Monday, October 19, 2015

Cảm biến hồng ngoại cố định Raytek , Linescanners hồng ngoại Raytek , Hệ thống hình ảnh Hồng ngoại Raytek , Nhiệt kế di động Raytek , Hãng Raytek, giải pháp nhiệt raytek, raytek vietnam, cảm biến nhiệt raytek, bộ điều khiển nhiệt độ raytek, súng bắn nhiệt độ raytek, camera nhiệt raytek

H2T Vietnam, chúng tôi chuyên XNK thiết bị điện, điện tử động hóa 
là nhà phân phối chính thức của nhiều hãng tại Việt Nam , là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp Hãy lien hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt hơn.

______________Kindest Regard____________

Mr Twain Ngo| H2T Warehouse manager
Mobile .: 0932286381 / 0979985189 :.
I email I   .:   sales.tudonghoa@Gmail.com     :.
I Online contact I Zalo.: 0979985189 :.     Skype .:  SaleS.tudonghoa  :.
I Website I .:.: www.salestudonghoa.com :.
*************************** ***************************
H2T TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITED
Address (for Delivery and Contact): Le Thai To  Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh city,Viet Nam
Address ( for Invoice): D402 HH2  Duong Noi, To Huu Street, Yen Nghia Ward  , Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam


RAYTEKRAYRHLTSFINFARED SCANNER HEAD
RAYTEKA27ET3LTSFRCONTROL
RAYTEKA71T3PDISPLAY
RAYTEKET2LTSFKSENSOR
RAYTEKET3LTSFSENSOR
RAYTEKET3LTSFWCCONTROL
RAYTEKMI100THERMOSTAT
RAYTEKMX2INFRARED DETR
RAYTEKPM30L2N1UTEMP PROBE
RAYTEKRAYST2XCRUSENSOR
RAYTEKRTKMT4DETECTOR
RAYTEKST60XXINFRARED DETR
RAYTEKST60XXUSINFRARED SNSR
RAYTEKXXXMIACCJAIR CONTROL
RAYTEKET2LTSFJWCSENSOR
RAYTEKET3CB15CABLE
RAYTEKMT4MINITEMP W/LASER (0-525F)
RAYTEKMTAPKHOLSTER
RAYTEKRAYET3LTSFSENSOR
RAYTEKST20XXMETER
RAYTEKSTX30XXUSINFRARED DETR
RAYTEKXXXET3CB15CABLE
RAYTEKRAYT3PTHERMALERT 3PLUS MONITOR TEMPERATURE MEASUREMENT
RAYTEKRAYTXFLTSFTEMPERATURE DETECTOR
RAYTEKRAYTXSLTPSFINFRARED SENSOR
RAYTEK562THERMOMETER
RAYTEKRAYMX2TDUSENSOR
RAYTEKST20INFRARED LASER THERMOMETER RAYNGER-ST
RAYTEK5TC32INFRARED THERM
RAYTEKRAYMM2MLVFILINFRARED THERM
RAYTEK15097DISPLAY BOARD
RAYTEKD6XTXFLTCF1INFRARED SENSOR THERMALERT TX
RAYTEKMX4PTDINFRARED THERMOMETER
RAYTEKRAT3PTHERMALERT 3PLUS MONITOR TEMPERATURE MEASUREMENT
