Tuesday, December 29, 2015

Cảm biến pilz , Rơ le an toàn pilz , Driver pilz , PLC pilz , Hãng Pilz , biến tần hãng pilz, pilz vietnam, Pilz electric vietnam, servo pilz , driver pilz, bộ điều khiển pilz ,pilz Vietnam , đại diện hãng pilz Vietnam , Sensor pilz

Cảm biến pilz , Rơ le an toàn pilz , Driver pilz , PLC pilz , Hãng Pilz , biến tần hãng pilz, pilz vietnam, Pilz electric vietnam, servo pilz , driver pilz, bộ điều khiển pilz ,pilz Vietnam , đại diện hãng pilz Vietnam , Sensor pilz
H2T Vietnam, chúng tôi chuyên XNK thiết bị điện, điện tử động hóa
là nhà phân phối chính thức của nhiều hãng tại Việt Nam , là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp Hãy lien hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt hơn.

______________Kindest Regard____________
Mr Twain Ngo| H2T Warehouse manager
Mobile .: 0932286381 / 0979985189 :.
I email I   .:   sales.tudonghoa@Gmail.com     :.
I Online contact I Zalo.: 0979985189 :.     Skype .:  SaleS.tudonghoa  :.
I Website I .:.: www.salestudonghoa.com :.
*************************** ***************************
H2T TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITED
Address (for Delivery and Contact): Le Thai To  Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh city,Viet Nam

Address ( for Invoice): D402 HH2  Duong Noi, To Huu Street, Yen Nghia Ward  , Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam
Các thương hiệu ủy quyền tại Viet Nam
 
