Wednesday, January 27, 2016

bernstein-viet-nam-dai-dien-hang-bernstein-viet-nam-bernstein-duc-bernstein-germany-cong-tac-vi-tri-bernstein-cong-tac-an-toan-bernstein-cong-tac-vi-tri-bernstein-cong-tac-chuyen-mach-bernstein-cong-tac-an-toan-bernstein-cam-bien-cam-ung-bernstein-cam-bien-dien-bernstein-cam-bien-dhien-dung-bernstein-cam-bien-quang-bernstein-cam-bien-quang-bernstein-cong-tac-chuyen-mach-bernstein-cam-bien-chuyen-mach-bernstein-cong-tac-phao-bernstein-inductive-sensors-bernstein-capacitive-sensors-bernstein-optoelectronic-sensors-bernstein-magnetic-switches-bernstein-magnetic-sensors-bernstein-float-switches-bernstein

Chúng Tôi cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189
Hotmail : sales.tudonghoa@Gmail.com
Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách!
Các thương hiệu ủy quyền tại Viet Nam
BERNSTEIN Vietnam
6016119084
SK-U1Z MRU
BERNSTEIN Vietnam
6016119159
SK-U1Z M
BERNSTEIN Vietnam
6016169036
SK-A2Z M
BERNSTEIN Vietnam
6016169053
SK-A2Z F30 M
BERNSTEIN Vietnam
6016169054
SKC-A1Z P
BERNSTEIN Vietnam
6016169061
SK-UV15Z F30 M
BERNSTEIN Vietnam
6016169063
SK-UV15Z MF
BERNSTEIN Vietnam
6016169085
SK-A2Z MRU
BERNSTEIN Vietnam
6016169086
SK-UV15Z MRU
BERNSTEIN Vietnam
6016169087
SKC-A1Z MRU
BERNSTEIN Vietnam
6016169158
SK-UV15Z M
BERNSTEIN Vietnam
6016169160
SKC-A1Z M
BERNSTEIN Vietnam
6016219100
ENM2-U1Z VTW
BERNSTEIN Vietnam
6016219101
ENM2-U1Z VTW 90GR
BERNSTEIN Vietnam
6016219103
ENM2-U1Z VTWR
BERNSTEIN Vietnam
6016269102
ENM2-A2Z VTW 90GR
BERNSTEIN Vietnam
6016269105
ENM2-A2Z VTW
BERNSTEIN Vietnam
6016269106
ENM2-A2Z VTWR
BERNSTEIN Vietnam
6016369030
SEL2-A1Z P0
BERNSTEIN Vietnam
6016369038
SEL1-A1Z P
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
6016369045
SEL1-A1Z P
BERNSTEIN Vietnam
6016369049
SEL2-A1Z P
BERNSTEIN Vietnam
6016369126
SEL1-A1Z P0
BERNSTEIN Vietnam
6016409060
SKT-SU1Z M3
BERNSTEIN Vietnam
6016409149
SKT-SU1Z FE M3
BERNSTEIN Vietnam
6016409150
SKT-SU1Z FI50 M3
BERNSTEIN Vietnam
601-6419-059
LIMIT SWITCH, SLOW MAKE/BRK, 1NC/1NO; CONTACT CONFIGURATION:SPST-NO / SPST-NC; CONTACT VOLTAGE AC MAX:250V; CONTACT CURRENT AC MAX:10A; SWITCH OPERATI
BERNSTEIN Vietnam
601-6469-066
LIMIT SWITCH, SLOW MAKE/BREAK, 2NC; CONTACT CONFIGURATION:DPST-NC; CONTACT VOLTAGE AC MAX:250V; CONTACT CURRENT AC MAX:10A; SWITCH OPERATION:SNAP ACTI
BERNSTEIN Vietnam
6016469067
SKT-SA2Z M3
BERNSTEIN Vietnam
6016469147
SKT-A2Z FE M3
BERNSTEIN Vietnam
6016619132
ENK-U1Z VTU
BERNSTEIN Vietnam
6016669133
ENK-A2Z VTU
BERNSTEIN Vietnam
6016669154
ENK-UV15Z VTU
BERNSTEIN Vietnam
6016809022
SKI-SU1Z M
BERNSTEIN Vietnam
6016809057
SKI-SU1Z M3
BERNSTEIN Vietnam
6016819005
SKI-U1Z M1
BERNSTEIN Vietnam
6016819018
I88-U1Z VTW
BERNSTEIN Vietnam
6016819019
I88-U1Z VTS
BERNSTEIN Vietnam
6016819052
SKI-U1Z M3
BERNSTEIN Vietnam
6016819089
SKI-U1Z M
BERNSTEIN Vietnam
6016819123
SKI-U1Z MRU
BERNSTEIN Vietnam
6016819139
SKI-U1Z FI50 M3
BERNSTEIN Vietnam
6016869056
SKI-A2Z M3
BERNSTEIN Vietnam
6016869058
SKI-UV15Z M3
BERNSTEIN Vietnam
6016869091
SKI-UV15Z M
BERNSTEIN Vietnam
6016869122
SKI-A2Z MRU
BERNSTEIN Vietnam
6016869131
SKI-UV15Z MRU
BERNSTEIN Vietnam
6016869145
SKI-UV15Z FI50 M3
BERNSTEIN Vietnam
6017119022
SLM-FVTW230AC-55-AR
BERNSTEIN Vietnam
6017119023
SLM-MVTW24DC-55
BERNSTEIN Vietnam
6017119024