RAYTEKRAYRHLTCFINFRARED SENSOR
RAYTEKRAYT4BALT-A71INFRARED TEMPERATURE SENSOR
RAYTEKRAYT4BLTCONTROL THERMALERT IV INFRARED TEPERATURE SENSOR
RAYTEKST20XBUSINFRARED THERMOMETER
RAYTEKTXCLTPSFINFRA RED THERMOMETER THERMALERT TX SERIES 3C155
RAYTEKXXXCB25CABLE 7CONDUCTOR 25INCH W/7-PIN DIN CONNECTOR
RAYTEKXXXTXXACABMOUNTING BRACKET AJUSTABLE
RAYTEKXXXTXXACCAGPR SERIES CONDUIT ADAPTOR
RAYTEKRAYMM2SBSFLINFRARED THERM
RAYTEKRAYT3BMONITOR TEMPERATURE MEASUREMENT THERMALERT III
RAYTEKRAYST20XXUSTHERMOMETER
RAYTEK122836LASER TEMPERATURE SENSOR
RAYTEKRAYT6B1TEMPERATURE CONTROLLER
RAYTEK96010PC BOARD
RAYTEK96017PC BOARD
RAYTEK96039PC BOARD
RAYTEKMX4INFRARED DETR
RAYTEKR2LTTHERMOMETER
RAYTEKRAYIT1SFASCIRCUIT CARD
RAYTEKRAYMA2SBSFLLASER
RAYTEKRAYMT2UINFRARED THERM
RAYTEKRAYNGERIIINFRARED UNIT
RAYTEKRAYRPM30L3SZUINFRARED THERM
RAYTEKRAYST3LXUTHERMOMETER
RAYTEKRAYT30BMONITOR TEMPERATURE MEASUREMENT
RAYTEKRAYT3B-A71DISPLAY BOARD ASSEMBLY
RAYTEKST2THERMOMETER
RAYTEKST2LTHERMOMETER
RAYTEKT4BALTINFRARED UNIT
RAYTEKRAYT4TLTSFCONTROL THERMALERT IV INFRARED TEPERATURE SENSOR
RAYTEKRAYGPRSFTEMPERATURE SENSOR 110/220VAC 4-20MA 1/8IN DIN
RAYTEKRAYT4BTLTCONTROL THERMALERT IV INFRARED TEMPERATURE SENSOR
RAYTEKRAYMX4THERMOMETER INFRARED -32-1600F
RAYTEKRAYMIC10LTCB3INFRARED SNSR
RAYTEK86484011INFRARED SNSR
RAYTEKHART/RS232ADAPTER
RAYTEKXXXTXACRCKREMOTE COMMUNICATIONS KIT
RAYTEKRAYC12B10LSENSOR
RAYTEKRAYTXFLWDETECTOR
RAYTEKA27ET3LTSFTEMPERATURE SENSOR NON-CONT 4-20MA 12-16V 0-200DEG
RAYTEKRAYGPCMRAYTEK THERMALERT GP MONITOR 1/8 DIN- GPR/GP/CI
RAYTEKRAYR3I1MSCUTHERMOMETER
RAYTEKRAYR3ILTDL2UTHERMOMETER
RAYTEKRAYCI1ATEMPERATURE SENSOR INFRARED 32-240F/0-115C
RAYTEKRAYNGERSTTHERMOMETER
RAYTEKRAYTXCLTPSFTEMPERATURE SENSOR INFRARED 4-20MA LOW TEMP
RAYTEKST80ISINFRARED THERM
RAYTEKRAYRPM2EMLSTEMPERATURE SENSOR INFRA RED RAYNGER-PM
RAYTEKRAYCMLTKMTEMPERATURE SENSOR INFRARED THERMOCOUPLE OUTPUT
RAYTEKST10660348RELAY
RAYTEKRAYMI100TEMPERATURE SENSOR INFRARED
RAYTEKRAYGPRSFWTEMPERATURE SENSOR INFRARED
RAYTEKXXXTXXACAPPURGE COLLAR
RAYTEKXXXGPRCB4WREMOTE MOUNTING KIT
RAYTEKRAYCI-2-ASENSOR INFRARED 1METER CABLE 32-240DEGREES
RAYTEKRAYTXFLTPSFWTEMPERATURE SENSOR INFRARED THERMALERT
RAYTEKRAYRPM30L3UINFRARED THERM
