Sunday, October 18, 2015

Máy đo lực momen xoắn FMS , Máy đo lực căng FMS ,Thiết bị đo lực căng FMS ,Máy đo tốc độ FMS ,Máy đo độ dày cầm tay FMS , Máy đo độ ẩm FMS , Máy đo FMS , lực căng dây đai FMS , RMT 400 FMS , ZD FMS , đo lực căng FMS, FMS viet nam, do luc cang FMS, đo lực căng dây đai FMS, do luc cang day dai FMS, đo áp lực FMS, do ap luc FMS.

H2T Vietnam, chúng tôi chuyên XNK thiết bị điện, điện tử động hóa 
là nhà phân phối chính thức của nhiều hãng tại Việt Nam , là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp Hãy lien hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt hơn.

_____________________________Kindest Regard_____________________________

Mr Twain Ngo| H2T Warehouse manager
Mobile .: 0932286381 / 0979985189 :.
I email I   .:   sales.tudonghoa@Gmail.com     :.
I Online contact I Zalo.: 0979985189 :.     Skype .:  SaleS.tudonghoa  :.
I Website I .:.: www.salestudonghoa.com :.
*************************** ***************************
H2T TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITED
Address (for Delivery and Contact): Le Thai To  Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh city,Viet Nam
Address ( for Invoice): D402 HH2  Duong Noi, To Huu Street, Yen Nghia Ward  , Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam
FMS vietnam, máy đo lực căng FMS, thiết bị đo lực FMS, may do luc cang FMS, cam bien luc cang FMS, thiet bi do luc cang FMS, FMS, cảm biến lực FMS
Máy đo lực momen xoắn FMS , Máy đo lực căng FMS ,Thiết bị đo lực căng FMS ,Máy đo tốc độ FMS ,Máy đo độ dày cầm tay FMS , Máy đo độ ẩm FMS , Máy đo FMS , lực căng dây đai FMS , RMT 400 FMS , ZD FMS , đo lực căng FMS, FMS viet nam, do luc cang FMS, đo lực căng dây đai FMS, do luc cang day dai FMS,  đo áp lực FMS, do ap luc FMS.Máy đo lực momen xoắn FMS , Máy đo lực căng FMS ,Thiết bị đo lực căng FMS ,Máy đo tốc độ FMS ,Máy đo độ dày cầm tay FMS , Máy đo độ ẩm FMS , Máy đo FMS , lực căng dây đai FMS , RMT 400 FMS , ZD FMS , đo lực căng FMS, FMS viet nam, do luc cang FMS, đo lực căng dây đai FMS, do luc cang day dai FMS,  đo áp lực FMS, do ap luc FMS.
  