SLM-MVTW230AC-55
BERNSTEIN Vietnam
6017119028
SLM-FVTW24DC-51-AR
BERNSTEIN Vietnam
6017119032
SLM-FVTW120AC-55-AR
BERNSTEIN Vietnam
601-7119-033
SLM-MVTW120AC-55
BERNSTEIN Vietnam
6017119047
SLM-FVTW24DC-55-KR
BERNSTEIN Vietnam
6017169001
SLM-FVTW24DC-22-AR180
BERNSTEIN Vietnam
6017169066
SLM-MVTW24DC-22
BERNSTEIN Vietnam
6017169067
SLM-FVTW24DC-22-AR
BERNSTEIN Vietnam
6018119002
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24-230MC-55AR
BERNSTEIN Vietnam
6018119003
SLK-MVTU24UC-55
BERNSTEIN Vietnam
6018119004
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-MVTU24-230MC-55
BERNSTEIN Vietnam
6018119009
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-55-ARL
BERNSTEIN Vietnam
6018119012
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24-230MC-55-ARL
BERNSTEIN Vietnam
6018119015
SLK-FVTU24UC-55-ARR
BERNSTEIN Vietnam
6018119018
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24-230MC-55-ARR
BERNSTEIN Vietnam
6018119021
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-MVTU24UC-55-L
BERNSTEIN Vietnam
6018119024
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-MVTU24UC-55-R
BERNSTEIN Vietnam
6018119031
SLK-MVTU24-230MC-55-R
BERNSTEIN Vietnam
6018119032
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-55-ART1
BERNSTEIN Vietnam
6018119043
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-MVTU24-230MC-52
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
601.8119.045
SAFETY INTERLOCK SWITCH IP67 2.5A 1500N 24VAC/DC
BERNSTEIN Vietnam
6018119046
SLK-F-NC-55-R1-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018119047
SLK-M-UC-55-R0-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018119048
SLK-M-NC-55-R0-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018119061
SLK-F-UC-55-R2-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018119065
SLK-M-NC-52-R0-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018119066
SLK-F-UC-55-R1-A0-L1-0
BERNSTEIN Vietnam
6018119067
SLK-F-NC-55-R1-A0-L1-0
BERNSTEIN Vietnam
601.8169.005
SAFETY INTERLOCK SWITCH IP67 2.5AMP 1500N 230V
BERNSTEIN Vietnam
6018169006
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24-230MC-21-AR
BERNSTEIN Vietnam
6018169010
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-21-ARL
BERNSTEIN Vietnam
6018169016
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-21-ARR
BERNSTEIN Vietnam
6018169022
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-MVTU24UC-21-L
BERNSTEIN Vietnam
6018169025
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-MVTU24UC-21-R
BERNSTEIN Vietnam
6018169027
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-25-AR
BERNSTEIN Vietnam
6018169028
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24-230MC-25-AR
BERNSTEIN Vietnam
6018169029
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-MVTU24UC-25
BERNSTEIN Vietnam
6018169030
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-MVTU24-230MC-25
BERNSTEIN Vietnam
6018169033
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-22-AR
BERNSTEIN Vietnam
6018169034
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-25-ARR
BERNSTEIN Vietnam
6018169035
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-25-ARL2
BERNSTEIN Vietnam
6018169042
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-17-AR
BERNSTEIN Vietnam