RAYTEK814BFINFRARED SENSOR
RAYTEKRAYET2LTSFJSENSOR
RAYTEK95922-2CONTROL BOARD
RAYTEKT4ALTINFRARED SNSR
RAYTEKRAYGPCMETER THERMALERT GP 88-264VAC 50/60HZ PANEL MOUNT
RAYTEKRAYGPSCFLINFARED SENSING HEAD SIGHTED CLOSED 1MW 630-670NM
RAYTEKRAYGPRCFTEMPERATURE SENSOR INFRARED
RAYTEKRAYMMG5LVF1LWTRANSMITTER
RAYTEK155092FOR PM4L3
RAYTEKMT6INFRARED THERMOMETER
RAYTEKRAYGPMETER THERMALERT GP 1/10AMP 110/220V 50/60HZ
RAYTEKRAYTXSLTSFWSENSOR
RAYTEKST20XBINFR TEMP GUN (-25:999F)
RAYTEKMTPAKMINITEMP ACCESSORY KIT
RAYTEKST80XBINFR TEMP GUN (-25:1400F)
RAYTEKST25TEMP GUN (-25 TO 999F)
RAYTEKRAYCI2B10LSENSOR
RAYTEKRAYXRCMTSFATEMPERATURE INFRARED SENSOR
RAYTEKRAYMID10LTCB3TEMPERATURE SENSOR INFRARED 3FT 4-1/2IN CABLE
RAYTEKRAYMID10LTCB15TEMPERATURE SENSOR 49FT CABLE
RAYTEKXXXGPRCB15WCABLE 50FT HIGH TEMPERATURE
RAYTEKRAYMID10LTVHEAT DETECTOR INFRARED SENSOR 4FT CABLE
RAYTEKD6XTXCLTSFINFRARED TEMPERATURE SENSOR OUTPUT 4-20MA
RAYTEKRAYMIH10LTCB3INFRARED SENSOR 10:1OPTICS W/3M CABLE
RAYTEKRAYET3LTSFXWC-A27INFRARED HEAD W/VARIABLE EMISSIVITY
RAYTEKRAYGPRSFCINFRARED SNSR
RAYTEKXXXGPRCB8CABLE
RAYTEKRAYMMLTSCF1VINFRARED SENSOR MARATHON MM SERIES
RAYTEKRAYMI105CB10THERMOMETER INFRARED SENSOR W/1M CABLE
RAYTEKRAYCI1A10LINFRARED SENSOR 12-24VDC TYPE-J OUTPUT HEAD CAB:3M
RAYTEK2547244METER THERMALERT GP 110-220VAC 100MA 50-60HZ
RAYTEKXXXGPRCB8WCABLE
RAYTEK2469944TEMPERATURE SENSOR INFRARED THERMALERT GP
RAYTEKRAYXRTLTSFATEMPERATURE SENSOR INFARED
RAYTEKST81THERMOMETER INFRARED W/LCD -25 TO 1400F
RAYTEKRAYGPS-SFLGPS STANDARD FOCUS SENSING HD W/8-14 MICRON 50:1
RAYTEKRAYIT1SFSWINFRARED TEMPERATURE SENSOR NONCONTACT
RAYTEKRAYMIDD20LTCB3CABLE
RAYTEKRAYXXXTXXACAPCONTROLLER
RAYTEKRAYR3I1ML2UINFRARED THERMOMETER MEASUREMENT 1100/5400 1MICRON
RAYTEKPM20INFARED THERMOMETER NON-CONTACT PORTABLE PM-PLUS
RAYTEKLRL2UINFARED LASER THERMOMETER RAYNGER-3I
RAYTEKRAYC-I-2-BTEMPERATURE SENSOR WITH 1M CABLE 0-5V
RAYTEKRAYC-I-3-BTEMPERATURE SENSOR WITH 1M CABLE 0-5V
RAYTEKRAYR31LRSCL2EPORTABLE INFARED THERMOMETER
RAYTEKRAYRPM40L3EPORTABLE INFARED THERMOMETER W/LEATHER CASE
RAYTEKRAYST6LSEPORTABLE INFARED THERMOMETER
RAYTEKRAYSTBLSEPORTABLE INFARED THERMOMETER
RAYTEK3MC11THERMOMETER INFARED RAYNGER ST 9V-BATTERY