TỔNG KHO TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM
8176174
PMCtendo AC3.35/1/5/1/1/4/H/3
8176318
PMCtendo AC3.35/1/5/1/6/6/H/3
8175992
PMCtendo AC4.62/0/5/1/1/4/H/3
8174229
PMCtendo AC4.62/0/5/1/6/6/H/3
8176308
PMCtendo AC4.62/1/M/2/6/6/H/3
8176438
PMCtendo AC4.62/1/M/2/6/6/H/D
8176432
PMCtendo AC4.63/0/5/1/6/5/H/3
8176066
PMCtendo AC4.63/0/L/1/6/5/H/3
8176692
PMCtendo AC4.63/0/L/2/6/5/H/3
8176390
PMCtendo AC4.64/0/L/1/6/5/H/3
8176446
PMCtendo AC4.64/0/L/1/7/5/H/6
8176694
PMCtendo AC4.64/0/L/2/6/5/H/3
8176684
PMCtendo AC4.64/0/L/2/7/5/H/6
8176458
PMCtendo AC4.64/1/M/2/7/5/H/3
8176190
PMCtendo AC4.65/0/L/1/6/5/H/3
8176670
PMCtendo AC4.65/0/L/2/7/6/H/3
8176254
PMCtendo AC4.65/0/M/1/6/6/H/6
8176234
PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2
8176774
PMCtendo AC4.75/0/L/2/6/5/H/2
8176782
PMCtendo AC4.76/1/M/1/1/4/H/D
4105531
PMCtendo DD4 D1 I/O-Karte
4105424
PMCtendo DD4 Motorstecker Bausatz
4105779
PMCtendo DD4 Profibus Karte
4105413
PMCtendo DD4.01/112/230-480V
8161153
PMCtendo DD4.01/117/230-480V
105219
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
4105419
PMCtendo DD4.03/112/230-480V
8161147
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
105248
PMCtendo DD4.03/122/230-480V
4105574
PMCtendo DD4.03/162/230-480V
4105418
PMCtendo DD4.06/112/230-480V
105266
PMCtendo DD4.06/117/230-480V
8175961
PMCtendo DD4.06/122/230-480V
4105812
PMCtendo DD4.06/162/230-480V
8176230
PMCtendo DD4.06/167/230-480V
4105417
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
8173716
PMCtendo DD4.10/117/230-480V
105205
PMCtendo DD4.10/122/230-480V
4105618
PMCtendo DD4.10/162/230-480V
8173796
PMCtendo DD4.10/167/230-480V
4105493
PMCtendo DD4.14/112/230-480V
4105687
PMCtendo DD4.14/162/230-480V
4105416
PMCtendo DD4.20/112/230-480V
4105573
PMCtendo DD4.20/162/230-480V
105272
PMCtendo DD4.40/162/230-480V
4105414
PMCtendo DD4.70/162/230-480V
8163583
PMCtendo DD4.CAN-Adapter Slot version
8176003
PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC
8176000
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC
8176004
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/208-480VAC
8176001
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/110-230VAC
8176005
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC
8176002
PMCtendo DD5.10/000/0/0/0/110-230VAC
8176673
PMCtendo DD5/400 Ersatz Steckersatz + X9
8177039
PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/30/00
8177023
PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00
8177046
PMCtendo SZ.31/0/2/2/7/K/H/30/00
8177042
PMCtendo SZ.31/0/2/2/7/K/H/60/00
8177038
PMCtendo SZ.31/1/1/2/7/K/H/30/00
8177047
PMCtendo SZ.31/1/2/2/7/K/H/30/00
8177041
PMCtendo SZ.32/0/2/2/7/K/H/30/00
8177001
PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/30/00
8177000
PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/60/00
8177028
PMCtendo SZ.41/0/2/2/7/K/H/60/00
8177044
PMCtendo SZ.41/1/1/2/7/K/H/30/00
8177057
PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00
8177029
PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/K/H/60/00
8177051
PMCtendo SZ.42/0/1/2/7/K/H/30/00
8177036
PMCtendo SZ.42/0/1/2/7/K/H/60/00
8177060
PMCtendo SZ.42/0/2/2/7/K/H/30/00
8177007
PMCtendo SZ.42/1/1/2/7/K/H/30/00
8177045
PMCtendo SZ.42/1/2/2/7/K/H/30/00
8177009
PMCtendo SZ.44/0/1/2/7/K/H/30/00
8177002
PMCtendo SZ.51/0/1/2/7/K/H/30/00
8177034
PMCtendo SZ.51/0/1/2/7/K/H/60/00
8177019
PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/30/00
8177032
PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/60/00
8177022
PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00
8177031
PMCtendo SZ.51/1/2/2/7/K/H/60/00
8177017
PMCtendo SZ.52/0/1/2/7/K/H/30/00
8177010
PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00
8177052
PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/60/00
8177020
PMCtendo SZ.53/0/1/2/7/K/H/30/00
8177021
PMCtendo SZ.53/0/1/2/7/K/H/60/00
8177033
PMCtendo SZ.55/0/1/2/7/F/H/30/00
8177043
PMCtendo SZ.55/0/1/2/7/K/H/30/00
8177030
PMCtendo SZ.55/0/2/2/7/F/H/30/00
8177058
PMCtendo SZ.55/0/2/2/7/K/H/30/00
8177012
PMCtendo SZ.55/0/2/2/7/K/H/45/00
8177004
PMCtendo SZ.55/1/1/2/7/F/H/30/00
8177003
PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00
8177014
PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00
8177056
PMCtendo SZ.72/0/2/2/7/K/H/60/00
8177054
PMCtendo SZ.72/1/1/2/7/K/H/30/00
8177053
PMCtendo SZ.72/1/1/2/7/K/H/60/00
8177050
PMCtendo SZ.72/1/2/2/7/K/H/60/00
8177018
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/F/H/30/00
8177025
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/K/H/30/00
8177015
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/K/H/45/00
8177035
PMCtendo SZ.73/1/1/2/7/F/H/30/00
8177059
PMCtendo SZ.73/1/2/2/7/K/H/30/00
8177037
PMCtendo SZ.73/1/2/2/7/K/H/45/00
8177016
PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/K/H/30/00
8177005
PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/W/H/30/00
8177026
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/30/00
8177048
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00
8177027
PMCtendo SZ.75/2/1/2/7/F/H/45/00
8177049
PMCtendo SZ.83/0/1/2/7/K/H/30/00
8177024
PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00
8177040
PMCtendo SZ.85/2/2/2/7/K/H/20/00
760100
PMD s10 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC
761100
PMD s10 C 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC
760120
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
761120
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
264509
PMI 509
264515
PMI 515
264516
PMI 516
264518
PMI 518
264526
PMI 526
264531
PMI 531
264538
PMI 538
778010
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
788010
PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so
474123
PNKL 110VAC/24VDC
474127
PNKL 230VAC/24VDC
474120
PNKL 24VAC/24VDC
775620
PNOZ 1  48VAC  3n/o 1n/c
775630
PNOZ 1 110-120VAC  3n/o 1n/c
775650
PNOZ 1 230-240VAC  3n/o 1n/c
775600
PNOZ 1 24VAC  3n/o 1n/c
775695
PNOZ 1 24VDC  3n/o 1n/c
774003
PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c
774006
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774000
PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c
774009
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774002
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774085
PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774086
PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774082
PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774050
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
774063
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774064
PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o
774065
PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o
774066
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774067
PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o
774060
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774061
PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o
774062
PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o
774073
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774074
PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so
774075
PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774077
PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774072
PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so
777073
PNOZ 16SP 110VAC 24VDC 2n/o
777075
PNOZ 16SP 120VAC 24VDC 2n/o
777076
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777077
PNOZ 16SP 240VAC 24VDC 2n/o
777070
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
787070
PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 2n/o
775830
PNOZ 2 110VAC 3n/o 1n/c
775850
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775800
PNOZ 2 24VAC 3n/o 1n/c
775810
PNOZ 2 42VAC 3n/o 1n/c
774012
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774764
PNOZ 8 110VAC 3n/o 1n/c 2so
774768
PNOZ 8 230VAC 3n/o 1n/c 2so
774760
PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so
710001
PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c
710002
PNOZ c2 24VDC 2n/o
774133
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
784133
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
774130
PNOZ e1p 24VDC 2so
784130
PNOZ e1p C 24VDC 2so
774131
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774132
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
784131
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784132
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
774136
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
784136
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
774135
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
784135
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
774139
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
784139
PNOZ e3.1p C 24VDC 2so
774137
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774138
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
784137
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784138
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
774180
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
784180
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
774181
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
784181
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
774190
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
784190
PNOZ e5.11p C 24VDC 2so
774191
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
784191
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
774192
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
784192
PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so
774193
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
784193
PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t
774197
PNOZ e7p 24VDC 2 so
784197
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
774198
PNOZ e8.1p 24VDC 2so
784198
PNOZ e8.1p C 24VDC 2so
774104
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774106
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA
774105
PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c
774107
PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA
774100
PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c
774108
PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA
772100
PNOZ m B0
772140
PNOZ m EF 16DI
772170
PNOZ m EF 1MM
772171
PNOZ m EF 2MM
772143
PNOZ m EF 4DI4DOR
772142
PNOZ m EF 8DI4DO
772120
PNOZ m EF Multi Link
772121
PNOZ m EF PDP Link
772134
PNOZ m ES CANopen
772130
PNOZ m ES ETH
772136
PNOZ m ES EtherCAT
772137
PNOZ m ES EtherNet/IP
772119
PNOZ m ES Powerlink
772132
PNOZ m ES Profibus
772138
PNOZ m ES Profinet
772131
PNOZ m ES RS232
773110
PNOZ m0p base unit not expandable
773113
PNOZ m0p ETH
773100
PNOZ m1p base unit
773105
PNOZ m1p base unit coated version
773103
PNOZ m1p ETH
773104
PNOZ m1p ETH coated version
773120
PNOZ m2p base unit press function
773123
PNOZ m2p ETH
773125
PNOZ m3p base unit burner function
773126
PNOZ m3p ETH
773812
PNOZ ma1p 2 Analog Input
773813
PNOZ ma1p coated version
773720
PNOZ mc0p Powersupply
773715
PNOZ mc10p SERCOS III
773719
PNOZ mc12p Powerlink
773700
PNOZ mc1p
773705
PNOZ mc1p coated version
773713
PNOZ mc2.1p EtherCAT 2
773732
PNOZ mc3p Profibus 2
773711
PNOZ mc4p DeviceNet 2
773729
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
773728
PNOZ mc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic
773723
PNOZ mc5p INTERBUS
773733
PNOZ mc6.1p CANopen 3
773712
PNOZ mc6p CANopen 2
773727
PNOZ mc6p CANopen coated version
773726
PNOZ mc7p CC-Link
773716
PNOZ mc7p CC-Link 2
773725
PNOZ mc7p CC-Link coated version
773734
PNOZ mc8p coated version
773730
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
773731
PNOZ mc9p Profinet IO
773400
PNOZ mi1p 8 input
773405
PNOZ mi1p 8 input coated version
773410
PNOZ mi2p 8 standard input
773545
PNOZ ml1p coated version
773540
PNOZ ml1p safe link
773602
PNOZ ml2p safe link PDP
773897
PNOZ mli1p 1,5m screw
773896
PNOZ mli1p 1,5m spring
773891
PNOZ mli1p 10m screw
773894
PNOZ mli1p 10m spring
773892
PNOZ mli1p 50m screw
773895
PNOZ mli1p 50m spring
773890
PNOZ mli1p 5m screw
773893
PNOZ mli1p 5m spring
772001
PNOZ mm0.1p
772002
PNOZ mm0.2p
779260
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779261
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
772000
PNOZ mm0p 24VDC
772010
PNOZ mm0p-T
772036
PNOZ mmc11p CAT
772030
PNOZ mmc1p ETH
772031
PNOZ mmc2p seriell
772032
PNOZ mmc3p DP
772033
PNOZ mmc4p DN
772034
PNOZ mmc6p CAN
772035
PNOZ mmc7p CC
772020
PNOZ mml1p
772021
PNOZ mml2p
773500
PNOZ mo1p 4 so
773505
PNOZ mo1p 4so coated version
773520
PNOZ mo2p 2n/o
773525
PNOZ mo2p 2n/o coated version
773510
PNOZ mo3p 2so
773536
PNOZ mo4p 4n/o
773537
PNOZ mo4p 4n/o coated version
