Wednesday, November 25, 2015

relay cellduc, sensor cellduc, công tắc cellduc, cam bien cellduc, cellduc vietnam, dai dien hang cellduc vietnam, cảm biến tiệm cận cellduc, công tắc cellduc, rơ le bán dẫn cellduc

ANS Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
·        Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...
·         Motion Control:          motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...
·         Process Instrument:   các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...
·         Electric Part:              power cable, control cable, anti-fire cable...
·         Safety:                         relays, switches, fuse...
Sensor, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

 Tuyen Mr - 0932286381/ 0979985189    

Hotmail : sales.tudonghoa@Gmail.com

Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách!

ANS Vietnam là đại lý chính thức Celduc tại Việt Nam.

List code: Relay hãng Celduc-Relay Celduc-Celduc relay vietnam-Celduc vietnam-Đại lý chính thức Celduc-Chuyên cung cấp Relay hãng Celduc-Rờ le hãng Celduc


1A/5v/R=500 ohms
1A/5v/Diod
1A/12v
1A/12v/Diod
1A/15v/Diod
1A/24v
1A/24v/Diod
1B/5v/Diod
1C/5v
1C/5v/Diod
1C/12v
1C/12v/Diod
1C/24v
1C/24v/Diod
2NO/5V
2NO/5V/Diod
2NO/12V
1A/5v/SIP box
1A/Sv/SIP
High voltage reed relays
1A/6v/7500Vdc/50W
1A/12v/7500Vdc/50W
1A/24v/7500Vdc/50W
0,2A/12v/5000Vdc/50W
0,2A/24v/5000Vdc/50W
For. A-10mm-10W/100Vcc/0,5A
For. A-14mm-10W/100Vcc/0,5A
For. A-52mm-50W/250Vcc/1,3A
For. A-14mm-10W/200Vcc/0,5A
For. A-10mm-10W/200Vcc/0,5A
For. A-15mm-10w/200Vcc/0,5A
For. A-14mm-10w/100VDC/0,5A
For. A-20mm
For. C-52mm-40w/220VDC/1A
For. C-35mm-25w/250Vac/cc/1A
For. C-35mm-100w/500Vcc/3A
For. C-14,5mm-3w/100VDC/0,25A
For. A-15mm-10w/200VDC/0,5A
Mercury change-over
1T/S15-20AT/Cable 680mm/faston
1T/S15-20AT/Cable 275mm
1T/S15-20AT/Cable 500mm
1RT/Cable 70mm
1T/100W/250Vac/3A
1T/50W/250Vac/1A
1R/50W/250Vac/1A
1R/18W/250VDC/0,5A
1T/18W/250VDC/0,5A
1T/safety loop/cable 2 m
1T/12W/250VDC/0,4A/Cable 2,5m
1T/12W/250VDC/0,4A/Cable 4 m
1T/12W/250VDC/0,4A/Cable 8 m
Sensor M12 50VA/250Vdc/0,4A/Cable 2m
Sensor M12 3VA/100Vdc/0,25A/Cable 2m
1T/S08-14AT/for CI
1T/S15-17AT/for CI
1T/S12-20AT/for CI
1RT/CG21 S15-30AT/for CI
1T/S25-45AT/Cable 13m
1T/S15-20AT/Cable 80mm
1TS20-30AT/Cable 3m
1T/S25-45AT/Cable 100mm
1T/S25-45AT/Cable 1,5m
1T/S25-45AT/Cable 2,5m
1T/S25-45AT/Cable 5m
1T/S25-45AT/Cable 8m
1NC/S25-45AT/Cable 3m
1R/S40-45AT/Cable 100mm
1RT/S20-30AT/Cable 3m
1RT/S20-30AT/Cable 1,5m
1RT/S25-45AT/3 Leads 100mm
1CO/S25-45AT/Cable 8m
PLA Aluminium case shielded cable 80cm + Magnet
1NO/safety loop/Cable 5m
1T/100W/230VDC/3A/Cable 7m
1T/12W/100Vcc/,4A/Cable 10m
1T/12W/100Vcc/0,4A/2 wires 200mm
2NO/10VA/250VDC/0,4A/RJ11 socket
1T/2A/24 to 440Vac/ UL/Leads 300mm
1T/2A/24 to 440Vac/cable 1500mm
1T/2A/6 to 440Vac/UL/wire 3m
1NO/2wires with flat tabs / 0,5m
Flow sensor cable 0,5m, palette 57mm + nut
Flow sensor cable 2m, palette 57mm + nut
Flow sensor cable 2m, palette 77mm + nut
1NO/3 leads 395mm/3 point connector
1T/S15-20AT/Cable 3,5m
1T/S20-30AT/Leads 100mm
1T/S25-45AT/Leads 100mm
1T/S25-45AT/Leads 1,5m
1T/S25-45AT/Cable 3m