6018169044
MIN ORD. QTY: 5 -SLK-FVTU24UC-17-ARR
BERNSTEIN Vietnam
6018169050
SLK-F-UC-25-R1-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169.051
SAFETY SWITCH SOLENOID LOCK 2.5AMP 110/250VAC IP67
BERNSTEIN Vietnam
6018169052
SLK-M-UC-25-R0-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169053
SLK-M-NC-25-R0-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169054
SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169055
SLK-F-NC-22-R1-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169056
SLK-M-UC-22-R0-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169057
SLK-M-NC-22-R0-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169059
SLK-F-UC-17-R1-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169060
SLK-F-NC-22-R6-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169063
SLK-F-UC-71-R1-A0-L0-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169068
SLK-F-UC-25-R1-A0-L1-0
BERNSTEIN Vietnam
6018169069
SLK-F-NC-25-R1-A0-L1-0
BERNSTEIN Vietnam
6019169001
SNA-A1Z P
BERNSTEIN Vietnam
6019169004
SNA-A1Z/E1 AK
BERNSTEIN Vietnam
6019169005
EB-A1Z F. NA FRONT
BERNSTEIN Vietnam
6019261009
SHS-A1Z-SA
BERNSTEIN Vietnam
6019261010
SHS-A1Z-SR
BERNSTEIN Vietnam
6019261014
SHS-A1Z-KR 5
BERNSTEIN Vietnam
6019261015
SHS-A1Z-SA
BERNSTEIN Vietnam
6019261016
SHS-A1Z-SR
BERNSTEIN Vietnam
6019261017
SHS-A1Z-SA-BG
BERNSTEIN Vietnam
6019261018
SHS-A1Z-SR-BG
BERNSTEIN Vietnam
6019261020
SHS-A1Z-SR-180
BERNSTEIN Vietnam
6019291013
SHS-0Z
BERNSTEIN Vietnam
6019390022
SHS3-U15Z-KA 5 R
BERNSTEIN Vietnam
6502104001
KIN-M12NÖ/004-KL2
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
6502304001
KIN-M12NS/004-KL2
BERNSTEIN Vietnam
CT-882T
ENCLOSURE, MULTIPURPOSE, ABS, GREY; ENCLOSURE TYPE:MULTIPURPOSE; ENCLOSURE MATERIAL:ABS; BODY COLOR:GREY; EXTERNAL HEIGHT - IMPERIAL:5.906"; EXTERNAL
BERNSTEIN Vietnam
6019390023
SHS3-U15Z-KA 5 L
BERNSTEIN Vietnam
6019390024
SHS3-U15Z-KR 5 R
BERNSTEIN Vietnam
6019390025
SHS3-U15Z-KR 5 L
BERNSTEIN Vietnam
6019390034
SHS3-U15Z-SA R
BERNSTEIN Vietnam
6019390035
SHS3-U15Z-SA L
BERNSTEIN Vietnam
6019390036
SHS3-U15Z-SR R
BERNSTEIN Vietnam
6019390037
SHS3-U15Z-SR L
BERNSTEIN Vietnam
6021186118
GC-SU1 AV
BERNSTEIN Vietnam
6021187125
GC-SU1 AD
BERNSTEIN Vietnam
6021190100
GC-SU1 FF
BERNSTEIN Vietnam
6021190276
GC-SU1 FFL
BERNSTEIN Vietnam
6021191099
GC-SU1Z DR
BERNSTEIN Vietnam
6021194379
GC-SU1 LIW
BERNSTEIN Vietnam
6021300410
GC-SU1Z O.BETG
BERNSTEIN Vietnam
6021300411
GC-UV1Z O.BETG
BERNSTEIN Vietnam
6021305016
GC-UV1Z STIW
BERNSTEIN Vietnam
6021320058
GC-UV1Z HIW
BERNSTEIN Vietnam
6021335133
GC-UV1Z AH
BERNSTEIN Vietnam
6021352620
GC-SU1Z IW
BERNSTEIN Vietnam
6021353621
GC-SU1Z W
BERNSTEIN Vietnam
6021367626
GC-SU1Z RIW
BERNSTEIN Vietnam
6021371630
GC-SU1Z HW
BERNSTEIN Vietnam
6021374632
GC-SU1Z HLW
BERNSTEIN Vietnam
6021379640
GC-SU1Z KGIW
BERNSTEIN Vietnam
6021385093
GC-SU1Z AHT
BERNSTEIN Vietnam
6021385634
GC-SU1Z AH
BERNSTEIN Vietnam
6021800408
GC-A2Z O.BETG
BERNSTEIN Vietnam
6021800409
GC-E2 O.BETG
BERNSTEIN Vietnam
6021802189
GC-A2Z IW
BERNSTEIN Vietnam
6021817172
GC-A2Z RIW
BERNSTEIN Vietnam
6021820157
GC-E2 HIW
BERNSTEIN Vietnam
6021820175
GC-A2Z HIW
BERNSTEIN Vietnam
6021835160
GC-E2 AH
BERNSTEIN Vietnam
6022200413
GC-SU2 O.BETG.
BERNSTEIN Vietnam
6022200418
GC-U2Z O.BETG.
