Monday, October 19, 2015

Aii viet nam, máy đo nồng độ khi Co2 Aii, máy đo nồng độ khi C2 Aii, máy đo nồng độ khí oxy Aii, máy đo nồng độ khí hydro Aii, máy đo nồng độ khí H2 Aii, máy đo nồng độ khí cacbon Aii, máy đo khí độc Aii, Hãng Aii Vietnam

Aii viet nam, máy đo nồng độ khi Co2 Aii, máy đo nồng độ khi C2 Aii, máy đo nồng độ khí oxy Aii, máy đo nồng độ khí hydro Aii, máy đo nồng độ khí H2 Aii, máy đo nồng độ khí cacbon Aii, máy đo khí độc Aii, Hãng Aii Vietnam 
H2T Vietnam, chúng tôi chuyên XNK thiết bị điện, điện tử động hóa
là nhà phân phối chính thức của nhiều hãng tại Việt Nam , là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp Hãy lien hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt hơn.

______________Kindest Regard____________
Mr Twain Ngo| H2T Warehouse manager
Mobile .: 0932286381 / 0979985189 :.
I email I   .:   sales.tudonghoa@Gmail.com     :.
I Online contact I Zalo.: 0979985189 :.     Skype .:  SaleS.tudonghoa  :.
I Website I .:.: www.salestudonghoa.com :.
*************************** ***************************
H2T TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITED
Address (for Delivery and Contact): Le Thai To  Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh city,Viet Nam
Address ( for Invoice): D402 HH2  Duong Noi, To Huu Street, Yen Nghia Ward  , Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam


AII - Sensor Repla
AII Vietnam, AII Sensor Vietnam,
Oxygen Sensor_B1SA_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-233-H_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-37-4_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-37-I_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-917-J_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-917-M_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-21_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-213_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-23_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-233_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-33-JL_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-25_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-330_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-39_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-52_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-54_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-54-3_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE10_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE12_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE13PB_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE250A_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEF3_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEF4_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEFR_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEFR-NC_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-77 Ind_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-11-OX-3_Aii 
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223_Aii 
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223-H_Aii 
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223-IT_Aii 
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223-L_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-12-223-L_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-12-243_Aii 
Oxygen Sensor_PSR-12-OX-1_Aii 
Oxygen Sensor_SAF-11-02-I_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-15_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-15-EC_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-1513_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-1523_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-153_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-39_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-52_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE3_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KEF3_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-OX-4_Aii 
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123_Aii 
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123 L2_Aii 
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-IT_Aii 
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-T2_Aii 
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-OX-2_Aii 
Aii - Sensor Propr
AII Vietnam, AII Sensor Vietnam,
Carbon Monoxide Sensor Assy_A-2672_Aii 
Carbon Monoxide Sensor Assy_A-2672-10_Aii 
Oxygen Sensor_AII-11-60 IND_Aii 
Oxygen Sensor_AII-11-60 IND HC_Aii 
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-4_Aii 
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-4-AP_Aii 
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-OP_Aii 
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-RT_Aii 
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-RTS_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-21-RT_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-23-M_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4R_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-H_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-LD_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-M_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MD_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MDS_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RT_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS-4_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-60_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI-A_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4R_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-60-MD_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-60-PRX_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RT_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RTS_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-63-T_Aii 
Oxygen Sensor_GPR-11-75-F_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-4_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-M_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-MH_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-2000 MS_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-2000 MSH_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333 DC_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-H_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-M_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-MH_Aii 
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-54_Aii 
ppb Oxygen Sensor_GPR-13-2000 UHP_Aii 
ppb Oxygen Sensor_GPR-13-2000 UHP-H_Aii 
Carbon Dioxide Detector Assy_OSV-42-1_Aii 
H2S sensor above 100PPM_OSV-72-7H_Aii 
H2S sensor up to 100PPM_OSV-72-7HH_Aii 
H2S sensor above 100PPM - Liquid Drain_OSV-72-7H-LD_Aii 
H2S sensor up to 100PPM - Liquid Drain_OSV-72-7HH-LD_Aii 
Sensor Hydrogen Sulfide BE_OSV-72-BE_Aii 
Sensor Hydrogen Sulfide BE, Liquid Drain_OSV-72-BE-LD_Aii 
Sensor Hydrogen Sulfide_OSV-72-BH-7M_Aii 
