SWITCH
BERNSTEIN Vietnam
KIB-M12PS/002-KL2T
PROXIMITY SWITCH INDUCTIVE 200MA 10-30VDC


0 comments:

Post a Comment