1T/10W/100VCC/0,4A/wire 100mm
1 NO/threaded tube M10/Cable 5 m
1T/threaded tube M10/Cable 3 m
Tube type PT with connector + magnet
Plastic tube diam. 23mm with 2 leads 3 m + magnet
1 NC/Tube/2 leads 80mm with faston
1R/3W/100Vcc/0,25a/Leads 200 mm
1RT/S20-25AT/3 Leads 100mm
1RT/S25-45AT/Cable 3m
1R/3W/100Vcc/0,25A/wire 200mm
1RT/S20-25AT/3 Leads 100mm
1RT/S25-45AT/Cable 3m
1T/Threaded tube M8/Cable 2m
1T+Led/Threaded tube M12/Cable 2m
1NO/M8/Cable 2m
1NC/M8/Cable 2m
1NO/M8 Inox/cable 2m
Tube type PT with connector + magnet
Plastic tube diam. 23mm with 2 leads 3m + magnet
1NC/Tube/2 leads 80mm with faston
Hall effect NPN 24Vdc/25mA/Cable 2m
Hall effect NPN 24Vdc/25mA/Cable 2m
Hall effect M12 PNP 48Vdc/0,4A/Cable 2m
Hall effect M12 NPN 48Vdc/0,4A/Cable 2m
Gear sensor PNP M12 48Vdc/0,4A/Cable 2m
Gear sensor NPN M12 48Vdc/0,4A/Cable 2m
Hall effect M12 Stainless Steel PNP 48Vdc/0,4AC
Hall effect M12 Stainless Steel NPN 48Vdc/0,4AC
Tooth gear PNP M12 Stainless Steel 48Vdc/0,4AC
Tooth gear PNP M12 Stainless Steel 48Vdc/0,4AC
Vertical, nylon 2 wires 70mm
Horizontal Plastic PE 2 wires 175mm
Vertical Nylon cable 1,5m
Vertical polyprop 2 wires 300mm
2 levels sensors cable 300mm
Vertical, stainless steel 2 wires 1,5 m 230Vac
Horizontal, Plastic PE 2 wires 2,5 m
Horizontal Plastic PE 2 wires 1,5 m 230Vac
Hor. Polypro cable 1,5m 230Vac - EXTERNAL mount
Horizontal Polypro 2 wires 1,5m 230Vdc
Horizontal Polypro cable 1,5m 230Vac - external mounting
Horizontal Stainless Steel 316L 120°C connector
Horizontal Stainless Steel 316L 200°C 2 wires 500mm
Niveau Horizontal Stainless Steel 316L 200°C 2 wires 500mm
Bistable 60VA/230Vdc/0,3A/Cable 2m
1NO/100VA/230Vdc/3A/Cable 7m
Bistable 60VA/230Vdc/0,3A/Cable 7,3m
1NC/30VA/230Vdc/0,5A/Cable 6,5m
1NO/30VA/230Vdc/1A/Cable 7,15m
Vertical level sensor stainless steel/Wire 5 m/Ex
Horizontal plastic level sensor/wire 5m/Ex
1 NO sensor/15-20AT/wire 5m/Ex
1 NC sensor
1 Change over sensor
1 NO sensor /15-20AT/wire 5m/Ex
1 NO sensor/wire 5m/200°c/Ex
1NO sensor /Capteur 1 NO/wire 5m/200°c/Ex
1 NC sensor
1 Change over sensor
Safety sensor O + F/Wire 5m/Ex
2 O safety sensor/wire 5m/Ex
Magnet dia. 3 length 15 moulded
Magnet dia. 3 length 15 moulded
Magnet dia. 5 length 25 moulded
Magnet dia. 4 length 20 moulded
Magnet dia. 6 length 25 moulded
Magnet dia. 3 length 20 moulded
Magnet dia.6 lenght 25 moulded
Magnet M8 for PTE / PTI
Magnet M12 for PTE / PTI
Aimant dia. 2,7 long 10
Magnet dia. 3 length 15
Magnet dia. 4 length 20
Magnet dia. 5 length 25
Magnet dia. 6 length 25
Magnet dia. 8 length 30
Magnet dia.10 length 40
Ferrite 18x15x3,8mm
Ferrite 12x7,7x3,8mm
Ferrite 20,5x7,7x6mm
Ferrite 22x11x5,3mm
Ferrite dia.34x16x5mm/red cover
Ferrite 7,7x7,7x6mm
NdFeBo dia. 10x2,5x4mm
NdFeBo dia.12x4x4,5mm
NdFeBo dia. 14x6x4mm
NdFeBo dia. 3,4mm
NdFeBo dia.5x2
NdFeBo dia. 5x8mm
NdFeBo dia.6x4mm
NdFeBo dia. 8x10mm
Sensor 0 + F / cable 5m
Sensor 0 + F / cable 5m / led
Sensor 2 O / cable 5m
Sensor 2 O / cable 5m / led
Sensor 2F+1O/Cable 5m/6fils
Sensor 0 + C / Cable 10 m
Sensor 0 + F / cable 5m / led
Sensor 2 O + F / cable 5m / led
Sensor 2 O / cable 10 m
Sensor 2 O / cable 2 m
Sensor 2 O / cable 5 m / led