RAYTEKRAYMIH-20LTEBINFRARED SENSOR MI SERIES
RAYTEKRAYTXSLTSFINFRARED SENSOR LOW TEMPERATURE W/33:1OPTIC
RAYTEK3966024SENSOR
RAYTEKRAYCI3A10LINFRARED TEMPERATURE SENSOR 32-662DEG F 12-24VDC
RAYTEK95922-1PC BOARD CONTROL W/ADD ON
RAYTEKRAYIT1SFSSENSOR PERFORMANCE TEMPERATURE
RAYTEKST60THERMOMETER NONCONTACT
RAYTEKRAYXRTLTSFTEMP SENSOR
RAYTEKRAYMX4PTDUTHERMOMETER INFRARED -25-1600F
RAYTEKRAYMI310LTSCB8MI3 IR TEMP SENSOR, 10:1, 8M CABLE
RAYTEKRAYMI3COMMCOMMUNICATION BOX WITH DISPLAY
RAYTEKRAYTMP50LTTHERMAL PROCESS IMAGER MP50 20-300DEG C
RAYTEK95920-1PC BOARD
RAYTEKRAYRHP3SFWCINFRARED SENSOR
RAYTEKRAYET3P7SF-B8XTEMPERATURE SENSOR ASSEMBLY
RAYTEKRAYET3P7SFTEMPERATURE SENSOR ASSEMBLY
RAYTEKRAYIT4SFFSCABLE CONNECTOR
RAYTEKDL2TXCLTSFWPYROMETER
RAYTEKRAYTXFLTP7SENSOR
RAYTEKRAYCI1BINFRARED SENSOR TYPE J OUTPUT SENSING HEAD 1M CABL
RAYTEKRAYCI1B10LSENSOR COMPACT INFARED THERMALERT CI 12-24VDC
RAYTEKRAYMIC10LTCB8VTEMPERATURE SENSOR 10:1 D:S W/DISPLAY 8M CABLE
RAYTEK3180979EXTRA PROTECTIVE WINDOW COVER
RAYTEKMT4UINFRARED THERMOMETER 0-587DEG F
RAYTEKRAYMI310LTSCB15INFRARED SENSOR WITH 10:1 OPTICS AND 15M CABLE
RAYTEKRAYMIH20LTCB15INFRARED SENSOR W/1M WIRING CABLE 15M PVC CABLE
RAYTEKRAYT3XACB2THERMALERT 3PLUS MONITOR TEMPERATURE MEASUREMENT
RAYTEKRAYMIH10LTINFRARED TEMPERATURE SENSOR
RAYTEKRY-T-ACAP2-WIRE INFRARED TEMPERATURE TRANSMITTER
RAYTEKRAYC13A50HTEMPERATURE SENSOE INFRARED 12-24VDC 15METER CABLE
RAYTEKRAYCI1A50HINFRARED TEMPERATURE SENSOR12-24VDC 9METER CABLE
RAYTEKRAYCI3A-20H-B8FTEMPERATURE CABLE
RAYTEKRAYTXFLTPSFINFRARED THERMOMETER PYROMETER
RAYTEKRAYCI2B50LSENSOR
RAYTEKRAYTXFLTSFWTEMPERATURE DETECTOR 4-20MA
RAYTEKRAYTXSMTCF2IS2INFARED TEMPERATURE SENSORS
RAYTEKFFUTXSMTCF2IS2INFARED TEMPERATURE SENSORS
RAYTEKRAYTXSLTSFIS2INFRARED SENSOR 24VDC 4-20MA LOW TEMPERATURE
RAYTEKRAYT6B2TEMPERATURE CONTROLLER THERMALERT 6 115-230VAC
RAYTEKT2LTBTHERMALERT II 115V
RaytekRaytek power supply
Model: XXXSYSPS
24 VDC 1.2 A Industrial power supply,
DIN rail mount (110/220VAC input)
RaytekCode: RAY MID10LTCB3
MI series:
- D: Standard Version includes selectable 4-20 mA/0-20 mA, 0-5 V or J/K thermocouple output & head temperature output.  Sensor ambient temperature < 85 C (185 F).
