Wednesday, November 25, 2015

bộ cảnh báo Minilec MBAS 0600 vietnam,bo canh bao 40 kenh Minilec MBAS 0600, cảm biến Minilec MBAS 0600, driver Minilec MBAS 0600, biến tần Minilec MBAS 0600, bien tan Minilec MBAS 0600 , bo canh bao 32 kenh Minilec MBAS 0600 , bo canh bao 16 kenh MBAS 0600,bo canh bao 12 kenh MBAS 0600 , đại diện Minilec vietnam

Minilec   MBAS 0600 vietnam, bộ điều khiển Minilec  MBAS 0600, cảm biến Minilec  MBAS 0600, driver Minilec  MBAS 0600, biến tần Minilec  MBAS 0600, bien tan Minilec MBAS 0600 , servo Minilec  MBAS 0600 , cam bien Minilec  MBAS 0600,bo dieu khien Minilec MBAS 0600 , đại diện Minilec vietnam

H2T Vietnam, chúng tôi chuyên XNK thiết bị điện, điện tử động hóa
là nhà phân phối chính thức của nhiều hãng tại Việt Nam , là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp Hãy lien hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt hơn.

______________Kindest Regard____________
Mr Twain Ngo| H2T Warehouse manager
Mobile .: 0932286381 / 0979985189 :.
I email I   .:   sales.tudonghoa@Gmail.com     :.
I Online contact I Zalo.: 0979985189 :.     Skype .:  SaleS.tudonghoa  :.
I Website I .:.: www.salestudonghoa.com :.
*************************** ***************************
H2T TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITED
Address (for Delivery and Contact): Le Thai To  Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh city,Viet Nam

Address ( for Invoice): D402 HH2  Duong Noi, To Huu Street, Yen Nghia Ward  , Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam

Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách
Description
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS 0600 06PTS MODEL 10B6SP0 -NF AUX SUPPLY 90-270V AC-DC S1/NO/T-NT/W-O-L SR NO-
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS 0600 14PTS MODEL 20B14SP0 -NF AUX SUPPLY 90-270V AC-DC S1/NO/T-NT/W-O-L SR NO
SS CASE BRASS PRESS GAUGE COMP CAPSULE DIALSIZE:63 mm MOUNTING:Direct Bottom Entry CONNECTION:1/4 BSP(M)RANGE:0/600 MBA
MINILEC MAKE ALARM ANNUNCIATORS MBAS-0600 24 PTS MODEL 3OB24SMPO-NF S1/NO/W-O-LAUX SUPPLY 90-270V AC/DC
ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUIT. MBAS 0600 (28BOSOO-NF) 8 PTS, 90-270 VAC/DC
ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUIT. MBAS 0600 (312BOSOO-NF) 12 PTS, 90-270 VAC/DC
ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUIT. MBAS 0600 (416BOSOO-NF) 16 PTS, 90-270 VAC/DC
ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUIT. MBAS 0600 (416BOSOO-NF) 16 PTS, 90-270 VAC/DC
ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUIT. MBAS 0600 (28BOSOO-NF) 8 PTS, 90-270 VAC/DC

ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUIT. MBAS 0600 (312BOSOO-NF) 12 PTS, 90-270 VAC/DC
ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUIT. MBAS 0600 (416BOSOO-NF) 16 PTS, 90-270 VAC/DC
ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUIT. MBAS 0600 (30B22SPO-NF) 22 PTS, 90-270 VAC/DC
MINILEC MAKE MICROPROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR WITH PUSH BUTTONS TYPE MBAS0600 MODEL 20B16SMPO NF 16 PTS SR NO 5V4
MINILEC MAKE MICROPROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR WITH PUSH BUTTONS TYPE MBAS0600 MODEL 30B24SMPO-NF 24 PTS SR NO 5G0
MINILEC MAKE MICROPROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR WITH PUSH BUTTONS TYPE MBAS0600 MODEL 40B32SMPO-NF 32 PTS SR NO 5Y1
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 06 PTS MODEL : 10B6SPO-NF AUX SUPPLY 90-270V AC-DC S1/NO/T-NT-W-O-L (SR
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 06 PTS MODEL : 10B6SPO-NF AUX SUPPLY 90-270V AC-DC S1/NO/T-NT-W-O-L (SR
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 24 PTS AUX SUPPLY 90-270V AC-DCS1/NO/T-NT/W-O-L SR NO. 5Q0871 TO 5Q0877
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATORS TYPE:MBAS-0600,MODEL-416BOSMPO-NF (4 PTS) AUXSUPPLY 90-270V AC/DC S1/NO/W-O-L,SR NO 5
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATORS MBAS 0600 24 PTS TYPE 30B24SO2-NF S1/NO/T-NT/W-L SR NO 5Q0399 TO 5
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATORS MBAS 0600 08 PTS TYPE 10B8SO2-NF S1/NO/T-NT/W-L SR NO 5Q0079 TO 5Q
MINILEC MAKE MICROPROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE:- MBAS-0600 24 PTS MODEL:- 30B24SMP1-NF 24 PTS AUX SUPPLY 9
MINILEC MAKE : MICRO PROCESSOR BASED ALARM ANNUNCIATOR TYPE:-MBAS-0600, MODEL:10B8SOO-NF 8PTS AUX SUPPLY 90-270V AC DC S
MINILEC MAKE : MICRO PROCESSORS BASD ALARM ANNUNCIATORS WITH PUSH BUTTONS TYPE MBAS 0600 MODEL:416 BOSMPO NF (16 WINDOWS
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 90-270V AC-DC 32 WINDOWS MODEL 40B32S00 SR NO 5C2809
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 90-270V AC-DC 8 WINDOWS MODEL 10B8S00 SR NO 5Y1839
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 90-270V AC-DC 30 WINDOWS MODEL 40B30SP0 SR NO 5C2801
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 90-270V AC-DC 8 WINDOWS MODEL 10B8S00 SR NO 5C2241 T
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR WITH PUSH BUTTONS MBAS-0600 SR.NO. 5C3175 TO 5C3178
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR MBAS-0600 SR.NO. 5C3166, 5C3167, 5C3170 & 5C3185
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATORS MBAS 0600 08 PTS TYPE 10B8SO2-NF S1/NO/T-NT/W-L SR NO 5Q0079 TO 5Q
MINILEC MAKE MICROPROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE:- MBAS-0600 24 PTS MODEL:- 30B24SMP1-NF 24 PTS AUX SUPPLY 9
MINILEC MAKE : MICRO PROCESSOR BASED ALARM ANNUNCIATOR TYPE:-MBAS-0600, MODEL:10B8SOO-NF 8PTS AUX SUPPLY 90-270V AC DC S
MINILEC MAKE : MICRO PROCESSORS BASD ALARM ANNUNCIATORS WITH PUSH BUTTONS TYPE MBAS 0600 MODEL:416 BOSMPO NF (16 WINDOWS
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 90-270V AC-DC 32 WINDOWS MODEL 40B32S00 SR NO 5C2809
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 90-270V AC-DC 8 WINDOWS MODEL 10B8S00 SR NO 5Y1839
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 90-270V AC-DC 30 WINDOWS MODEL 40B30SP0 SR NO 5C2801
MINILEC MAKE MICRO PROCESSOR BASED ALARMANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 90-270V AC-DC 8 WINDOWS MODEL 10B8S00 SR NO 5C2241 T
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR WITH PUSH BUTTONS MBAS-0600 SR.NO. 5C3175 TO 5C3178

MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR MBAS-0600 SR.NO. 5C3166, 5C3167, 5C3170 & 5C3185
MINILEC MAKE MINILEC MAKE ALARM ANNUNCIATOR, 22 WINDOWS TYPE:- MBAS-0600 (30B22SPO - NF) AUX SUPPLY 90-270V AC/DC S1/NO
MINILEC MAKE 32 POINT ANNUNCIATOR TYPE MBAS 0600 LED DISPLAY WHITE WINDOWS/WITH1 NO CONTACT REPEAT RELAY 1 WINDOWS MDDE
MINILEC MAKE 24 POINT ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 LED DISPLAY WHITE WINDOWS MODEL3OB24S00 (AUX SUPPLY 90-270V AC/DC) SR
MINILEC MAKE 16 POINT ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 LED DISPLAY WHITE WINDOWS MODEL20B16SOO-NF AUX SUPPLY 90-270V AC/DC SR
MINILEC MAKE 12 POINT ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 LED DISPLAY WHITE WINDOWS MODEL20B12SOO-NF SR NO 5Y2860 TO 2867=08 NOS
MINILEC MAKE ALARM ANNUNCIATOR WITH PUSHBUTTONS MBAS-0600 (14BOSMP0-NF) 4PT
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 06 PTS MODEL:-10B6SPO-NF, AUX SUPPLY 90-270V AC-DC,S1/NO/T-NT/W-O-L SR N
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATORS TYPE:MBAS-0600,MODEL-416BOSMPO-NF (16 PTS) AUXSUPPLY 90-270V AC/DC S1/NO/W-O-L,SR NO
22W ANNUN RELAY 22 CHANNEL ANNUNCIATOR WITH PUSH BUTTON(MBAS0600-30B22SPO)
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 06 PTS MODEL:-10B6SPO-NF, AUX SUPPLY 90-270V AC-DC,S1/NO/T-NT/W-O-L SR N
MINILEC MAKE : ELECTRICAL TROUBLE ALARMANNUNOIATOR PROTECTION DEVICE WITH REPEAT RELAY TYPE MBAS-0600, 90-270V AC/DC.,
MINILEC MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 14 PTS MODEL:-20B14SPO-NF, AUX SUPPLY 90-270V AC-DC,S1/NO/T-NT/W-O-L SR
MINILEC MAKE : 24 WINDOW ALARM ANNUNCIATOR WITH PUSH BUTTONS TYPE MBAS 0600 SR NO.5C2368 TO 5C2369
MINILEK MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 06 PTS MODEL:-10B6SPO-NF, AUX SUPPLY 90-270V AC-DC,S1/NO/T-NT/W-O-L SR N
MINILEC MAKE ALARM ANNUNCIATOR MBAS 0600TYPE 20B 16SMP3 16 PTS WITH PUSH BUTTONS & RS 485 PORT & MANNED/UNMANNED S1/NO/
MINILEK MAKE : ALARM ANNUNCIATOR TYPE MBAS-0600 06 PTS MODEL:-10B6SPO-NF, AUX SUPPLY 90-270V AC-DC,S1/NO/T-NT/W-O-L SR N
MINILEC MAKE ALARM ANNUNCIATOR WITH BUSH BUTTONS TYPE: MBAS-0600 16 PTS MODEL:416BOSMPO-NF AUX SUPPLY 90-270V AC/DC S1
MINILEK MAKE : 12 WINDOWS ALARM ANNUNCIATOR WITHOUT PUSH BUTTONS TYPE:MBAS-0600,MODEL:312BOSOO 12 PTS SRNO.5C1998
MINILEK MAKE : 12 WINDOWS ALARM ANNUNCIATOR WITHOUT PUSH BUTTONS TYPE:MBAS-0600,MODEL:312BOSOO 12 PTS SRNO.5C1998
MINILEC MAKE PROTECTION DEVICE FOR PANELELECTRICAL TROUBLE ALARM ANNUNCIATOR WITH REPEAT RELAY TYPE MBAS-0600 24 WINDOW

0 comments:

Post a Comment