Magnet for PXS
Magnet for PSS
4A/230Vac/Ctrl 6-30Vdc
4A/230Vac/Ctrl 15-30vac
4A/400Vac/Ctrl 15-30Vac/dc
4A/400Vac/Ctrl 150-240Vac/dc
4A/230Vac/Ctrl 10-30Vdc
1A/200Vdc/Ctrl 5-30Vdc
3A/60Vdc/Ctrl 5-30Vdc
3A/60Vdc/Cde 5-30Vdc
3A/60Vdc/Cde 5-30Vdc
3A/60Vdc/Ctrl 15-30Vac/dc
3A/60Vdc/Ctrl 90-240Vac/dc
10A/12-280Vac/Crtl 10-32Vdc
4A/10-100Vdc/Ctrl24Vdc/Protec.
10A/36Vdc/Ctrl 10-30Vdc
2,5AC3/400Vac/Ctrl 15-40Vdc
2,5AC3/400Vac/Ctrl 12-35Vdc
2,5AC3/400Vac/Ctrl 15-40Vdc
2A/12-280Vac/Ctrl3-10Vdc
2A/12-280Vac/Ctrl7-20Vdc
2A/12-280Vac/Ctrl18-32Vdc

2,5A/60Vdc/Ctrl3-10Vdc
4A/32Vdc/Ctrl7-20Vdc
4A/32Vdc/Ctrl18-32Vdc
2,5A/60Vdc/Ctrl18-32Vdc
4A/230Vac/Cmd 24Vac/dc
5A/24Vdc/Cmd 24Vdc
2A/230Vac/Cmd 24Vac/dc
2,5A/24Vdc/Cmd 24Vdc
5A/24Vdc/Cmd 24Vdc
1A/24Vac/dc/Cmd 24Vac/dc
ST/SP base for PCB for 1 relay
ST/SP base for DIN rail for 1 relay
ST/SP base for DIN rail for 8 relays
SLA/SLD base for DIN rail for 8 relays
ST/SP base for DIN rail for 16 relays 
ST/SP base for DIN rail for 2x8 relays 
5A/400Vac/Ctrl 3-30V
4A/230Vac/Ctrl 2.5-10V
4A/400Vac/Ctrl 2.5-10V
4A/230Vac/Ctrl 3-10V/Led
4A/230Vac/Ctrl 3-10V/Led/Random.
4A/400Vac/Ctrl 3-10V/Led
4A/400Vac/Ctrl 3-10V/Led/Random.
4A/230Vac/Ctrl 4-30V/VDR
4A/230Vac/Ctrl 3-30V/Random.
4A/440Vac/Ctrl 4-30V/VDR
4A/440Vac/Ctrl 3-30V/Random.
4A/24-600Vac/Ctrl 5-30Vdc
4A/230Vac/Ctrl 7-30V/Led
4A/230Vac/Ctrl 7-30V/Led/Random.
4A/440Vac/Ctrl 7-30V/Led
4A/440Vac/Ctrl 7-30V/Led/Random.
4A/230Vac/Ctrl 3-10V
4A/440Vac/Ctrl 3.7-10V
4A/230Vac/Ctrl 8-30V
4A/440Vac/Ctrl 9-30V
1A/220Vdc/Ctrl 3-30V
3A/60Vdc/Ctrl 3-30V
3A/230Vac/Ctrl 3-30V
16A@50°C*/230Vac/Ctrl 4-14 VDC
16A@50°C*/230Vac/Ctrl 8-32VDC
25A(22A@40°C*)/230Vac/Ctrl 4-14VDC
25A(22A@40°C*)/230Vac/Ctrl 8-32VDC
25A(22A@40°C*)/400Vac/Ctrl 4-14VDC
25A(22A@40°C*)/400Vac/Ctrl 5-15VDC
25A(22A@40°C*)/400Vac/Ctrl 8-32VDC
50A(27A@30°C*)/230Vac/Ctrl 4-14VDC
50A(27A@30°C*)/230Vac/Ctrl 8-32VDC
50A(27A@30°C*)/400Vac/Ctrl 4-14VDC
50A(27A@30°C*)/400Vac/Ctrl 8-32VDC
75A(30A@20°C*)/400Vac/Ctrl 4-14VDC
75A(30A@20°C*)/400Vac/Ctrl 8-32VDC
8A/60Vdc/Ctrl 3-10Vdc
10A/60Vdc/Ctrl 3-10Vdc
8A/100Vdc/Ctrl 7-30Vdc
8A/200Vdc/Cmd 18-32Vdc
10A/60Vdc/Ctrl 7-30Vdc
10A@20°C/230Vac/Ctrl 4-14VDC
10A@20°C/230Vac/Ctrl 8-32VDC
10A@20°C/400Vac/Ctrl 4-14VDC
10A@20°C/400Vac/Ctrl 8-32VDC
Heatsink 3,6 K/W for 4 SKL relays
Heatsink 2,6 K/W for 6 SKL relays
clip for SKL mounting
clip and screw for SKL mounting
25A/24-280Vac/Ctrl 15-32VDC
3x25A / 24-280Vac / Ctrl 3,5-10Vdc
3-25A / 24-280Vac / Ctrl 10-30Vdc 
