Tuesday, October 13, 2015

Cảm biến tiệm cận Balluff, Cảm biến cảm ứng Balluff, Cảm biến điện dung Balluff, Cảm biến hình ảnh Balluff, Cảm biến từ Balluff dùng cho xy-lanh , Cảm biến siêu âm Balluff, Cảm biến quang Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, Cảm biến mức giới hạn Balluff , Balluff viet nam, đại diện balluff, dai dien balluff, sensor balluff

Cảm biến tiệm cận Balluff, Cảm biến cảm ứng Balluff,  Cảm biến điện dung Balluff, Cảm biến hình ảnh Balluff, Cảm biến từ Balluff dùng cho xy-lanh , Cảm biến siêu âm Balluff, Cảm biến quang Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, Cảm biến mức giới hạn Balluff , Balluff viet nam, đại diện balluff, dai dien balluff, sensor balluff

H2T Vietnam, chúng tôi chuyên XNK thiết bị điện, điện tử động hóa
là nhà phân phối chính thức của nhiều hãng tại Việt Nam , là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp Hãy lien hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt hơn.

______________Kindest Regard____________
Mr Twain Ngo| H2T Warehouse manager
Mobile .: 0932286381 / 0979985189 :.
I email I   .:   sales.tudonghoa@Gmail.com     :.
I Online contact I Zalo.: 0979985189 :.     Skype .:  SaleS.tudonghoa  :.
I Website I .:.: www.salestudonghoa.com :.
*************************** ***************************
H2T TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITED
Address (for Delivery and Contact): Le Thai To  Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh city,Viet Nam
Address ( for Invoice): D402 HH2  Duong Noi, To Huu Street, Yen Nghia Ward  , Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam

Cảm biến tiệm cận Balluff, Cảm biến cảm ứng Balluff,  Cảm biến điện dung Balluff, Cảm biến hình ảnh Balluff, Cảm biến từ Balluff dùng cho xy-lanh , Cảm biến siêu âm Balluff, Cảm biến quang Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, Cảm biến mức giới hạn Balluff , Balluff viet nam, đại diện balluff, dai dien balluff, sensor balluff
BALLUFF BES516-211-E4-E-03
BALLUFF BES-516-324-E5-C-S4
BALLUFF BKS-S32M-05
BALLUFF BNS-519-B03-R08-40-11
BALLUFF BNS-519-B2-DO8-46-13
BALLUFF BNS-519-B3-D08-40-11
BALLUFF BOS-18M-NS-1-XA-S4-C
BALLUFF C04BEL00TY050M
BALLUFF C21-BE-300-VY-150F
BALLUFF BASAOFO001
BALLUFF BASCBL2X15TRBK
BALLUFF BASCBL2X15TRYE
BALLUFF BASMW001RS232C
BALLUFF BASMW002RS232C
BALLUFF BASMW002RS485
BALLUFF BASN001
BALLUFF BASP001
BALLUFF BASS000SONOS4
BALLUFF BASS000SOPOS4
BALLUFF BASS300SOP1S4
BALLUFF BASS800SOP1S4
BALLUFF BASSOFOSOPOS4
BALLUFF BAW012PB1K
BALLUFF BAW012PF1K
BALLUFF BAW018PB1K
BALLUFF BAW018PB1K3M
BALLUFF BAW018PF1K
BALLUFF BAW018PF1K3M
BALLUFF BAW030PB1K
BALLUFF BAW030PB1K3M
BALLUFF BAW030PF1K
BALLUFF BAW030PF1K3M
BALLUFF BAWIAC150M
BALLUFF BAWIAD045M
BALLUFF BAWIAE095M
BALLUFF BAWIAF023M
BALLUFF BAWIAG035M
BALLUFF BAWIAK050M
BALLUFF BAWIAN070M
BALLUFF BAWIAO100HM
BALLUFF BAWIAR150S
BALLUFF BAWIAS250S
BALLUFF BAWIAU281S
BALLUFF BAWIAZ181M
BALLUFF BAWIAZ301M
BALLUFF BAWMAP055S
BALLUFF BAWMAU261M
BALLUFF BAWMSWB3U59
BALLUFF BAWMSWB5S59
BALLUFF BAWMSWLO059
BALLUFF BCS-012-PS-1-L-S4
BALLUFF BCS018PS1CS4
BALLUFF BCS030W05L03
BALLUFF BCS-030-WS-5-L03
BALLUFF BCS-034-WS-5-L-03
BALLUFF BCSF50GA1YS49
BALLUFF BDD0710
BALLUFF BDD-07-9
BALLUFF BDD-AM10-1-P
BALLUFF BDD-AM10-1-SSD
BALLUFF BDD-CC08-1-P
BALLUFF BDD-CC08-1-SSD
BALLUFF BDDCC082P
BALLUFF BDDCC082SSD
BALLUFF BDG590900W088
BALLUFF BDG590900W091
BALLUFF BDG590901
BALLUFF BDG590902W088
BALLUFF BDG590902W091
BALLUFF BDG590903
BALLUFF BDG600900W088
BALLUFF BDG600900W091
BALLUFF BDG600901
BALLUFF BDG600902W088
BALLUFF BDG600902W091
BALLUFF BDG600903
BALLUFF BDG611000
BALLUFF BDG611001
BALLUFF BDG611002
BALLUFF BDG611003
BALLUFF BDG631000
BALLUFF BDG631001
BALLUFF BDG631002
BALLUFF BDG631003
BALLUFF BDG636000
BALLUFF BDG636001
BALLUFF BDG636002
BALLUFF BDG636003
BALLUFF BDG636031030W180
BALLUFF BDG6460
BALLUFF BDG8310
BALLUFF BDG8360
BALLUFF BDG851000
BALLUFF BDG851001
BALLUFF BDG851003
BALLUFF BDG856000
BALLUFF BDG856001
BALLUFF BDG856003
BALLUFF BDG8606
BALLUFF BDG8715
BALLUFF BDG9106
BALLUFF BES1133019SA1PU
BALLUFF BES-113-3019-SA1-S4
BALLUFF BES113325SA33S4
BALLUFF BES-113-356-SA-28-S4
BALLUFF BES113356SA6PU
BALLUFF BES113356SA6S4
BALLUFF BES113370SA5S4
BALLUFF BES113917
BALLUFF BES113918
BALLUFF BES113FD1
BALLUFF BES156200S2175S2
BALLUFF BES156200S2175S5
BALLUFF BES156200S22062S
BALLUFF BES1KKSI050PIS
BALLUFF BES306KPOC2S4902
BALLUFF BES306KPSC2S4902
BALLUFF BES515326SKC
BALLUFF BES515327SKC
BALLUFF BES515360SKC
BALLUFF BES515362SKC
BALLUFF BES515418SKL
BALLUFF BES515420SKL
BALLUFF BES515432SKL
BALLUFF BES515437SKL
BALLUFF BES515449BOLPU
BALLUFF BES515449S5L
BALLUFF BES515456BOLPU
BALLUFF BES515461BOLPU
BALLUFF BES516100S15
BALLUFF BES-516-100-S-20
BALLUFF BES516-100-S25
BALLUFF BES516100S28
BALLUFF BES516100S29
BALLUFF BES516100S3110
BALLUFF BES516100S33
BALLUFF BES516105SA1
BALLUFF BES516105SA2
BALLUFF BES-516-105-SA5
BALLUFF BES516108VVF
BALLUFF BES516108YTF
BALLUFF BES516110SA1
BALLUFF BES516110VVH
BALLUFF BES516110YTH
BALLUFF BES516113SA3S4C
BALLUFF BES516114SA1
BALLUFF BES516-114-SA1-05
BALLUFF BES516125SA15
BALLUFF BES516133MOC
BALLUFF BES516133MOCPU
BALLUFF BES516160HIL
BALLUFF BES516161HIL
BALLUFF BES5162
BALLUFF BES516200S11025S
BALLUFF BES516200S11250S
BALLUFF BES516200S12062S
BALLUFF BES516200S12875S
BALLUFF BES516200S13775S
BALLUFF BES-516-211-S21-EL-W
BALLUFF BES516-211-S5-EL-W
BALLUFF BES516212E4E
BALLUFF BES-516-215-E5-E-S-5
BALLUFF BES516215S21ELW
BALLUFF BES-516-215-S5-EL-W
BALLUFF BES516-216-E5-E-S21
BALLUFF BES516-216-E5-E-S5
BALLUFF BES-516-3
BALLUFF BES5163005308S4D
BALLUFF BES516300S105PU
BALLUFF BES516300S1202
BALLUFF BES516300S1206
BALLUFF BES516300S122PU
BALLUFF BES516300S128S4D
BALLUFF BES516300S129S4D