Sensor Hydrogen Sulfide BH Liquid Drain_OSV-72-BH-LD_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-24_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-24-2_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-24-4_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-24-LD_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-24-RT_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-24-RTS_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-32-4_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-11-32-RT_Aii 
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-100-4_Aii 
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-100-M_Aii 
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-333_Aii 
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-333-H_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-12-333-LD_Aii 
Oxygen Sensor_XXLT-12-333-LD-H2S_Aii 
Oxygen Sensor_XLT-12-333-M_Aii 
AII Vietnam, AII Sensor Vietnam,
Housing Assembly_A-1004-2_Aii 
Flow Housing Assy Delrin_A-2221-KAI_Aii 
Pump Assembly_A-2501_Aii 
Sample System H2S Panel Mount_A-3393_Aii 
Sample System_A-3393-1_Aii 
Sample System_A-3393-2_Aii 
Sample System H2S Panel Mount_A-3393-8_Aii 
Sample System_A-3636_Aii 
Sample System_A-3728_Aii 
Flow Adapter Assembly 1/8"_A-4005_Aii 
Portable Zero/Span Calibration System_A-4109_Aii 
Pump Assembly_A-4154-110_Aii 
Pump Assembly_A-4154-220_Aii 
Sample System_A-4213_Aii 
Pump Assembly_A-4226_Aii 
Heater Assembly_A-4275_Aii 
Alarm, Audible_AA-1003_Aii 
Alarm, High Low Configured at Factory_AHL_Aii 
Alarm, Low Flow_AL-1007_Aii 
Alarm, Flow Brass_ALRM-1007_Aii 
Alarm, Flow SS _ALRM-1007-1_Aii 
Auto Calibration_AV_Aii 
Auto Calibration_AZ_Aii 
Scrubber Assembly SS_B-3251_Aii 
Calibration Module_B-3483_Aii 
Scrubber Assembly SS_B-3513_Aii 
Liquid Bypass Sample System SS_B-3567_Aii 
Coalescing Filter_C-1002-2_Aii 
Data Logger Kit_DL-1001_Aii 
Carrying Case _ENCL-1008_Aii 
Carrying Case_ENCL-1030_Aii 
Carrying Case_ENCL-1047_Aii 
Carrying Case Black_ENCL-1030_Aii 
Carrying Case_ENCL-1113_Aii 
Carrying Case_ENCL-1114_Aii 
Carrying Cas_ENCL-1116_Aii 
Flame Arresto_FA-1032_Aii 
Flame Arrestor_FA-1032-1_Aii 
Flow Housing Assembly SS_FH-3051_Aii 
Flow Housing Assembly SS_FH-3051-1_Aii 
Flow Indicator SS 1/8"_FI-1006-2_Aii 
Quick Connect Female _FITN-1154_Aii 
Quick Connect Male SS_FITN-1155_Aii 
Quick Connect Female Socket_FITN-1208_Aii 
Quick Connect Male Plug_FITN-1209_Aii 
Quick Connect_FITN-1224_Aii 
Filter_FLTR-1036_Aii 
Flow Indicator SS 1/8"_FM-1007-3_Aii 
Flowmeter SS_FMTR-1007-3_Aii 
Heater _H_Aii 
Heater Strip, DC Power_HDC_Aii 
Mounting Bezel, Panel_MP-2829_Aii 
Mounting Bezel, 19" Rack _MR-2829_Aii 
Output_OP-1-5V_Aii 
Output_OP-1V_Aii 
Output_OP-M_Aii 
Oxygen Service_OS-P1057_Aii 
Oxygen Sensor Simulato_OSS-1_Aii 
Power, AC _PAC_Aii 
Probe Assy, SS High Temperature_PB-2165_Aii 
Probe Assy, SS Low Temperature_PB-2165-1_Aii 
Power, DC_PDC_Aii 
Panel Mount Enclosure _PM_Aii 
Pump_PUMP-1002_Aii 
Pump_PUMP-1002-1_Aii 
Pump_PUMP-1023_Aii 
Pump_PUMP-1024_Aii 
Remote Sensor_R_Aii 
Range Non-Standard Analyzer _R-1_Aii 
Rang ID, Relay Contacts_RC_Aii 
Range ID, 4-20 mA Output_Aii 
Range, Non-Standard_RNS_Aii 
Scrubber Assembly_SC-2734-6_Aii 
Sensor Housing Assembly SS  (2600)_SH-1004-1-24_Aii 
Sensor Housing Assy SS  (2900)_SH-1004-1-36_Aii 
Sample / Calibration Module _B-3170_Aii 
Sample System_SS-3393-7-1_Aii 
Sample System_SS-3542_Aii 
Valve Manual SS 3-way_VALV-1002_Aii 
Valve Manual SS 2-way Metering_VALV-1004_Aii 
Valve 3-Way 1/4" SS_VALV-1007_Aii 
Valve Manual SS 2-way 90 Degree Turn_VALV-1014_Aii 
Valve 2-Way Ball SS Panel Mount 1/4 Tube_VALV-1022_Aii 
Valve Assembly 3 Station 303 SS Manifold_VALV-1028_Aii 
Valve Manual SS 4-way_VALV-1031_Aii 
Wall Mount Enclosure_W-1034_Aii 
Wall Mount Enclosure_W-1079_Aii 
20 K-LR..-2
30 K-LR..-3
30P K-LR..-3
40P K-LR..-4
50 K-LR..-5
55 K-LR..-5
60 K-LR..-6
65 K-LR..-6
65 K-FR..-7
70P K-LR..-7
75P K-FR..-8
80P K-AB-8
80P K-AB-8
85P AB-8M
85P K-AB-8M
90P K-AB-9
90P K-AB-9
95P K-AB-9
1200 K-AB-9
10 K-LR..-1
75P KFR..-8x2
K-1-S
K-3-S
K-4-S
K-2-S
K-2N-S
K-3N-S
SCF K-2-S
SCF K-3-S
SCF K-4-S
SCF K-2N-S
SCF K-3N-S
K-1-LRV-1
K-3-LRV-1
K-1-LRV-2
K-3-LRV-2
K-01-LRV-3
K-03-LRV-3
K-04-LRV-3
K-01-LRV-4
K-02-LRV-4
K-02-LRV-5 
K-02-LRV-6
K-03-LRV-6
K-2N-LRV-7
K-3N-LRV-7
K-1-LRU-1
K-3-LRU-1
K-1-LRU-2
K-3-LRU-2
K-01-LRU-3
K-03-LRU-3
K-04-LRU-3
K-01-LRU-4
K-02-LRU-4
K-02-LRU-5 
K-02-LRU-6
K-02-LRU-6
K-2N-LRU-7
K-3N-LRU-7
K-1-FRV-2
K-1-FRV-3
K-3-FRV-3
K-1-FRV-4
K-3-FRV-4
K-4-FRV-4
K-1-FRV-5
K-2-FRV-5
K-2-FRV-7
K-3-FRV-7
K-2N-FRV-8
K-3N-FRV-8
K-2N-FRV-8x2
K-3N-FRV-8x2
K-2N-AB-8
K-3N-AB-8
K-2N-AB-8M
K-3N-AB-8M
K-2-AB-9
K-3-AB-9
K-1-FRD-3
K-3-FRD-3
K-1-FRD-4
K-3-FRD-4
K-4-FRD-4
K-1-FRD-5
K-2-FRD-5
K-2-FRD-6 
K-3-FRD-6
K-2-FRD-7
K-3-FRD-7
K-2N-FRD-8
K-3N-FRD-8
K-2N-FRD-8x2
K-3N-FRD-8x2
K-2-AFF-5 
K-2N-AFF-8/7
K-3N-AFF-8/7
K-2N-AFF-8
K-3N-AFF-8
K-2N-AFF-8M
K-3N-AFF-8M
K-1-FR-PAV-2
K-3-FR-PAV-2
K-1-FR-PAV-4
K-3-FR-PAV-4
K-4-FR-PAV-4
K-1-FR-PAV-5
K-2-FR-PAV-5
K-2-FR-PAV-6
K-3-FR-PAV-6
K-2-FR-PAV-7
K-3-FR-PAV-7
K-2N-FR-PAV-8
K-3N-FR-PAV-8
K-2N-FR-PAV-8x2
K-3N-FR-PAV-8x2
K-2 K 70 
K-2 K 68
K-2 K 68
K-2 K 112
K-2 K 130
K-2 K 170 
K-2 K 230 
K-2 K 255 
K-2N K 155
K-2N K 195 
K-2N K 305 
K-2N K 270 
CA 55S K2 
CA 55D K2 
CA 55D K3 
CA 65S K2 
CA 65D K2 
CA 75PS K2 
CA 75PD K2 
CA 75PD K3 
CA 80P K2 
CA 80P K3 
CA 85PD K2 
CA 85PD 915 K2
CA 90P K2 
CA KLM 330
CA KLM 650
CA KLM 1260
CA KLM 3160
CA KLM 4630
CA KLM 330LL
CA KLM 650LL
CA KLM 1260LL
CA KLM 3160LL
CA KLM 4630LL
CA 55S WAG-G 
CA 55D WAG-G 
CA 65S WAG-G 
CA 65D WAG-G 
CA 75PS WAG-G 
CA 75PD WAG-G
CA 80P WAG-G 
CA 85PD WAG-G 
CA 85P 915 WAG-G 
CA 90P WAG-G 
K1-FR 3
K3-FR 3 
25 K2-FR 4 
K1-FR 4
K3-FR 4 
K1-FR 5
K2-FR 5
K2-FR 6
K3-FR 6
K2-FR 8
K3-FR 8 
K2-FR 7 

0 comments:

Post a Comment