5 A - 60 Vdc - Ctrl 3-16 Vdc
15 A - 60 Vdc - Ctrl 3-16 Vdc
5 A - 60 Vdc - Ctrl10-32 Vdc
15 A - 60 Vdc - Ctrl 10-32 Vdc
15 A - 200 Vdc - Ctrl 10-32 Vdc
100A - 600Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc
25A - 1700Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc
50A - 1200Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc
100 A - 200 Vdc -Ctrl 4,5-32Vdc
150 A - 75 Vdc - Ctrl 4,5 - 32Vdc
150 A - 100 Vdc - Ctrl 4,5 - 32Vdc
30A - 200 Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc
40A - 600 Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc
20 A - 200 Vdc - Ctrl 3-30 Vdc
60 A - 30 Vdc - Ctrl 3-32 Vdc
20A - 100Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc
20A - 200Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc
20A - 60Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc
40A - 100Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc
40A - 200Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc
40A - 60Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc
60A - 75 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc
Motor reverser 24Vcc/5A
Motor reverser 24Vcc/10A
Protection module in SO housing 80A/200Vcc
Protection module in SO housing 80A/75Vcc
Input 180-280Vac
Input 90-280Vac
Input 90-140Vac
Input 180-280Vac
Input 10-32Vdc
Input 10-32Vdc
Output 3A/12-280Vac
Output 3A/12-280Vac
Output 3A/3-60Vdc
Output 3A/3-60Vdc
Output 3A/3-60Vdc
Support 1 E/S
12A - 230Vac
25A - 230Vac
10A/230Vac/Ctrl 0-10v
40A/230Vac/Ctrl 0-10v
40A/230Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer
40A/230Vac/Ctrl 4-20mA
40A/400Vac/Ctrl 0-10v
40A/400Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer
40A/400Vac/Ctrl 4-20mA
70A-400Vac/Ctrl 0-10v
70A-400Vac/Ctrl 4-20mA
110A-400Vac/Ctrl 0-10v
110A-400Vac/Ctrl potentiometer
110A-400Vac/Ctrl 4-20mA
10A/230Vac/Ctrl 0-10v
10A/230Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer
10A/230Vac/Ctrl 4-20mA
40A/230Vac/Ctrl 0-10v
40A/230Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer
40A/400Vac/Ctrl 0-10v
40A/400Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer
40A/400Vac/Ctrl 4-20mA
75A/400VAC Fast burst control - input 0-10V
50A/230VAC Analogue input 0-10V
50A/230VAC Analogue input 0-5V
50A/230VAC Analogue input potentiometer
50A/400Vac/Ctrol 0-10v
50A/400VAC Analogue input potentiometer
50A/400 VAC PWM input 120 Hz to 20 kHz
95A/400VAC Analogue input 0-10V
95A/400VAC Analogue input 0-5V
125A/400VAC Analogue input 0-10V
125A/400VAC Analogue input 0-5V