BALLUFF BES516-300-S135-S4-D-SA97
BALLUFF BES516300S144S
BALLUFF BES-516-300-S-144-S-4-D
BALLUFF BES516-300-S149-S4-D
BALLUFF BES516300S150
BALLUFF BES-516-300-S-151
BALLUFF BES516-300-S152-S4-D
BALLUFF BES516-300-S156-S4-D
BALLUFF BES516-300-S162-S4-D
BALLUFF BES516-300-S163-S4-D
BALLUFF BES-516-300S166
BALLUFF BES-516-300-S166-PU
BALLUFF BES516300S16935
BALLUFF BES516300S170
BALLUFF BES516300S1785
BALLUFF BES516300S180
BALLUFF BES516300S249S4
BALLUFF BES516300S254
BALLUFF BES516300S254S49
BALLUFF BES516300S295125
BALLUFF BES516304KKE
BALLUFF BES516304VVE
BALLUFF BES516311KKN
BALLUFF BES516312KKO
BALLUFF BES516314YTG
BALLUFF BES516324SA26
BALLUFF BES516324SA8
BALLUFF BES-516-325-G-E4-Y-05
BALLUFF BES-516-325-SA-35-05
BALLUFF BES516326S4CW
BALLUFF BES516343EOC5
BALLUFF BES516360SA10
BALLUFF BES516400S47
BALLUFF BES516420E4L5
BALLUFF BES-516-604-DZ-3
BALLUFF BES516706PS24
BALLUFF BES517100S26
BALLUFF BES-517-110-H-KHC
BALLUFF BES517135P3HA
BALLUFF BES517135P4HA
BALLUFF BES517135P5HA
BALLUFF BES517140U5HA
BALLUFF BES-517-454-M1-L-PU-03
BALLUFF BES517457M1LPU05
BALLUFF BESIKDK045W6S
BALLUFF BESIKDS045P1S
BALLUFF BESIKEK090N2S
BALLUFF BESIKEK090P2S
BALLUFF BESIKGK040W7S
BALLUFF BESIKJS050P2S
BALLUFF BESIKKK050P1S
BALLUFF BESIKKK050P2OSA1
BALLUFF BESIKKK050P2S
BALLUFF BESIKKK050W4S
BALLUFF BESIKKS050W6S
BALLUFF BESIKKS1050N2S
BALLUFF BESIKKS1050P1S
BALLUFF BESIKKS5050W40
BALLUFF BESIKKS5050W4S
BALLUFF BESIKKS5050W70
BALLUFF BESIKKS5050W7S
BALLUFF BESIKNK070N2S
BALLUFF BESIKN-K-070-P-1-S
BALLUFF BESIKNK070W6S
BALLUFF BESIKNK070W7S
BALLUFF BESIKNS5070W40
BALLUFF BESIKN-S5-070-W-4-S
BALLUFF BESIKNS5070W6S
BALLUFF BESIKO-K-100-N-1-S
BALLUFF BESIKOK100N2S
BALLUFF BESIKO-K-100-P-1-S
BALLUFF BESIKOS5100P2S
BALLUFF BESIKOS5100W40
BALLUFF BESIKO-S5-100-W-4-S
BALLUFF BESIKOS5100W6S
BALLUFF BESIKRDK050N1O
BALLUFF BESIKRD-K-050-N-1-S
BALLUFF BESIKRD-K-050-P-1-O
BALLUFF BESIKRD-K-050-P-1-S
BALLUFF BESIKRK150W6S
BALLUFF BESIKV-K-010-PO-1-Y
BALLUFF BESIKV-K-010-PS-1-Y
BALLUFF BESIKV-K-025-PO-1-Y
BALLUFF BESIKV-K-025-PS-1-Y
BALLUFF BESIKV-K-045-PO-1-Y
BALLUFF BESIKV-S4-015-PS-1-Y
BALLUFF BES-IKV-S4-025-PS-1-Y
BALLUFF BESISO00083
BALLUFF BESISQ00053
BALLUFF BESM08M1PSC40BPB
BALLUFF BES-M08MG1-PSC60F-S49G
BALLUFF BES-M12MF1-PSC10F-S04G
BALLUFF BESM12MG1-NSC60B-S04G
BALLUFF BESQ08ZCNOC20BBV
BALLUFF BES-Q08ZC-NOC20B-S49G
BALLUFF BESQ08ZCNSC20BBV
BALLUFF BES-Q08ZC-NSC20B-S49G
BALLUFF BESQ08ZC-POC20B-S49G
BALLUFF BESQ08ZC-PSC20B-BV03
BALLUFF BESQ08ZENOC20BBV
BALLUFF BESQ08ZENOC20BS4
BALLUFF BESQ08ZENSC20BBV
BALLUFF BESQ08ZE-NSC20B-S49G
BALLUFF BES-Q08ZE-POC20B-BV06
BALLUFF BESQ08ZE-POC20B-S49G
BALLUFF BES-Q08ZE-PS-C20B-BV03
BALLUFF BESQ08ZE-PSC20B-S49G
BALLUFF BESRAT1805J1
BALLUFF BESRAT3010J1
BALLUFF BES-RFEA-1805-N-2
BALLUFF BES-RFEA-1805-P-2
BALLUFF BESRFEA3010N2
BALLUFF BESRFEA3010P2
BALLUFF BESRFEA3018N2
BALLUFF BESRFEA3018P2
BALLUFF BES-RFTA-1805-1
BALLUFF BESRFTA30101
BALLUFF BESRFTA30102
BALLUFF BESRFTA30181
BALLUFF BESRKF3101A
BALLUFF BESRPE1804N2
BALLUFF BES-RPE-1804-P-2
BALLUFF BESRPE3008N2
BALLUFF BESRPE3008P2
BALLUFF BESRPEA1803N2
BALLUFF BESRPEA1803P2
BALLUFF BESRPEA3005N2
BALLUFF BESRPEA3005P2
BALLUFF BES-RPEA-8010-N-2
BALLUFF BES-RPEA-8010-P-2
BALLUFF BESRPK2101A
BALLUFF BESRPK2102A
BALLUFF BESRPTA18031
BALLUFF BESRPTA30051
BALLUFF BES-RPTA-8010-1
BALLUFF BES-RXE-1202P-PU-05
BALLUFF BESZLVS24VPS
BALLUFF BFO18AXABMZG30
BALLUFF BFOLLK2
BALLUFF BFOOAC204
BALLUFF BFS-26K-PS-L01-S115
BALLUFF BGL20A-001-S49
BALLUFF BIS-C-601-023-650-03-KL1
BALLUFF BLWFKM210194
BALLUFF BLWFKM23010G2
BALLUFF BMOA-06TM-X50-PS-C-02
BALLUFF BNS113D04R12100
BALLUFF BNS-519-100-R-11
BALLUFF BNS51999R13
BALLUFF BNS519B04D084610
BALLUFF BNS519FD60101FD
BALLUFF BNS819-100-R-11
BALLUFF BNS81999D11
BALLUFF BNS819B02D084611
BALLUFF BNS-819-B03-R12-61-12
BALLUFF BOS12MPS1XABOC
BALLUFF BOS12MPS1XBBOC
BALLUFF BOS12MPS1XBS4C
BALLUFF BOS18EPS1RBE5DS4
BALLUFF BOS-18E-PS-1RD-E5-D-S4
BALLUFF BOS18EPS1XAE5DS4
BALLUFF BOS18EPS1XBE5DS4
BALLUFF BOS18EPS1XDE5DS4
BALLUFF BOS18MNA1PDE4C
BALLUFF BOS18M-NA-1PDE5-CS4
BALLUFF BOS18MNO1XAAOC
BALLUFF BOS18MNO1XAS4C
BALLUFF BOS18MNO1XBAOC
BALLUFF BOS-18M-NS-1XA-BOC
BALLUFF BOS18MNS1XBBOC
BALLUFF BOS18MNS1XBS4C
BALLUFF BOS-18M-PA-1QB-E5-C-S4
BALLUFF BOS18MPO1PDE4C03
BALLUFF BOS18MPO1SBE5CS4
BALLUFF BOS-18M-PS-1RB-E5-CS4
BALLUFF BOS18MWS7PBB1L3
BALLUFF BOS18M-WS-7RB-BO-L-03
BALLUFF BOS20KZU1FR
BALLUFF BOS-20K-ZU-1-FR-S75-C
BALLUFF BOS-26K-PA-1HC-S-4-C
BALLUFF BOS-26K-PA-1IE-S4-C
BALLUFF BOS3TSA25PNP
BALLUFF BOS-6K-PU-1HA-S75-C
BALLUFF BOS74KUU1FRB02
BALLUFF BOS74KUU1FRB0ZS
BALLUFF BOS74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2
BALLUFF BOS-ET3-5-A5
BALLUFF BOSHM1
BALLUFF BOSLDU425
BALLUFF BOSOKA20305G
BALLUFF BOSOKA20333G
BALLUFF BOSOKB20305G
BALLUFF BOSOKL20305G
BALLUFF BOSOKL50129G
BALLUFF BOSOL19
BALLUFF BOSOL21
BALLUFF BOSOSA67305G
BALLUFF BOSOSA67333G
BALLUFF BOSS1A1Z
BALLUFF BOS-S30-1-B8-1
BALLUFF BOS-S3-R-B2
BALLUFF BOSSR2-01
BALLUFF BOSSR202
BALLUFF BOS-SR21-AV
BALLUFF BOSTL10012
BALLUFF BOS-TLU111
BALLUFF BRGB3WAB12EPPKSA
BALLUFF BRGC2WAP3600PG0K
BALLUFF BRGC2WAP3600PG0S
BALLUFF BRGE1WFE12
BALLUFF BTAA11
BALLUFF BTAA21
BALLUFF BTAB11
BALLUFF BTAB21
BALLUFF BTAC10
BALLUFF BTAC17
BALLUFF BTAC20
BALLUFF BTAC27
BALLUFF BTA-D11-200
BALLUFF BTAD11300
BALLUFF BTAE10
BALLUFF BTAE17
BALLUFF BTAE20
BALLUFF BTAE27
BALLUFF BTAG11
BALLUFF BTAG21
BALLUFF BTA-H11-240
BALLUFF BTA-H11-340
BALLUFF BTALIN110000
BALLUFF BTALIN110100
BALLUFF BTAM11200
BALLUFF BTAM11300
BALLUFF BTA-P11-100
BALLUFF BTAP11200
BALLUFF BTAP11300
BALLUFF BTAR11000
BALLUFF BTA-S11-200
BALLUFF BTAS11300
BALLUFF BTAV11200
BALLUFF BTAV11300
BALLUFF BTL2E100762FS32
BALLUFF BTL2XX0230PS32
BALLUFF BTL2XX0254FS32
BALLUFF BTL2XX0254PS32