773534
PNOZ mo5p 4 n/o burner
773800
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
773815
PNOZ ms2p HTL
773810
PNOZ ms2p standstill / speed monitor
773816
PNOZ ms2p TTL
773811
PNOZ ms2p TTL coated version
773825
PNOZ ms3p HTL
773820
PNOZ ms3p standstill / speed monitor
773826
PNOZ ms3p TTL
773830
PNOZ ms4p standstill/speed monitor
773856
PNOZ msi 9p adapter cable  5m
773884
PNOZ msi b0 cable  25/RJ45
773881
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773880
PNOZ msi b1 Box 15p
773883
PNOZ msi b1 Box 25p
773882
PNOZ msi b1 Box 9p
773845
PNOZ msi b4 Box
773870
PNOZ msi S09
773871
PNOZ msi S15
773872
PNOZ msi S25
773854
PNOZ msi10p  adapter cable  2,5m
773855
PNOZ msi11p  adapter cable  1,5m
773868
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773869
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773878
PNOZ msi14p  Leroy  15/15  2,5m
773874
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773867
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773875
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
773888
PNOZ msi18p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773846
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773847
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773840
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773844
PNOZ msi1AP  Adapter Si/Ha 25/25  5m
773841
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773839
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773879
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773886
PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773885
PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773842
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773843
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773866
PNOZ msi4Bp  Adapter SMC30 15/15  1,5m
773849
PNOZ msi4Bp  Adapter SMC30 15/15  2,5m
773848
PNOZ msi4Bp  Adapter SMC30 15/15  5,0m
773857
PNOZ msi5p  Adapter Bos/Rex 15/15  2,5m
773858
PNOZ msi5p  Adapter Bosc/Rex 15/15  1,5m
773861
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  1,5m
773860
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
773859
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773873
PNOZ MSI6P ADAPTER ELAU 9/9 4 m
773865
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
773864
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  2,5m
773863
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
773862
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  2,5m
773300
PNOZ p1p 24VDC 2so
793305
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793300
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
773951
PNOZ p1vp 300s
773950
PNOZ p1vp 30s
773900
PNOZ pe1p
779125
PNOZ pe2p Bus-Interface
773630
PNOZ po3.1p 8n/o
773631
PNOZ po3.2p 4n/o
793631
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
773632
PNOZ po3.3p 3n/o
773634
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773635
PNOZ po4p 4n/o
773200
PNOZ pps1p 100-240VAC
750020
PNOZ s connector (10 pieces)
750910
PNOZ s nIE
750900
PNOZ s pIE
750008
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
751008
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
750012
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
751012
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
750014
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
751014
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
750002
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750003
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750004
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
751002
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751003
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751004
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
750010
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750101
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
751101
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
750110
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
750111
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
750102
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
750160
PNOZ s20 24VDC 2so
751160
PNOZ s20 C 24VDC 2so
750132
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750103
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
751103
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
750330
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750104
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751184
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751134
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750105
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750135
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751185
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751135
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751500
PNOZ s50 C
750106
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750136
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751106
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751136
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750126
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750156
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751126
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751156
PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750107
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751187
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
750167
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
750177
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
750109
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751909
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751109
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751189
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
774789
PNOZ V  3s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774791
PNOZ V 300s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
374280
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374281
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374282
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374290
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374291
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374292
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5

0 comments:

Post a Comment