Single phase Soft-Starter 230 VAC/35 A input 8-30 VDC
Single phase Soft-Starter 230 VAC/mounted on heatsink/40A at 25°C
50A/230Vac Analogue input 4-20mA
50A/400Vac Analogue input 4-20mA
75A/400Vac Analogue input 4-20mA
75A/400VAC Analogue input 1-5V
95A/400Vac Analogue input 4-20mA
125A/400Vac Analogue input 4-20mA
22A/160-450Vac (50A SCR) Analogue input 0-10V
32A/160-450Vac (50A SCR) Analogue input 0-10V
Single phase voltage controller 2KW/230Vac/Ctrl 0-10V
Single phase voltage controller 8KW/230Vac/Ctrl 0-10V
Three phase voltage controller 15KW/400Vac/Ctrlr 0-10V
Three phase voltage controller 27KW/400Vac/Ctrlr 0-10V
Three phase voltage controller 36KW/400Vac/Ctrlr 0-10V
Three phase voltage controller 42KW/400Vac/Ctrlr 0-10V
Three phase voltage controller 48KW/400Vac/Ctrlr 0-10V
Three phase voltage controller 60KW/400Vac/Ctrlr 0-10V
Three phase voltage controller 80KW/400Vac/Ctrlr 0-10V
50AC1/200-480VAC/Ctrl 0-10V
50AC1/200-480Vac/Ctrl pot
95AC1/200-480Vac/Cde 4-20mA
125AC1/200-480Vac/Ctrl 0-10v
125AC1/200-480Vac/Ctrl pot.
125AC1/200-480Vac/Ctrl 4-20mA
3AC1/200-480Vac/Ctrl 0-10v
22AC1/200-480Vac/Ctrl 0-10v
32AC1/200-480Vac/Ctrl 0-10v
32AC1/200-480Vac/Ctrl pot
32AC1/200-480Vac/ctrl 4-20mA
50AC1/200-480Vac/ctrl 0-10v
50AC1/200-480Vac/Cde0-10v/fan 24V
50A/280-510VAC Cde:0-10V 
50A/300-510VAC Cde:0-5V 
50A/280-510VAC En=4-20mA
30 A - 400 VAC - Ctrl 20-30 Vdc
280VAC/25A 3-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K523000 included
600VAC/35A 3,5-32VDC/Led/Regulated Input
600VAC/50A 3,5-32VDC/Led/Regulated Input
600VAC/75A 3,5-32VDC/Led/Regulated Input