BALLUFF BTL2XX0305FS32
BALLUFF BTL2XX0305PS32
BALLUFF BTL2XX0381FS32
BALLUFF BTL2XX0381PS32
BALLUFF BTL2XX0407FS32
BALLUFF BTL2XX0407PS32
BALLUFF BTL2XX0457FS32
BALLUFF BTL2XX0457PS32
BALLUFF BTL2XX0508FS32
BALLUFF BTL2XX0508PS32
BALLUFF BTL2XX0610FS32
BALLUFF BTL2XX0610PS32
BALLUFF BTL2XX0762FS32
BALLUFF BTL2XX0762PS32
BALLUFF BTL2XX0914FS32
BALLUFF BTL2XX0914PS32
BALLUFF BTL2XX1016FS32
BALLUFF BTL2XX1016PS32
BALLUFF BTL2XX1270FS32
BALLUFF BTL2XX1270PS32
BALLUFF BTL2XX1524FS32
BALLUFF BTL2XX1524PS32
BALLUFF BTL2XX1778FS32
BALLUFF BTL2XX1778PS32
BALLUFF BTL2XX2032FS32
BALLUFF BTL2XX2032PS32
BALLUFF BTL2XX2286FS32
BALLUFF BTL2XX2286PS32
BALLUFF BTL2XX2540FS32
BALLUFF BTL2XX2540PS32
BALLUFF BTL2XX2794FS32
BALLUFF BTL2XX2794PS32
BALLUFF BTL2XX3048FS32
BALLUFF BTL2XX3048PS32
BALLUFF BTL2XX3302FS32
BALLUFF BTL2XX3302PS32
BALLUFF BTL2XX3606FS32
BALLUFF BTL2XX3606PS32
BALLUFF BTL2XXX0203PS32
BALLUFF BTL2XXX0230PS32
BALLUFF BTL2XXX0254PS32
BALLUFF BTL2XXX0305PS32
BALLUFF BTL2XXX0381PS32
BALLUFF BTL2XXX0407PS32
BALLUFF BTL2XXX0457PS32
BALLUFF BTL2XXX0508PS32
BALLUFF BTL2XXX0610PS32
BALLUFF BTL2XXX0762PS32
BALLUFF BTL2XXX0914PS32
BALLUFF BTL2XXX1016PS32
BALLUFF BTL2XXX1270PS32
BALLUFF BTL2XXX1524PS32
BALLUFF BTL2XXX1778PS32
BALLUFF BTL2XXX2032PS32
BALLUFF BTL2XXX2286PS32
BALLUFF BTL2XXX2540PS32
BALLUFF BTL2XXX2794PS32
BALLUFF BTL2XXX3048PS32
BALLUFF BTL2XXX3302PS32
BALLUFF BTL2XXX3606PS32
BALLUFF BTL3XXX0050ZS10
BALLUFF BTL3XXX0050ZS11
BALLUFF BTL3XXX0050ZS32
BALLUFF BTL3XXX0076ZS10
BALLUFF BTL3XXX0076ZS11
BALLUFF BTL3XXX0076ZS32
BALLUFF BTL3XXX0090ZS10
BALLUFF BTL3XXX0090ZS11
BALLUFF BTL3XXX0090ZS32
BALLUFF BTL3XXX0105ZS10
BALLUFF BTL3XXX0105ZS11
BALLUFF BTL3XXX0105ZS32
BALLUFF BTL3XXX0127ZS10
BALLUFF BTL3XXX0127ZS11
BALLUFF BTL3XXX0127ZS32
BALLUFF BTL3XXX0150ZS10
BALLUFF BTL3XXX0150ZS11
BALLUFF BTL3XXX0150ZS32
BALLUFF BTL3XXX0178ZS10
BALLUFF BTL3XXX0178ZS11
BALLUFF BTL3XXX0178ZS32
BALLUFF BTL3XXX0200ZS10
BALLUFF BTL3XXX0200ZS11
BALLUFF BTL3XXX0200ZS32
BALLUFF BTL3XXX0229ZS10
BALLUFF BTL3XXX0229ZS11
BALLUFF BTL3XXX0229ZS32
BALLUFF BTL3XXX0255ZS10
BALLUFF BTL3XXX0255ZS11
BALLUFF BTL3XXX0255ZS32
BALLUFF BTL3XXX0280ZS10
BALLUFF BTL3XXX0280ZS11
BALLUFF BTL3XXX0280ZS32
BALLUFF BTL3XXX0305ZS10
BALLUFF BTL3XXX0305ZS11
BALLUFF BTL3XXX0305ZS32
BALLUFF BTL3XXX0330ZS10
BALLUFF BTL3XXX0330ZS11
BALLUFF BTL3XXX0330ZS32
BALLUFF BTL3XXX0390ZS10
BALLUFF BTL3XXX0390ZS11
BALLUFF BTL3XXX0390ZS32
BALLUFF BTL3XXX0460ZS10
BALLUFF BTL3XXX0460ZS11
BALLUFF BTL3XXX0460ZS32
BALLUFF BTL3XXX0508ZS10
BALLUFF BTL3XXX0508ZS11
BALLUFF BTL3XXX0508ZS32
BALLUFF BTL3XXX0560ZS10
BALLUFF BTL3XXX0560ZS11
BALLUFF BTL3XXX0560ZS32
BALLUFF BTL3XXX0610ZS10
BALLUFF BTL3XXX0610ZS11
BALLUFF BTL3XXX0610ZS32
BALLUFF BTL3XXX0661ZS10
BALLUFF BTL3XXX0661ZS11
BALLUFF BTL3XXX0661ZS32
BALLUFF BTL3XXX0711ZS10
BALLUFF BTL3XXX0711ZS11
BALLUFF BTL3XXX0711ZS32
BALLUFF BTL3XXX0762ZS10
BALLUFF BTL3XXX0762ZS11
BALLUFF BTL3XXX0762ZS32
BALLUFF BTL3XXX0914ZS10
BALLUFF BTL3XXX0914ZS11
BALLUFF BTL3XXX0914ZS32
BALLUFF BTL3XXX1016ZS10
BALLUFF BTL3XXX1016ZS11
BALLUFF BTL3XXX1016ZS32
BALLUFF BTL3XXX1067ZS10
BALLUFF BTL3XXX1067ZS11
BALLUFF BTL3XXX1067ZS32
BALLUFF BTL3XXX1250ZS10
BALLUFF BTL3XXX1250ZS11
BALLUFF BTL3XXX1250ZS32
BALLUFF BTL3XXX1372ZS10
BALLUFF BTL3XXX1372ZS11
BALLUFF BTL3XXX1372ZS32
BALLUFF BTL3XXX1524ZS10
BALLUFF BTL3XXX1524ZS11
BALLUFF BTL3XXX1524ZS32
BALLUFF BTL3XXX1676ZS10
BALLUFF BTL3XXX1676ZS11
BALLUFF BTL3XXX1676ZS32
BALLUFF BTL3XXX1750ZS10
BALLUFF BTL3XXX1750ZS11
BALLUFF BTL3XXX1750ZS32
BALLUFF BTL3XXX1829ZS10
BALLUFF BTL3XXX1829ZS11
BALLUFF BTL3XXX1829ZS32
BALLUFF BTL3XXX1981ZS10
BALLUFF BTL3XXX1981ZS11
BALLUFF BTL3XXX1981ZS32
BALLUFF BTL3XXX2134ZS10
BALLUFF BTL3XXX2134ZS11
BALLUFF BTL3XXX2134ZS32
BALLUFF BTL3XXX2250ZS10
BALLUFF BTL3XXX2250ZS11
BALLUFF BTL3XXX2250ZS32
BALLUFF BTL3XXX2500ZS10
BALLUFF BTL3XXX2500ZS11
BALLUFF BTL3XXX2500ZS32
BALLUFF BTL3XXX2750ZS10
BALLUFF BTL3XXX2750ZS11
BALLUFF BTL3XXX2750ZS32
BALLUFF BTL3XXX3000ZS10
BALLUFF BTL3XXX3000ZS11
BALLUFF BTL3XXX3000ZS32
BALLUFF BTL3XXX3200ZS10
BALLUFF BTL3XXX3200ZS11
BALLUFF BTL3XXX3200ZS32
BALLUFF BTL3XXX3550ZS10
BALLUFF BTL3XXX3550ZS11
BALLUFF BTL3XXX3550ZS32
BALLUFF BTL5A11M0407P
BALLUFF BTL-5-A11-M0407-P-S3
BALLUFF BTL5A11M0407PS32
BALLUFF BTL5A11M0661PS32
BALLUFF BTL5A11M0914RS32
BALLUFF BTL5C10M0100BS32
BALLUFF BTL5C10M0100ZS32
BALLUFF BTL5E10M0152RS32
BALLUFF BTL5E10M0381PS32
BALLUFF BTL5E10M0750BS32
BALLUFF BTL5E10M0813ZKA0
BALLUFF BTL5E10M0864ZKA0
BALLUFF BTL5M1M0610RS32
BALLUFF BTL5M1M0726RS32
BALLUFF BTL5M1M0762RS32
BALLUFF BTL5-P1-M0508-P-S32
BALLUFF BTLXXX0090ZS32
BALLUFF BTLXXX0105ZS32
BALLUFF BTLXXX0150ZS32
BALLUFF BTLXXX0200ZS32
BALLUFF BTLXXX0255ZS32
BALLUFF BTLXXX0305ZS32
BALLUFF BTLXXX0390ZS32
BALLUFF BTLXXX0460ZS32
BALLUFF BTLXXX0508ZS32
BALLUFF BTLXXX0610ZS32
BALLUFF BTLXXX0762ZS32
BALLUFF BTLXXX0914ZS32
BALLUFF BTLXXX1067ZS32
BALLUFF BTLXXX1250ZS32
BALLUFF BTLXXX1524ZS32
BALLUFF BTLXXX1750ZS32
BALLUFF BTLXXX1829ZS32
BALLUFF BTLXXX2134ZS32
BALLUFF BTLXXX2250ZS32
BALLUFF BTLXXX2500ZS32
BALLUFF BTLXXX2750ZS32
BALLUFF BTLXXX3000ZS32
BALLUFF BTLXXX3200ZS32
BALLUFF TCQD01
BALLUFF WZV21B11OVAC
BALLUFF WZV21B230VAC
BALLUFF WZV21B24VDC
BALLUFF WZV21D110VAC
BALLUFF WZV21D230VAC
BALLUFF WZV21D24VDC
BALLUFF WZV22B11OVAC
BALLUFF WZV22B230VAC
BALLUFF WZV22B24VDC
BALLUFF WZV22D11OVAC
BALLUFF WZV22D230VAC
BALLUFF WZV22D24VDC
BALLUFF WZV2B110VAC
BALLUFF WZV2B230VAC
BALLUFF WZV2B24VAC
BALLUFF WZV2B24VDC
BALLUFF WZV2D110VAC
BALLUFF WZV2D230VAC
BALLUFF WZV2D24VAC
BALLUFF WZV2D24VDC
BALLUFF BAW-018-PB-1-K-03
BALLUFF BCS-012-PSB-1-L-S4
BALLUFF BCS-018-NO-1-Y
BALLUFF BCS018NS1Y
BALLUFF BCS-018-NS-1-Y-S4
BALLUFF BCS018PO1Y
BALLUFF BCS018PS1Y
BALLUFF BCS-018-PS-1-Y-S4
BALLUFF BCS018WO5L
BALLUFF BCS018WS5L