- 10:  10:1 optical resolution sensor with 1 m(3.3 ft) preinstalled cable
- LT: 0 - 500 C (32 - 932 F)default range, scaleable full range of -40 - 600 C(-40 - 1112 F), 8 - 14 micron spectral response
- CB3: 3m (9.8') preinstalled cable (instead of standard 1m cable)
RaytekModel: RayR3i LRSCL2U (Ray R3i LRSCL2U)
RaytekXXXR3iACBF
Brightness filter for scope models (adjustable polarizing
filter - included with 1M/2M scope models) (Item 2490953)
RaytekRAYR3iACDT2
DataTemp 2 Software and 1.5 m (5 ft.) computer cable (Item 2489945)
RaytekXXXR3iACV2
110/220 VAC voltage adapter (Item #2491031)
RaytekXXXR3iACCBC
Computer cable; 1.5 m (5 ft.) w/ 9-pin connector and mini-plug (Item 2490975)
RaytekXXXR3iACCBA
Analog cable; 1.5 m (5 ft.) w/ banana plugs and mini-plug (Item 2490966)
RaytekRAYR3iACM1
Operator's manual (Item #2511935)
RaytekRAYR3iACTD
Technical documentation package (Item 2489989)
RaytekXXXR3iACFG
Filter glasses to enhance laser spot in high temp app'ns (Item #2490994)
RaytekRAY CI3A
3: VOLTAGE OUTPUT (Linear 10 mV / °C, scaled 0-5V)
A:  +/- 3 °C accuracy between 0 to 115° C (32 to 240°F)
RaytekM: 18Mx1 metric threaded housing instead of  ¾"-16UNF 2A thread
Raytek10L:  3m (10') cable (in place of 1m cable) MAX 105 ° C (220 °F)
Raytek10H: 3m (10') high temp cable MAX 260°C (500°F) in place of 1m cable
Raytek50L: 15m (50') cable (in place of 1m cable) MAX 105 ° C (220 ° F)
Raytek50H: 15m (50') high temperature cable 260°C (500°F) in place of 1m cable
RaytekW: for Coolable Housing with Air Purging order XXXCIACWC accessory
RaytekRaytek Infrared Thermometer
Model: RAYR3iLRL2
RaytekRaytek Infrared Thermometer
Model: RAYR3iLRL2
RaytekModel: RAYCI-2-A-M 
2: TYPE K THERMOCOUPLE OUTPUT
A:  +/- 3 °C accuracy between 0 to 115° C (32 to 240°F)
M: 18Mx1 metric threaded housing instead of  ¾"-16UNF 2A thread
RaytekXXXCIACFB 
Fixed bracket
RaytekXXXCIACCB50H  
High temperature cable; 15 meter (50 feet) (260° C; 500° F)
RaytekModel: RAYCI-2-A-M 
2: TYPE K THERMOCOUPLE OUTPUT
A:  +/- 3 °C accuracy between 0 to 115° C (32 to 240°F)
M: 18Mx1 metric threaded housing instead of  ¾"-16UNF 2A thread
RaytekXXXCIACFB 
Fixed bracket
RaytekXXXCIACCB50H  
High temperature cable; 15 meter (50 feet) (260° C; 500° F)
RaytekInfrared Thermometer
Model: RAYR3iLRL2
RaytekCode: RayCI3AW + Display
DC VOLTAGE OUTPUT (Linear 10 mV / °C, scaled 0-5V)
+/- 3 °C accuracy between 0 to 115° C (32 to 662°F)
RaytekCable
3m (10') high temp cable MAX 260°C (500°F) in place of 1m cable
RaytekProtection
XXXCIACWC
CI Water-cooled Housing Only (For units with high temperature cable)
RaytekDisplay
RAYGPC (display)
Panel mount meter and power supply 110/220VAC for CI
RaytekCode: RAYCI-2-A
RaytekCode: RAYR3i LRSCL2
Long range w/scope & single laser (class II FDA/class 2 IEC) (D:S=105:1)
RaytechModel: WR50-12
WRZ-512 Accessories
Cable Set Type WR50 2CH-MC
RaytechOption:
WR0-102 Dual Channel Voltage
RaytechOption:
TP-01 External Temperature Probe
RaytechOption:
License For Software heat Run Test
RaytekMP150 INFRARED LINESCANNER  Model: RAYTMP150G5 100 to 950°C (212 to 1742°F),  5 microns

0 comments:

Post a Comment