275VAC/25A/VDR 3-32VDC/Led/Regulated Input
275VAC/25A/VDR 17-30VAC/Led
275VAC/25A/VDR 180-240VAC/Led
510VAC/50A/VDR 3,5-32VDC/Led/Regulated Input
510VAC/50A/VDR 180-240VAC/Led
510VAC/75A/VDR 3-32VDC/Led/Regulated Input

510VAC/50A/VDR 3,5-32VDC/Led/Regulated Input/Random

280VAC/12A 3-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included
280VAC/25A 3-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included
280VAC/35A 3-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included
280VAC/50A 3-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included
600VAC/35A 3,5-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included
600VAC/50A 3,5-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included

275VAC/25A/VDR 3-32VDC/Led/Regulated Input
280VAC/25A 3-32VDC/Led/Regulated Input
600VAC/35A 3,5-32VDC/Led/Regulated Input
600VAC/50A 3,5-32VDC/Led/Regulated Input
600VAC/75A 3,5-32VDC/Led/Regulated Input

275VAC/25A/VDR 3-32VDC/Led/Regulated Input
275VAC/25A/VDR 180-240VAC/Led
510VAC/50A/VDR 3,5-32VDC/Led/Regulated Input
510VAC/50A/VDR 180-240VAC/Led
510VAC/75A/VDR 3,5-32VDC/Led/Regulated Input
510VAC/50A/VDR 3,5-32VDC/Led/Regulated Input