BALLUFF BCS-018-WS-5-L-S21
BALLUFF BCS030GA1YS4
BALLUFF BCS030NO1Y
BALLUFF BCS030NS1ASCS4
BALLUFF BCS030-NS-1-Y
BALLUFF BCS030NS1YS4
BALLUFF BCS030PO1Y
BALLUFF BCS-030-PS-1-C-03
BALLUFF BCS-030-PS-1-C-S4
BALLUFF BCS030-PS-1-Y
BALLUFF BCS-030-PS-1-Y-S4
BALLUFF BCS030W05L3
BALLUFF BCS-030-WO-5-L-03
BALLUFF BCS030WO5L3
BALLUFF BCS030WO5LS21
BALLUFF BCS-030-WS-5-L-S21
BALLUFF BCS034NO1Y
BALLUFF BCS034NS1Y
BALLUFF BCS034PO1Y
BALLUFF BCS034PS1Y
BALLUFF BCS034WO5L
BALLUFF BCS034WS5L
BALLUFF BCSKKK05020
BALLUFF BCSKKK05021
BALLUFF BCSKKK05022
BALLUFF BCSKKK05023
BALLUFF BCSKKK05060
BALLUFF BCS-KKK-050.61
BALLUFF BCSKKN07020
BALLUFF BCSKKN07021
BALLUFF BCSKKN07022
BALLUFF BCSKKN07023
BALLUFF BCSKKN07060
BALLUFF BCSKKN07061
BALLUFF BDGZMS31161288
BALLUFF BEN-516-13-20
BALLUFF BES-04.0-KB-1
BALLUFF BES12SM2
BALLUFF BES16304102CPU05
BALLUFF BES513006GE4CPU
BALLUFF BES513325GE5YS4
BALLUFF BES515-207-S21-E
BALLUFF BES515209521S
BALLUFF BES515-209-S21-E
BALLUFF BES515-217-E5-E-S21
BALLUFF BES-515-325-S4-C
BALLUFF BES515325SKC
BALLUFF BES-515-356-SK-C
BALLUFF BES-515-360-E5-T-S4
BALLUFF BES515418S21L
BALLUFF BES-515-420-S21-L
BALLUFF BES515432S21L
BALLUFF BES515437S21L
BALLUFF BES-515-449-BO-L
BALLUFF BES-515-449-S21-L
BALLUFF BES515456BOL
BALLUFF BES515456S21L
BALLUFF BES-515-461-BO-L
BALLUFF BES515461S21L
BALLUFF BES515462BOL
BALLUFF BES516105BOC
BALLUFF BES-516-105-BO-C-03
BALLUFF BES516105BOCPU
BALLUFF BES-516-105-G-S4-H
BALLUFF BES516-105-S4-C
BALLUFF BES516108DDF
BALLUFF BES516110D
BALLUFF BES516110DDH
BALLUFF BES516111BOC
BALLUFF BES516-111-S4-C
BALLUFF BES516111S5L
BALLUFF BES-516-113-BO-C
BALLUFF BES-516-113-BO-C-05
BALLUFF BES516113BOCPU
BALLUFF BES-516-113-S4-C
BALLUFF BES-516-114-BO-C
BALLUFF BES516114BOCPU
BALLUFF BES-516-114-S4-C
BALLUFF BES-516-118-BO--C
BALLUFF BES-516-118-S4-C
BALLUFF BES516120BOC
BALLUFF BES-516-120-S4-C
BALLUFF BES516122BOC
BALLUFF BES516122S4C
BALLUFF BES516-123-BO-C
BALLUFF BES-516-123-G-S4-H
BALLUFF BES-516-123-S4-C
BALLUFF BES-516-124-BO-C
BALLUFF BES516-124-S4-C
BALLUFF BES516125BOC
BALLUFF BES-516-125-S-4-C
BALLUFF BES516126BOC
BALLUFF BES516131BOC
BALLUFF BES516131BOCPU
BALLUFF BES516-131-BO-C-PU-05
BALLUFF BES516-131-S4-C
BALLUFF BES516133M0C05
BALLUFF BES516146EOXPU
BALLUFF BES516200S22062
BALLUFF BES-516-200-S2-2.062-S5
BALLUFF BES516207BOE
BALLUFF BES-516-207-BO-E-03
BALLUFF BES-516-207-BO-E-05
BALLUFF BES516207BOE5
BALLUFF BES-516-207-S21-E
BALLUFF BES-516-207-S27-E
BALLUFF BES516208BOE
BALLUFF BES516208BOE5
BALLUFF BES516-208-S21-E
BALLUFF BES516209BOE
BALLUFF BES-516-209-BO-E-05
BALLUFF BES516-209-BO-E-PU-05
BALLUFF BES-516-209-S21-E
BALLUFF BES516210B0E05
BALLUFF BES516210BOE
BALLUFF BES516-210-S21-E
BALLUFF BES516211E4A05
BALLUFF BES-516-211-E4-E
BALLUFF BES-516-211-E4-E-05
BALLUFF BES516211E4E5
BALLUFF BES-516-211-E5-E-S21
BALLUFF BES-516-211-E5-E-S-27
BALLUFF BES-516-211-E5-E-S5
BALLUFF BES516-212-E4-E-03
BALLUFF BES-516-212-E5-E-S-21
BALLUFF BES-516-212-E5-E-S5
BALLUFF BES516213E4E
BALLUFF BES-516-213-E4-E-05
BALLUFF BES-516-213-E5-E-S-21
BALLUFF BES-516-213-E5-E-S5
BALLUFF BES516214E4E
BALLUFF BES516-214-E5-E-S21
BALLUFF BES516-214-E5-E-S5
BALLUFF BES516215E4E
BALLUFF BES516-215-E4-E-05
BALLUFF BES516215E4E08
BALLUFF BES-516-215-E5-E-S21
BALLUFF BES516216E4E
BALLUFF BES516217E4E
BALLUFF BES516217E4E5
BALLUFF BES-516-217-E5-E-S21
BALLUFF BES-516-217-E5-E-S5
BALLUFF BES516218E4E
BALLUFF BES-516-218-E5-E-S21
BALLUFF BES516-218-E5-E-S5
BALLUFF BES-516-3005-E4-C-PU-5
BALLUFF BES516-3005-E5-C-S49
BALLUFF BES-516-3005-G-E4-C-PU-05
BALLUFF BES5163005GE5CS
BALLUFF BES-516-3005-G-E5-C-S49
BALLUFF BES 516-3006-E5-C-S49
BALLUFF BES516-3006-G-E4-C-PU-05
BALLUFF BES5163007E4CP
BALLUFF BES-516-3007-E4-C-PU-05
BALLUFF BES-516-3007-E4-C-PU-5
BALLUFF BES5163008E4CP5
BALLUFF BES-516-3008-E4-C-PU-05
BALLUFF BES516-300-S166-S49-00,2
BALLUFF BES-516-300-S-170-S-49
BALLUFF BES516300S17635
BALLUFF BES-516-300-S-202-PU
BALLUFF BES516300S252H2
BALLUFF BES516-300-S262-S4-D
BALLUFF BES-516-300-S295/1.025"-S4
BALLUFF BES-516-300-S-300-S-4-D
BALLUFF BES-516-3017-G-E4-C-PU-05
BALLUFF BES516-3028-S4-C
BALLUFF BES-516-314-D
BALLUFF BES516314NNG
BALLUFF BES516314VVG
BALLUFF BES516324E2N
BALLUFF BES516324E2NPU
BALLUFF BES516324E3L
BALLUFF BES-516-324-E3-L-05
BALLUFF BES516324E3LPU
BALLUFF BES-516-324-E4-C
BALLUFF BES-516-324-E4-C5
BALLUFF BES-516-324-E4-C-PU
BALLUFF BES-516-324-E4-C-PU-05
BALLUFF BES516324E5C548
BALLUFF BES-516-324-E5-D-S-49
BALLUFF BES-516-324-EO-C
BALLUFF BES-516-324-EO-C-05
BALLUFF BES-516-324-EO-C-PU
BALLUFF BES-516-324-EO-C-PU-05
BALLUFF BES-516-324-G-E4-C
BALLUFF BES-516-324-G-E4-C-03
BALLUFF BES-516-324-G-E5-C-S49
BALLUFF BES-516-324-G-S49-C
BALLUFF BES-516-324-S49-C
BALLUFF BES-516-324-S4-C
BALLUFF BES-516-325-AO-C-PU-05
BALLUFF BES-516-325-BO-C
BALLUFF BES-516-325-BO-C-03
BALLUFF BES-516-325-BO-C-05
BALLUFF BES-516-325-BO-C5
BALLUFF BES-516-325-BO-C-PU
BALLUFF BES516325BOCPU03
BALLUFF BES516-325-BO-C-PU-05
BALLUFF BES516325E3N
BALLUFF BES516325E3R3
BALLUFF BES-516-325-E4-C-05
BALLUFF BES-516-325-E5-C-S4
BALLUFF BES-516-325-E5-Y-S4
BALLUFF BES-516-325-G-E4-Y-03
BALLUFF BES516325GE4YPU0
BALLUFF BES516325GE4YS4
BALLUFF BES-516-325-G-E5-Y-S-4
BALLUFF BES-516-325-G-E5-Y-S-49
BALLUFF BES516325GFE5Y
BALLUFF BES-516-325-G-S4-C
BALLUFF BES-516-325-G-S4-L
BALLUFF BES-516-325-S4-C
BALLUFF BES516326B0C05
BALLUFF BES-516-326-BO-C
BALLUFF BES-516-326-E5-C-S4
BALLUFF BES-516-326-E-5-Y-S-4
BALLUFF BES516326GE4Y5
BALLUFF BES-516-326-GS-4-C
BALLUFF BES-516-326-S4-C
BALLUFF BES516327GSA21PU
BALLUFF BES-516-327-S4-C
BALLUFF BES516329E3R02
BALLUFF BES516329GE5YS4
BALLUFF BES-516-329-S4-C
BALLUFF BES-516-343-E4-C-03
BALLUFF BES-516-343-E4-C-05
BALLUFF BES-516-343-E5-C-S4