BERNSTEIN Vietnam
6022217973
GC-U2Z RIW
BERNSTEIN Vietnam
6022267934
GC-SU2 RIW
BERNSTEIN Vietnam
6022270116
GC-SU2 HIW
BERNSTEIN Vietnam
6022286962
GC-SU2 AV
BERNSTEIN Vietnam
6022294117
GC-SU2 LIW
BERNSTEIN Vietnam
6022500416
GC-U15Z O.BETG.
BERNSTEIN Vietnam
6022517032
GC-U15Z RIW
BERNSTEIN Vietnam
6022535111
GC-U15Z AHSGU
BERNSTEIN Vietnam
6022536121
GC-U16 AV
BERNSTEIN Vietnam
6033100008
SN2-SU1 O.BETG.
BERNSTEIN Vietnam
6033103023
SN2-U1Z W
BERNSTEIN Vietnam
6033117025
SN2-U1Z RIW
BERNSTEIN Vietnam
6033121005
SN2-U1Z DGHW
BERNSTEIN Vietnam


BERNSTEIN Vietnam
6033121007
SN2-U1Z HW
BERNSTEIN Vietnam
6033127010
SN2-U1Z DGKW
BERNSTEIN Vietnam
6033135002
SN2-U1Z AHS
BERNSTEIN Vietnam
6033135012
SN2-U1 AH
BERNSTEIN Vietnam
6033190021
SN2-SU1 FF
BERNSTEIN Vietnam
6033191039
SN2-SU1Z DR 180GR
BERNSTEIN Vietnam
6033194022
SN2-SU1 LIW
BERNSTEIN Vietnam
6033353016
SN2-SU1Z W
BERNSTEIN Vietnam
6033367017
SN2-SU1Z RIW
BERNSTEIN Vietnam
6033371004
SN2-SU1Z DGHW
BERNSTEIN Vietnam
6033371006
SN2-SU1Z HW
BERNSTEIN Vietnam
6033377011
SN2-SU1Z DGKW
BERNSTEIN Vietnam
6033385003
SN2-SU1Z AHS-V
BERNSTEIN Vietnam
6033385018
SN2-SU1Z AHS
BERNSTEIN Vietnam
6033385019
SN2-SU1Z AHS
BERNSTEIN Vietnam
6033523034
SN2-U16Z HLTIW
BERNSTEIN Vietnam
6041100983
D-U1Z C74 O.BET.
BERNSTEIN Vietnam
6041101001
D-U1
BERNSTEIN Vietnam
6041103002
D-U1 W
BERNSTEIN Vietnam
6041103223
D-U1Z W
BERNSTEIN Vietnam
6041106004
D-U1 STW
BERNSTEIN Vietnam
6041113006
D-U1 PW
BERNSTEIN Vietnam
6041116007
D-U1 R
BERNSTEIN Vietnam
604.1118-229
LIMIT SWITCH BODY D-U1Z RW
BERNSTEIN Vietnam
6041118249
D-U11 RW
BERNSTEIN Vietnam
6041118581
D-U1 RW 90GR
BERNSTEIN Vietnam
6041121231
D-U1Z HW
BERNSTEIN Vietnam
6041121251
D-U11 HW
BERNSTEIN Vietnam
6041132012
D-U1 WIW
BERNSTEIN Vietnam
6041135019
D-U1 AH
BERNSTEIN Vietnam
6041136020
D-U1 AV
BERNSTEIN Vietnam
6041153156
D-SU1 W
BERNSTEIN Vietnam
6041156158
D-SU1 STW
BERNSTEIN Vietnam
6041171164
D-SU1 HW
BERNSTEIN Vietnam
6041182166
D-SU1 WIW
BERNSTEIN Vietnam
6041185173
D-SU1 AH
BERNSTEIN Vietnam
6041185508
D-SU1 AHG
BERNSTEIN Vietnam
6041185509
D-SU1 AHG/1
BERNSTEIN Vietnam
6041185510
D-SU1 AHG/2
BERNSTEIN Vietnam
6041186174
D-SU1 AV
BERNSTEIN Vietnam
6041300984
D-SU1Z C74 O.BET.
BERNSTEIN Vietnam
6041303134
D-UV1Z W
BERNSTEIN Vietnam
6041318140
D-UV1Z RW
BERNSTEIN Vietnam
6041703692
D-A1Z W
BERNSTEIN Vietnam
6041706777
D-A1Z STW
BERNSTEIN Vietnam
6041718707
D-A1Z RW
BERNSTEIN Vietnam
6041721682
D-A1Z HW
BERNSTEIN Vietnam
6041803046
D-E2 W
BERNSTEIN Vietnam
6041803090
D-A2 W
BERNSTEIN Vietnam
6041806048
D-E2 STW