280VAC/12A 3-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included
280VAC/25A 3-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included
600VAC/30A3,5-32VDC/Led
600VAC/50A 3,5-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included
280VAC/35A 3-32VDC/Led/Regulated Input/cover 1K522000 included
Cover for SA - SAL
Flap for SU - SUL
Marking labels to be mounted on protection flaps or cover
characteristics
(in standard for SU-SUL range) 2 points pluggable connector - screw 90°C
pluggable screw connector 270°
pluggable screw connector 45°
pluggable double screw connector
pluggable spring connector 270°
pluggable spring connector 90°
characteristics
Current sense module 2-40A / Supply 8-32VDC
50A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc faston
40A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Faston
50A/24-600Vac screws / 2Ctrl 8-35Vdc pins
50A/230Vac screws / 1Ctrl 10-30Vdc screws
50A/24-600Vac screws / 2Ctrl 5-30Vdc screws
50A/600Vac/1com. Ctrl 4-30Vdc/screws for power and ctrl
50A/600Vac/2 sep.Ctrl 4-30Vdc/screws for power and ctrl
75A/600Vac screws / 1Ctrl 10-30Vdc screws
12A/230Vac screws / 1 Ctrl 8-30Vdc screws
12A/230Vac screws / 2 Ctrl 8-30Vdc screws
25A/230Vac screws / 1 Ctrl 8-30Vdc screws
25A/230Vac screws / 2 Ctrl 8-30Vdc screws
25A/400Vac screws / 2Ctrl 8-30Vdc screws
50A/600Vac screws / 1 Ctrl 8-30Vdc screws
50A/600Vac screws / 2 Ctrl 8-30Vdc screws
25A/230Vac Faston/2 Ctrl 3-32Vdc Fastons
50A/400Vac screws/2 Ctrl 8-30Vdc/random
25A/230Vac screws/2 Ctrl 10-30Vdc
35A/400Vac screws/2 Ctrl 10-30Vdc
50A/400Vac screws/2 Ctrl 10-30Vdc
75A/400Vac screws/2 Ctrl 10-30Vdc
50A/400Vac screws/2 Ctrl 8-30Vdc
4 pole screw connector 270°
4 pole screw connector 90°
4 pole screw connector 45°
4 pole screw connector 90° & 270°
4 pole spring connector 180°
4 pole spring connector 270°
4 pole spring connector 90°
4 pole spring connector 180° + locking
4 pole crimp connector 180°
female crimp socket
Mounting option connector on relay - connector non included
4x25A/12-280Vac/4xCtrl 3-32Vdc/Led
25A/230vac/Ctrl 4-30Vdc/Faston led
25A/230vac/Ctrl 12-30Vdc/faston/VDR
25A/400vac/Ctrl 5-30Vdc/faston/led
10A/230Vac/Ctrl 3-30Vdc/Random/Faston
10A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Faston
10A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/PCB terminals
20A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Faston
25A/12-280Vac/Ctrl 4-30Vdc/Faston /Low Noise
25A/24-440Vac/Ctrl 5-30Vdc/Faston/Low Noise
25A/12-280VAC/800Vpeak/Ctrl 4-32Vdc/Random
25A/12-280Vac/800Vpeak/Ctrl 4-32Vdc/Zero cross
50A/12-275Vac/VDR/RC/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20/Asyn.
75A/12-275Vac/VDR/RC/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20/Asyn.
35A/24-510Vac/VDR/RC/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20/Asyn.
50A/24-510Vac/VDR/RC/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20/Asyn.
75A/24-510Vac/VDR/RC/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20/Asyn.
95A/24-510Vac/VDR/RC/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20/Asyn.
125A/24-510Vac/VDR/RC/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20/Asyn.
25A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
35A/12-275Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/Vdc/Led/Regulated Input/IP22
35A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
35A/12-275Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/dc/Led/Regulated Input/IP20
50A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
75A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
95A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
125A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
35A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
35A/24-510Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/dc/Led/Regulated Input/IP20
50A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
50A/24-510Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/dc/Led/Regulated Input/IP20
75A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
75A/24-510Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/dc/Led/Regulated Input/IP20
95A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
95A/24-510Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/dc/Led/Regulated Input/IP20
125A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
125A/24-510Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/dc/Led/Regulated Input/IP20
50A/24-690Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
75A/24-690Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
95A/24-690Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
125A/24-690Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
12A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
25A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
25A/12-280Vac/Ctrl 15-312Vac -10-30Vdc
35A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
50A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
35A/24-600Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
50A/24-600Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
75A/24-600Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
25A/12-280Vac/Ctrl 7-30Vdc/Led + Toshiba optos
35A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc/Led + Toshiba optos
50A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc/Led + Toshiba optos
SO965560 mounted on WF151200
75A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc/Led + Toshiba optos
75A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc/Led + Toshiba optos
25A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
35A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
50A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