BALLUFF BES516-343-G-E5-C-S49
BALLUFF BES-516-343-S-4-C
BALLUFF BES-516-343-SA11
BALLUFF BES516346HOY
BALLUFF BES-516-355-BO-C5
BALLUFF BES516356B0C5
BALLUFF BES-516-356-BO-C
BALLUFF BES-516-356-BO-C-05
BALLUFF BES-516-356-E5-C-S4
BALLUFF BES-516-356-E5-Y-S4
BALLUFF BES-516-356-S4-C
BALLUFF BES-516-357-E5-Y-S4
BALLUFF BES516-360-E5-Y-S4
BALLUFF BES516360GS4
BALLUFF BES-516-360-G-S4-H
BALLUFF BES516360GS4H103
BALLUFF BES-516-360-S4-C
BALLUFF BES-516-361-B0-C-03
BALLUFF BES516361B0C05
BALLUFF BES516361B0CPU05
BALLUFF BES-516-361-BO-C-05
BALLUFF BES516362GS4H103
BALLUFF BES516-363-S4-C
BALLUFF BES-516-369-G-E3-X-03
BALLUFF BES516371E0CPU
BALLUFF BES-516-371-E4-C-03
BALLUFF BES-516-371-E4-C-05
BALLUFF BES-516-372-E4-C-03
BALLUFF BES516377E0C3
BALLUFF BES516-377-E3-C-S4-PU-00,3
BALLUFF BES516377E3PU5
BALLUFF BES516-377-G-E5-C-S49
BALLUFF BES-516-377-S4C
BALLUFF BES-516-378-G-E5-C-S49
BALLUFF BES-516-378-S-4-C
BALLUFF BES516383E0C03
BALLUFF BES516383E0C05
BALLUFF BES-516-383-E5-C-S4
BALLUFF BES-516-383-S-4C
BALLUFF BES516384E0C03
BALLUFF BES516384E0C05
BALLUFF BES-516-384-E4-C-PU-05
BALLUFF BES-516-384-S4-C
BALLUFF BES516422HOX45
BALLUFF BES-516-422-HO-X-PU-05
BALLUFF BES-516-526-EO-H-03
BALLUFF BES516538B0HPU03
BALLUFF BES516539S4H
BALLUFF BES-516-542-BO-H-05
BALLUFF BES-516-542-BO-H5
BALLUFF BES-516-542-S4-H
BALLUFF BES516544BOHPU3
BALLUFF BES517108NA
BALLUFF BES-517-110-PA
BALLUFF BES-517-132-P3-H
BALLUFF BES517132P3N
BALLUFF BES517-132-P4-H
BALLUFF BES517132P5H
BALLUFF BES517132P5N
BALLUFF BES-517-132-U3-H
BALLUFF BES-517-132-U3-N
BALLUFF BES517132U4H
BALLUFF BES517132U4N
BALLUFF BES517134P3H
BALLUFF BES517134P4H
BALLUFF BES517134P5H
BALLUFF BES517134U3H
BALLUFF BES-517-134-U4-H
BALLUFF BES-517-134-U5-H
BALLUFF BES-517-223-U3-E
BALLUFF BES-517-223-U4-E
BALLUFF BES517223U4ES5
BALLUFF BES517300S245S7
BALLUFF BES517347M1Y3
BALLUFF BES-517-347-M1-Y-S49
BALLUFF BES517-351-NO-C-S49-00.2
BALLUFF BES-517-398-NO-C05
BALLUFF BES517-398-NO-LPU-03
BALLUFF BES517399NOL3
BALLUFF BESA1210012
BALLUFF BESA122512
BALLUFF BESA125012
BALLUFF BESA127512
BALLUFF BES-IKV-K-045-PS-1-Y
BALLUFF BES-IKV-S4-010-PS-1-Y
BALLUFF BESM08MG1PSC60F
BALLUFF BESM12ELPSC40BBP
BALLUFF BESM12MC1PSC10F
BALLUFF BESM12MLPSC40FS
BALLUFF BES-M18EL-PSH12E-S04G
BALLUFF BESM30M1P0C10BS0
BALLUFF BES-Q08ZC-PSC20B-S49GBES
BALLUFF BESRPT1804D1
BALLUFF BESRPT1804N1
BALLUFF BES-RPT-1804-P-1
BALLUFF BESRPT3008D1
BALLUFF BESRPT3008N1
BALLUFF BES-RPT-3008-P-1
BALLUFF BESRST1202J1
BALLUFF BESRST1805J1
BALLUFF BESRST3010J1
BALLUFF BES-RXD-0801-J-1
BALLUFF BESRXD1202J1
BALLUFF BESRXD1805J1
BALLUFF BESRXD3010J1
BALLUFF BESRXE1202N2
BALLUFF BESRXE1202NJ02
BALLUFF BESRXE1202P2
BALLUFF BESRXE1805N2
Balluff Position switch
Model: BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Order code: BHS004M
Balluff Position switch
Model: BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Order code: BHS004M
Balluff Inductive Sensors
Model: BES014W
Order Code: BES M12EE-PSC40B-S04G
Balluff Inductive Sensors
Model: BES0028
Order Code: BES M08MH1-PSC20B-S04G
Balluff Ordering code:  BES01ZN           
Description:        BES M12MI-PSH80B-S04G
Net weight:        0.031     KG
Balluff Ordering code:  BES0060            
Description:        BES M12MI-PSC20B-S04G         
Net weight:        0.031     KG
Balluff Ordering code:  BES0068            
Description:        BES M12MI-PSC40B-S04G
Net weight:        0.031     KG
Balluff Ordering code:  BES01H6            
Description:        BES 516-356-S4-C
Net weight:        0.028     KG         
Balluff Ordering code:  BES00PY            
Description:        BES 516-325-G-E5-C-S4
Net weight:        0.026     KG
Balluff Ordering code:  BES02MC          
Description:        BES 113-356-SA6-S4     
Net weight:        0.039     KG
Balluff Ordering code:  BMF006U         
Description:        BMF 307K-PS-C-2-PU-02            
Net weight:        0.037     KG 
Balluff   Ordering code:  BLA0001            
Description:        BLA 50A-001-S115         
Net weight:        1.238     KG / pc
Balluff Ordering code:  BTL03R0            
Description:        BTL5-S171-M0160-P-S32            
Net weight:        1 KG / pc
Balluff Model: BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Order code: BHS004M
Balluff Replaced by: BES 516-363-BO-C-02
BES01JJ
(IFM II5308)
Balluff BCC M415-M313-3F-300-PX43T2-150     ~ 15m customized
Order code : BCC0946
but the color of the cable will be black instead of yellow. (Mà cable den em nhe! Khong nhu PF vàng)
Balluff Inductive sensor
Model: BES 516-300-S135-S4-D
Order no: BHS001L
Balluff Inductive sensor
Model: BES 516-362-G-S4-H
Order no: BES01JC
Balluff Model: BKS-S 20-4-05
Order no: BCC0039
(Connector
Model: BKS-S 20-4-05
Order no: BBC003U)
Balluff Moel: BKS-S 20-4-SP1-05
Order no: BCC003U
(Connector
Model: BKS-S 20-4-05
Order no: BBC003U)
Balluff Type: BTL7-E500-M0450-K-SR32
Balluff Repare service only offer for 2pcs
Type: BTL5-E10-M0450-K-SR 32Note:
Modify the existing BTL5. Modify cost 140,00 per piece production time 5 working days plus delivery time from  to Neuhausen and back
Balluff Model: BOS 6K-PU-1QA-S75-C
Order no: BOS00AE
Balluff Micropulse Linear Displacement Transducer
Order no: BTL1AR7 
Type: BTL5-S112-M1550-P-KA05
Balluff Micropulse Linear Displacement Transducer
Order no: BTL1AR7 
Type: BTL5-S112-M1550-P-KA05
Balluff Type: BCS G34VVM2-PPM20C-S04G
Order no: BCS004Z
Balluff Type: BCC M415-0000-1A-034-PX0534-020 
Order no: BCC09H4
Balluff Type: BCC M425-0000-1A-040-PX0534-020
Order no: BCC08HP
Balluff Type: BES M12MI-PSC40B-BV03
Order no: BES0001
Balluff Type: BOS 6K-PU-1HA-S75-C
Order no: BOS009Y
Balluff Inductive Sensor
Model: BES 516-300-S262-S4-D
Order code: BHS0032
Balluff Cable
Model: BKS-S 20-2-PU-05