75A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
SOR867070 mounted on heatsink
35A/70-275Vac/RC/Ctrl 4-30Vdc/Led/Diagnostic
50A/70-275Vac/RC/Ctrl 4-30Vdc/Led/Diagnostic
50A/150-510Vac/RC/Ctrl 5-30Vdc/Led/Diagnostic
75A/150-510Vac/RC/Ctrl 5-30Vdc/Led/Diagnostic
12A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random
25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random
40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random
45A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
45A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
50A/400Vac/Ctrl 90-240Vac / Random
75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
95A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
125A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
12A/230Vac/Ctrl 4-30V
12A/230Vac/Ctrl 90-240Vac
25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
25A/230Vac/Ctrl 17-60Vac
40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
40A/230Vac/Ctrl 90-240Vac
25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
25A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
45A/400Vac/Ctrl 5-30Vac
45A/400Vac/Ctrl 17-60Vac
45A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
75A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
95A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
95A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
125A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
125A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
12A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
12A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/VDR
25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
25A/230VAC/Ctrl 90-240 Vac
40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
50A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
75A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led
25A/400Vac/Ctrl 90-240Vac/dc/Led
50A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
50A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led
75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led
25A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
25A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
50A/12-275Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/BRT Optos/Random
32A/70-275VAC/Cmd 4-32Vdc/1500A²s/diagnostic
32A/150-510Vac/Cmd 4-32Vdc/1500A²s/Diagnostic
35A/150-510Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/5000A²s/Diagnostic
celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/8,5-30Vdc
celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vdc
celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
celpac 3x28A/24-520Vac/Ctrl 10-30 VDC
3x12A/400Vac / random / with connectors
3x12A/400Vac / 0-cross / with connectors
2-phase 75A/24-600VAC/3-phase wiring/Ctrl 10-30VDC
3x75A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc
3x25A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
3x50A/24-600Vac/Ctrl 90-240vac
3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
3x75A/24-520Vac/Ctrl 4-32Vdc/random/E suffix 47,6mm
3x125A/24-520VAC/Crtl 8,5-30Vdc/random/E suffix 47,6mm
3x50A/24-520Vac/Ctrl 4-32Vdc/E suffix 47,6mm
3x50A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6mm
3x75A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6mm
3x75A/24-600Vac/Ctrl 10-24Vac/E suffix 47,6mm
3x75A/24-600Vac/Ctrl 90-240Vac/E suffix 47,6mm
3x95A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6mm
3x50A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/random
3x50A/24-500Vac/Ctrl 10-32Vdc
3x75A/24-520Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
3x75A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
3x125A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
3x125A/24-500Vac/Ctrl 90-240Vac
3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
3x50A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
3x75A/24-600Vac/Ctrl 230Vac
3x50A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6mm
3x95A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6mm
3x50A/24-600Vac/Ctrl 4-32Vdc/E suffix 47,6mm
3x50A/24-600Vac/Ctrl 90-240Vac/E suffix 47,6mm
3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6mm
5A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
5A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
22A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
28A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
28A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
32A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
32A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
50A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
Soft-starter 16AC3/200 to 480VAC
Soft-starter 22AC3/200 to 480VAC
Soft-starter 30AC3/200 to 480Vac
Soft-starter 2,2KW/200to480V
Soft-starter 7,5KW/200to480V
Soft-starter 11KW/200to480V
Soft-starter 15KW/200to480V
Soft-starter 15KW/200to480V/By-Pass
I=6,6AC3/24-500Vac/Cd10-30Vdc
I=8,5AC3/24-500Vac/Cd12-30Vdc
I=8,5AC3/24-500Vac/Cd12-30Vdc
I=16AC3/24-550Vac/Cd12-30Vdc
P=1,5KW/24-500V/Cd12-30Vdc
P=4KW/24-500v/Cd12-30Vdc
Heatsink DIN 0,3 °c/W with fan for SC/SV8/SVT/SV9/SG
Heatsink 0,55 °c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG
Heatsink 0,75 °c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG
Heatsink 1,1°c/W for SO/SC/SV
Heatsink DIN 0,95°c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG
Heatsink DIN 1,2 °c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG
Heatsink DIN 1,1°c/W for SC/SV8
Heatsink DIN 2,2°c/W for SC/SV8
Heatsink 2,1 °c/W for SC/SV8
Heatsink DIN 2,2°c/W for SC/SV8
Heatsink DIN 3°c/W for SU SA
Assembling SC/SV on WF23 + WF23100 + 1LD12020
Assembling SC/SV on WF27 + WF27100 + 1LD12020
Assembling SC/SV on 1LD12020 + 1LD12020


DIN Adaptor for WF 21/16/13/07/05