Order code: BCC002L
Balluff Order no: BTL031A
Type: BTL5-C10-M0150-P-S32
(011847169HU)
Balluff Inductive Sensor
Type: BES 516-300-S262-S4-D (BES516-300-S262-S4-D)
Order no: BHS0032
Balluff Cable
Type: BKS-S 20-2-PU-05
Order no: BCC002L
Balluff SENSOR
Type: BES M08MH1-PSC20B-S04G 
Order no: BES0028
Balluff SENSOR
Type: BES M08MH1-PSC20B-S04G 
Order no: BES0028
Balluff Type: BES 516-300-S135-S4-D
Order no: BHS001L
Balluff Type: BES 516-362-G-S4-H
Order no: BES01JC
Balluff Cable
Type: BKS-S 20-4-05 (BKS-S20-4-05)
Order no: BCC0039
Balluff Type: BES 516-300-S135-S4-D
Order no: BHS001L
Balluff Type: BES 516-362-G-S4-H
Order no: BES01JC
Balluff Cable
Type: BKS-S 20-4-05 (BKS-S20-4-05)
Order no: BCC0039
Balluff Type: BES 516-300-S135-S4-D
Order no: BHS001L
Balluff Type: BES 516-362-G-S4-H
Order no: BES01JC
Balluff Cable
Type: BKS-S 20-4-05 (BKS-S20-4-05)
Order no: BCC0039
Balluff Model: BAW M18MG-UAC80F-S04G
Order no: BAW002C
Balluff Model: BTL5-E17-M0260-K-SR32
Additional Specs: BTL01RYBTL5-E17-M0260-K-SR32
Additional Specs: BTL01RY
104336902 DE
Balluff Model: BKS-S 49-4-PU-03
Order no: BCC0075
Balluff Model: BOS 18M-PS-1PD-E4-C-PU-03
Order no: BOS0022
Balluff Model: BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03
Order no: BOS0020
Balluff Replaced by: BCC M323-0000-10-004-PX0334-030
BCC08LW
(Model: BKS-S 49-4-PU-03
Order no: BCC0075)
Balluff Model: BTL-P-1012-4R
Order no: BAM013J
Balluff Model: BTL6-E500-M0200-E28-KA02
Balluff Micropulse linear displacement transducer
Model: BTL5-S112B-M1550-B-KA05
Order code: BTL1C6C
(BTL5-S112-M1550-B-KA05)
Balluff Type: BOS 74K-UU-1FS-BO-Z (BOS74K-UU-1FS-BO-Z)
10-30Vdc
Balluff Order code: BSP001W
Model: BSP B020-EV002-A03A0B-S4
Balluff Model: BOS 74K-UU-1FS-BO-Z-02
Order code: BOS003P
Balluff Order code: BSP001W
Model: BSP B020-EV002-A03A0B-S4
Balluff CableReplaced by: BCC M415-M314-3F-304-PX0434-020
(Code: M415-M314-3F-003-VX44T2-020
The length is 2m)
Balluff Order code: BHS0034
Type: BES 516-300-S266-S4
Balluff Order code: BHS0034
Type: BES 516-300-S266-S4
Balluff Order code: BMF007W
Type: BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05
Balluff Type: BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Order code: BHS004M
Balluff Order code: BTL0M75
Type: BTL5-C10-M0457-P-S32
Balluff Order code: BES01H7
Type: BES 516-357-BO-C
Balluff Order code: BES0153
Type: BES 516-133-MO-C-S4-00,2
Balluff Order code: BTL04T4
Type: BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15
(BTL5-E17-M0295-S-SA230-K)
Balluff Order code: BTL04T9
Type: BTL5-E17-M0425-S-SA230
Balluff Proximity sensor
Type: BES M30MI1-PSC22B-S04G (BESM30MI1-PSC22B-S04G)
Order code: BES02YM
Balluff Order code: BMF007E
Type: BMF 315K-NS-C-2-SA2-S49-00,2
Balluff Type: BES M08ED-NSC25F-S04G 
(BES-M08ED-NSC25F-S04G)
Order no: BES01P2
Balluff Order code: BSP003J
Type: BSP B250-EV003-A03A0B-S4
Balluff Order code: BSP004C
Type: BSP B400-EV003-A03A0B-S4
Balluff Converted into Balluff from P+F
Inductive Senor
Model: BES01RZ
Order Code: BES Q08ZC-NSC20B-BP02
Balluff Position switchBES 516-300-S321-NEX-S4-D
BHS004M
Balluff Inductive Sensors
Model: BES014W
Order Code: BES M12EE-PSC40B-S04G
Balluff Inductive Sensors
Model: BES0028
Order Code: BES M08MH1-PSC20B-S04G
Balluff Model: BES 516-300-S240-D-PU-03 (BES516-300-S240-D-PU-03)
Order code: BHS002H
Balluff Model: BES M08MH1-PSC20B-S04G Order code: BES0028

đại diện các hãng ACI viet nam , ACO Vibration viet nam , ADFWEB viet nam , AEMC Instruments viet nam , AII viet nam , AIRCOM viet nam , AIRON viet nam , AIRPOL viet nam , ALBERTI- INTERNATIONAL viet nam , Alia Inc viet nam , ALLTEC viet nam , AMALGAMATED INSTRUMENT CO (AIC) viet nam , Amcells viet nam , "Ametek Rotron - Ametek - AMETEK Drexelbrook - Ametek Hongkong viet nam , AMPROBE viet nam , APLAB viet nam , APLEX viet nam , APOLLO FIRE viet nam , APOLLO VALVES viet nam , ARGO HYTOS viet nam , ASCO viet nam , ASK viet nam , ASP viet nam , ASUNG viet nam , A-T Controls viet nam , inc ( Kimax is distributor) viet nam , AT2E viet nam , Atago viet nam , ATEK sensor viet nam , AUTRONICA viet nam , AUTUS INTERNATIONAL (AUTUSBOLTS) viet nam , AVERYWEIGH- TRONIX viet nam , BALLUFF viet nam , Banico Controls viet nam , Baumer viet nam , BAUMUELLER viet nam , BECKHOFF viet nam , BEI sensors viet nam , Beko - Bekomat viet nam , BENDER viet nam , BENTONE viet nam , Bernstein viet nam , BETA LASERMIKE viet nam , Bihl+Wiedemann GmbH viet nam , BIJUR DELIMON viet nam , BINDICATOR viet nam , BIOTECH (BT Flowmeter) viet nam , Bircher Reglomat viet nam , Bi-Torq viet nam , BLOCK viet nam , BLUE WHITE viet nam , BOSCH viet nam , BRAHMA viet nam , BRANNAN viet nam , Braun Tacho viet nam , BRECON viet nam , BREVINI fluid power viet nam , Brooks Instrument viet nam , Carel viet nam , Cavotec viet nam , Cditech viet nam , Celduc viet nam , CENTEC viet nam , CHECKLINE viet nam , CIRCUTOR viet nam , COMAX viet nam , COMER viet nam , Conch viet nam , CONDOR viet nam , Contrinex viet nam , ONTROLLER SENSOR viet nam , COPRIM viet nam , Crouzet viet nam , CROWCON viet nam , Crydom viet nam , CSF viet nam , "CSTBrands:- BEI Kimco- BEI sensors- Crouzet- Crydom- Kavlico- Newall- Systron Donner Inertial" viet nam , DAEJUNG viet nam , DAEKUEM viet nam , DAERYUK viet nam , Dakota viet nam , Datapaq, viet am DEESYS viet nam , Defelsko viet nam , DEFINOX viet nam , DELTA-CONTROLS viet nam , DEUBLIN viet nam , DEUTRUNIC viet nam , DIN.AL viet nam , DINI ARGEO viet nam , DI-SORIC viet nam , DIVUS viet nam , DOLD viet nam , Dress viet nam , DUNGS viet nam , Duplomatic viet nam , DUYAR viet nam , Dwyer- Mercoid viet nam , DYNAPAR viet nam , E Instruments viet nam , EBMPAPST viet nam , EFEN viet nam , EGE Elektronik viet nam , Elap viet nam , Elcis viet nam , Elco viet nam , ELECTRO SENSORS viet nam , Electrogas viet nam , ELECTROSWITCH viet nam , Eltra viet nam , EMX Industries viet nam , Entes Elektronik A.S. viet nam , Epluse (E+E) viet nam , ERO ELECTRONIC viet nam , ESITRON viet nam , EUROTHERM viet nam , EVCO viet nam , FAIRCHILD viet nam , FANTINI COSMI viet nam , FATI viet nam , FEAM viet nam , FINE BEST viet nam , Fine SUNTRONIX viet nam , FINETEK viet nam , FLINTEC viet nam , Flir viet nam , FMS viet nam , FOBA viet nam , FOOD INSTRUMENT COOPERATION viet nam , FRIMA viet nam , FRIPRO viet nam , FSG viet nam , FUJIKURA RUBBER viet nam , GASDNA viet nam , GASMET CEMS viet nam , GEA MTS FLOWTEC AG viet nam , GEFA PROCESSTECHNIK GMBH viet nam , GEFRAN viet nam , GEMS viet nam , Gemu viet nam , GENEQ viet nam , GENERAL INSTRUMENTS viet nam , Genesis viet nam , GERARD AIR COMPRESSORS viet nam , GINICE viet nam , Golden Promise Equipment Inc viet nam , GR SCIENTIFIC viet nam , GRACO viet nam , Greatech viet nam , GREISINGER Electronic viet nam , GRUNBECK GMBH viet nam , HAKKO KIKI viet nam , HANS-SCHMIDT viet nam , Hartwig viet nam , HAZET viet nam , HIDRIA viet nam , "HIRSHMANNa Belden brands:- Belden- GarrettCom- Lumberg automation- irshmann" viet nam , HISCO viet nam , HITROL viet nam , HMS - Anybus - Netbiter viet nam , HOHNER viet nam , ONEY FLOW viet nam , HONSBERG Instruments viet nam , Hopeway viet nam , HPE viet nam , HTM Sensor viet nam , Huebner-Giessen viet nam , Hydac viet nam , HYOSUNG viet nam , IBEDA viet nam , ICP DAS viet nam , "IMOPC (IMO PRECISION CONTROLS)" viet nam , "IMREnviroment Equipment" viet nam , IMTRON Messtechnik viet nam , INSTRON viet nam , "INSTRON Structural Testing Systems GmbH" viet nam , Ircon viet nam , ISKRA viet nam , Itec viet nam , ITT NEODYN viet nam , JAHNS HYDRAULIK viet nam , JCK viet nam , Jenco viet nam , Jiangsu Tailai Reductor viet nam , Jiubei viet nam , JJ automation viet nam , JM Concept viet nam , JS HUMIDIFIERS viet nam , Kanetec viet nam , KASUGA viet nam , KDD viet nam , Keller Druck viet nam , Keller Druck viet nam , Keller MSR viet nam , KIMO viet nam , KINS (Konics Instrument Co.) viet nam , KISTLER-MORSE viet nam , Klinger viet nam , KNF viet nam , KOCOS AG viet nam , KOLL MORGEN viet nam , KONECRANES viet nam , KONICS viet nam , KRUGER viet nam , KFG level AG viet nam , Kuebler viet nam , Kuhn viet nam , KULI viet nam , KWD viet nam , KYTOLA viet nam , LABOM viet nam , LABOMED viet nam , LASE viet nam , Laurels viet nam , LEINE & LINDE viet nam , LEROY-SOMER viet nam , LIGHTSTAR viet nam , LIKA viet nam , LINKSPA viet nam , LINMOT viet nam , Lion Precision viet nam , LIST-MAGNETIK viet nam , LLOVERAS viet nam , LSIS viet nam , M&C Techgroup viet nam , MACOTEC viet nam , MADAS viet nam , MAFELEC viet nam , MAGNA MAGNA viet nam , Mahr viet nam , MANKENBERG viet nam , MAREK viet nam , Mark 10 USA viet nam , MARTENS Elektronik viet nam , Marval viet nam , Masibus viet nam , Matsui MFG viet nam , MAX-AIR viet nam , MBS AG viet nam , MECT viet nam , MEHRER viet nam , MEIDENSHA viet nam , MEISTER viet nam , "Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG" viet nam , Metalwork viet nam , Metz Connect viet nam , Micro Detectors viet nam , Micro Process Controls viet nam , Microsens viet nam , Microsonic viet nam , MID-WEST INSTRUMENT viet nam , MIINET (Moore Industries) viet nam , MIKI PULLEY viet nam , Mikrosen viet nam , MINIMAX viet nam , Mitech viet nam , Moons'' viet nam , Moshu Group viet nam , MOSTEK viet nam , Moxa viet nam , MTA viet nam , MTS viet nam , MTS AG viet nam , MTT viet nam , Nabertherm viet nam , Nesstech INC viet nam , Newall viet nam , NEWLONG viet nam , NIAGARA METERS viet nam , NIDEC viet nam , NINGBO WEIKE viet nam , NIPCON viet nam , NIPPON viet nam , NITSU viet nam , NITTO viet nam , NITTO SEIKO viet nam , NMB viet nam , Noeding viet nam , novotechnik viet nam , Offshore viet nam , OHKURA viet nam , OJIDEN viet nam , Omega viet nam , ONO SOKKI viet nam , OPKON viet nam , OPTEX- RAMCO viet nam , ORAND viet nam , PALMATECH viet nam , PEINER SMAG viet nam , PENTRONIC viet nam , Pieper viet nam , Pilz viet nam , PISCO viet nam , Polygon viet nam , Posital viet nam , POWER-GENEX viet nam , PR electronics viet nam , Precilec viet nam , RECISION DIGITAL viet nam , PRECIZIKA viet nam , PRESTO INSTRUMENTS viet nam , Prima Electro viet nam , PRISMA viet nam , PROFIMESS viet nam , Promesstec viet nam , PROMTEC viet nam , PROVIBTECH viet nam , Proxitron viet nam , PULS POWER viet nam , Q-light viet nam , RADIX viet nam , RAYTEC viet nam , RAYTECH viet nam , Raytek viet nam , REER viet nam , Rego viet nam , Reinhardt viet nam , Releco + Comat viet nam , Reotemp viet nam , Rezontech viet nam , RHYMEBUS viet nam , Rico werk viet nam , RIELS viet nam , RIKEN KEIKI viet nam , RMF viet nam , RMHOIST viet nam , RORZE viet nam , ROSSASIA viet nam , OTRONIC viet nam , RS Automation viet nam , RTK viet nam , RUEBSAMEN & HERR viet nam , RW coupling viet nam , SAER viet nam , Sakae Tsushin viet nam , Samson viet nam , Samwontech viet nam , SANKO-DENSHI viet nam , SANOCLAV viet nam , SANTERNO viet nam , SANYO DENKI viet nam , Sanyodenki viet nam , Sauter viet nam , SCHMIDBAUER viet nam , SCHONSTEDT viet nam , SCHUBERT & ALZER viet nam , SCHUNK GmbH viet nam , Selet viet nam , SELPRO viet nam , SENECA viet nam , Servomex viet nam , SESAME viet nam , Setra viet nam , SEWHA (SEWHACNM) viet nam , SG Corporation (NSD Group) viet nam , Shanghai Automation Instrumentation Co. viet nam , Ltd viet nam , Shanghai Total viet nam , Shimax viet nam , SHINHO SYSTEM viet nam , Shinko - Sinfonia viet nam , SHIZUOKA SEIKI viet nam , SHOWA DENKI viet nam , Showa Giken viet nam , SIKO viet nam , Silhouettone viet nam , SIMTRONICS viet nam , Sinbon viet nam , SIPOS AKTOTRIK viet nam , SKF viet nam , Ski-GmBh viet nam , SMART EASUREMENT viet nam , Smipack viet nam , SOLDO viet nam , SOMAS viet nam , SOMETECH viet nam , SOR viet nam , SPES viet nam , SPG MOTOR viet nam , "SRG (SANBURG INT''L LIMITED )- NTN bearing- FAG bearing- TIMKEN bearing- INA bearing- NSK bearing- SKF - IKO - ASAHI - ASK - KOYO - MRC - GMN - DKF - SNF - …" viet nam , STAHL viet nam , STASTO viet nam , Status UK viet nam , STEGO viet nam , STEINFURTH viet nam , Steril Air viet nam , STIMA viet nam , STORK TRONIC viet nam , STS sensor viet nam , SUMITOMO viet nam , SUMITOMO viet nam , UMTAK viet nam , SUN HYDRAULICS viet nam , SUNON viet nam , UNPOWER viet nam , SUNTEX INSTRUMENTS CO. viet nam , LTD viet nam , SUPERLOK viet nam , TAIHEI BOEKI viet nam , Taihuei viet nam , Takasago viet nam , TAKUWA viet nam , TAMAGAWA viet nam , TDE MACNO viet nam , TDK Lambda viet nam , TDZ viet nam , TECHNOR viet nam , TECLOCK-TTS JAPAN viet nam , Tecsis viet nam , TEKHNE CORPORATION JAPAN viet nam , TELESTAR viet nam , Tempress viet nam , Tempsens viet nam , TENMARS viet nam , TENSILE TESTING viet nam , Thai Pattanasin MaHÒAne Tools viet nam , Timegroup viet nam , Tival viet nam , TOGAMI viet nam , TOKA SEIKI viet nam , Top-air viet nam , Towa seiden viet nam , TOYO ELECTRIC viet nam , Trane viet nam , Trusco viet nam , Turck viet nam , TURNER DESIGNS HYDROCARBON INSTRUMENTS INC." viet nam , Unimech viet nam , Unipulse viet nam , Uniseal viet nam , UNITED ELECTRIC viet nam , UNITRONICS viet nam , UNIVER viet nam , VAF INSTRUMENTS viet nam , Vaisala viet nam , VALBIA viet nam , VALSTEAM ADCA viet nam , VALVAUT viet nam , Ventilation control product viet nam , VERDER AIR viet nam , VERLINDE NEDERLAND viet nam , VIBCO Vibrators viet nam , VISHAY PRECISION viet nam , VULCANIC viet nam , WADECO viet nam , WADECO viet nam , WAGNER viet nam , Waircom viet nam , WATERWAY viet nam , WATLOW viet nam , WAYSEN viet nam , Weintek viet nam , WEST CONTROL SOLUTION - PMA viet nam , Westec viet nam , WIKA viet nam , WINLING viet nam , WIREMATIC viet nam , Wisecontrol viet nam , Wolf Safety viet nam , Woonyoung viet nam , WURGES viet nam , XECRO viet nam , XELEUM viet nam , YAMATO-SCALE viet nam , YAN INDUSTRIES viet nam , Yaskawa Japan viet nam , YOTTA CONTROL viet nam , ZENNIO viet nam , ZIEL-ABEGG viet nam , CANNEED viet nam , BESTECH viet nam , CSI viet nam , TERRISS viet nam , NIRO SOAVI viet nam , TECHLONG viet nam , BELDEN viet nam , ELOBAU viet nam , CONSILIUM viet nam , OLYMPIA KOGYO viet nam , SALVEX viet nam , CISA viet nam , CONVUM viet nam , PIAB viet nam , HARVARD viet nam , "HOHNER POSTPRESS(Hohner Maschinenbau)" viet nam , NEWSON GALE viet nam , "W&T(Wiesemann & Theis GmbH)" viet nam , YSI viet nam , CAIR EUROMATIC AUTOMATION PVT viet nam , TELCO SENSORS viet nam , SYSTEM SENSOR viet nam , MINARIK DRIVES viet nam , RHEIN TACHO viet nam , "ARMATURENBAU GmbHMANOTHERM Beierfeld GmbH" viet nam , DYNISCO viet nam , THORN viet nam , ID INSERT DEAL viet nam , DAEKWANG TRANSFORMER (DKT) viet nam , BODET viet nam , KTR viet nam , SIERA MONITOR viet nam , FHF FUNKE + HUSTER FERNSIG GMBH viet nam , BERTHOLD viet nam , PROTECTOSEAL viet nam , "COMARK INSTRUMENTS(A FLUKE CO.)" viet nam , BALEM viet nam , SCHMALZ viet nam , SCHEMIK viet nam , RE-SPA viet nam , TYCO FIRE viet nam , WESTCAR viet nam , MCDONNELL-MILLER (ITT CONTROL) viet nam , HIGEN MOTOR viet nam , DAEHWA viet nam , FERNO viet nam , METRIX VIBRATION viet nam , VIBRO METER (MEGGITT) viet nam , FLOW TECHNOLOGY viet nam , AICHI TOKEI viet nam , SPOBU (SPOHN + BURKHARDT GMBH) viet nam , MTR viet nam , SOLO DETECTOR TESTER viet nam , BENTLY NEVADA viet nam , DELTA ELECTRONICS viet nam , WESTERMO viet nam , KG AUTO viet nam , HANSEN (HANTECH) viet nam , ELESA GANTER viet nam , DELTA SENSOR viet nam , ASKER (KOBUNSHI KEIKI) viet nam , TECLOCK viet nam , KM IMPRESS viet nam , CHO-ONPA viet nam , FILSA viet nam , AGR viet nam , ITAL SENSOR viet nam , TOMOE viet nam , ACCURATE SENSOR viet nam , ESA ELECTRONICA S.P.A viet nam , VALCO viet nam , ACOPIAN viet nam , FLUKE CALIBRATION viet nam , RAYCHEM RPG viet nam , NIHON KLINGAGE viet nam , APLISENS viet nam , ARTEC PNEUMATIC viet nam , DETCON viet nam , OLDHAM viet nam , ODE VALVE viet nam , ENERPO viet nam , SOUTHLAND SENSING LTD viet nam , S+S viet nam , MAGNETIC viet nam , TEKSAN viet nam , SHOWA SOKKI viet nam , IET LABS viet nam , POWELECTRICS viet nam , ARIS STELLANTRIEBE viet nam , KHS viet nam , MARKLOAD SYSTEMS viet nam , LGM Products viet nam , FULLTECH viet nam , FIESSLER viet nam , HENGSTLER viet nam , TANTRONIC viet nam , SELAS viet nam , ESA PYRONICS viet nam , DIGMESA viet nam , SCHAERER ELEKTRONIK AG viet nam , CHAUVIN-ARNOUX viet nam , PMA viet nam , SANKI viet nam , ELCONTROL viet nam , VERSITRON viet nam , KUBLER FRANCE SAS viet nam , SMAG Group viet nam , KSR KUEBLER AG viet nam , KUEHN CONTROL AG viet nam , ITECH viet nam , UFLOW viet nam , ETTORE CELLA SPA (ECELLA) viet nam , ASHE CONTROLS PVT LTD viet nam , DECA viet nam , RAYLEIGH viet nam , LAND INSTRUMENTS AMETEK viet nam , SWARCO TRAFIC SYSTEMS viet nam , ALPHA MOISTURE viet nam , SHAW METERS viet nam , KOREA NAGANO viet nam , AUER SIGNAL viet nam , HERAEUS viet nam , HK INSTRUMENTS viet nam , NORIS viet nam , SCHENCK PROCESS viet nam , IME INSTRUMENT viet nam , INDUCODER viet nam , TRITECH viet nam , KRAL viet nam , GFG EUROPE viet nam , E2S viet nam , RULAND viet nam , ZAHM & NAGEL viet nam , ELIS PLZEN viet nam , MAURER IR viet nam , PYRO METER INSTRUMENTS viet nam , SOLBERG MFG viet nam , EYC-TECH
0 comments:

Post a Comment