1.    LMGZ Force measurement BearingFMS VIETNAM
LMGZ200 / LMGZ201 / LMGZ203 / LMGZ205 FMS VIETNAM
LMGZ307 / LMGZ310 / LMGZ313  FMS VIETNAM
2.   A203 series force measurement sensorFMS VIETNAM
A 203.50.17 / A 203.125.17  FMS VIETNAM
A 203.250.17 / A 203.500.17  FMS VIETNAM
A 203.1000.17  FMS VIETNAM
3.   C203 Force Measurement sensorFMS VIETNAM
C 203.50.17 / C 203.125.17  FMS VIETNAM
C 203.250.17 / C 203.500.17  FMS VIETNAM
C 203.1000.17  FMS VIETNAM
4.   CA203 Force measurement sensorFMS VIETNAM
CA 203.50 / CA 203.125  FMS VIETNAM
CA 203.250 / CA 203.500  FMS VIETNAM
CA 203.1000 / CA 203.1500  FMS VIETNAM
CA 203.DI 100 / CA 203.DI 125  FMS VIETNAM
CA 203.DI 150 / CA 203.DM 25  FMS VIETNAM
CA 203.DM 30  FMS VIETNAM
5.   F202 Force Measuring SensorFMS VIETNAM
F 202.50 / F 202.125  FMS VIETNAM
F 202.250 / F 202.500 FMS-ANS VIETNAMFMS VIETNAM
6.   FA202 Force measurement sensor with Dead Shaft AdapterFMS VIETNAM
FA 202.50 / FA 202.125  FMS VIETNAM
FA 202.250 / FA 202.500  FMS VIETNAM
FA 202.DI.075 / FA 202.DI.100  FMS VIETNAM
FA 202.DM.20 / FA 202.DM.25  FMS VIETNAM
50001930 / 50000558  FMS VIETNAM
7.   LMGZ.D Double Range Force Measuring BearingFMS VIETNAM
LMGZ202.D.RF.H15  FMS VIETNAM
LMGZ305.D.RF.H15  FMS VIETNAM
LMGZ317.D.RF.H15  FMS VIETNAM
·  SupportFMS VIETNAM
GMGZ205  FMS VIETNAM
GMGZ205-15GRAD-12 xM6 1)  FMS VIETNAM
GMGZ307  FMS VIETNAM
GMGZ307-15GRAD- 12 xM8 1)  FMS VIETNAM
GMGZ310  FMS VIETNAM
GMGZ310-15GRAD-12 xM10 1)  FMS VIETNAM
8.   CZ205 Force Measuring JournalFMS VIETNAM
CZ 205.50 / CZ 205.125  FMS VIETNAM
CZ 205.250 / CZ 205.500  FMS VIETNAM
CZ 205.1000 / CZ 205.1500  FMS VIETNAM
9.   UMGZ Force Measuring Bearing BlockFMS VIETNAM
UMGZ 060 / UMGZ 080  FMS VIETNAM
UMGZ100 / UMGZ200  FMS VIETNAM
UMGZ300 / UMGZ400.350  FMS VIETNAM
UMGZ400.390 / UMGZ500  FMS VIETNAM
10. UMGZ.P Force Measuring BlockFMS VIETNAM
UMGZ.P 200.1 k / UMGZ.P 200.2 k  FMS VIETNAM
UMGZ.P 200.5 k / UMGZ.P 200.10 k  FMS VIETNAM
11. SMGZ Force Measuring Bearing BlockFMS VIETNAM
SMGZ100 / SMGZ200  FMS VIETNAM
SMGZ300 / SMGZ400.350  FMS VIETNAM
SMGZ400.390 /SMGZ500  FMS VIETNAM
12. PMGZ Force Measuring Bearing BlockFMS VIETNAM
PMGZ100 / PMGZ200  FMS VIETNAM
PMGZ300 / PMGZ400.350  FMS VIETNAM
PMGZ400.390 / PMGZ500  FMS VIETNAM
13. IMGZ Series Force Measuring RollerFMS VIETNAM
IMGZ035  FMS VIETNAM
14. RMGZ900 Force Measuring RollerFMS VIETNAM
RMGZ900 series  FMS VIETNAM
15. RMGZ900mini Force Measuring RollerFMS VIETNAM
RMGZ900mini series  FMS VIETNAM
16. RMGZ100 Force Measuring RollerFMS VIETNAM
RMGZ100 series  FMS VIETNAM
17. RMGZ300 Force Measuring RollerFMS VIETNAM
RMGZ300 series  FMS VIETNAM
18. RMGZ800 Force Measuring RollerFMS VIETNAM
RMGZ800 series  FMS VIETNAM
19. RMGZ400 / 600 Force Measuring RollerFMS VIETNAM
RMGZ400 / 600 series  FMS VIETNAM
20. CR Force Measuring RollerFMS VIETNAM
CR 208.50 / CR 208.125  FMS VIETNAM
CR 208.250 / CR 208.500  FMS VIETNAM
CR 208.1000 / CR 208.1500  FMS VIETNAM
CR 210.50 / CR 210.125  FMS VIETNAM
CR 210.250 / CR 210.500  FMS VIETNAM
CR 210.1000 / CR 210.1500  FMS VIETNAM
CR 212.50 / CR 212.125  FMS VIETNAM
CR 212.250 / CR 212.500  FMS VIETNAM
CR 212.1000 / CR 212.1500  FMS VIETNAM
21. DMGZ Load CellFMS VIETNAM
DMGZ323A.RF / DMGZ325A.RF  FMS VIETNAM
DMGZ331A.RF / DMGZ3325A.RF  FMS VIETNAM
DMGZ335A.RF / DMGZ341A.RF  FMS VIETNAM
DMGZ342A.RF / DMGZ345A.RF  FMS VIETNAM
22. AMGZ Series Force Measuring JournalFMS VIETNAM
AMGZ205.100 / AMGZ205.200  FMS VIETNAM
AMGZ205.375 / AMGZ205.500  FMS VIETNAM
AMGZ205.750 / AMGZ205.1500  FMS VIETNAM
FMS VIETNAM
AMGZ205.2250 / AMGZ205.DM25  FMS VIETNAM
AMGZ205.DI125 / AMGZ205.DI150  FMS VIETNAM
23. ZMGZ Force Measuring JournalFMS VIETNAM
ZMGZ205.100 / ZMGZ205.200  FMS VIETNAM
ZMGZ205.375 / ZMGZ205.750  FMS VIETNAM
ZMGZ205.1500 / ZMGZ207.100  FMS VIETNAM
ZMGZ207.200 / ZMGZ207.375  FMS VIETNAM
ZMGZ207.750 / ZMGZ207.1500  FMS VIETNAM
ZMGZ207.3000  FMS VIETNAM
       II.        AmplifiersFMS VIETNAM
1.     EMGZ306A Compact Tension MeasurementFMS VIETNAM
EMGZ306A.CAL  FMS VIETNAM
EMGZ306 A /10V  FMS VIETNAM
EMGZ306A.581820  FMS VIETNAM
2.   EMGZ307 Extra Robust Tension Measuring AmplifierFMS VIETNAM
EMGZ307 Series  FMS VIETNAM
3.   EMGZ309 Digital Tension Measuring AmplifierFMS VIETNAM
EMGZ309 Series  FMS VIETNAM
4.   EMGZ309-EIP Measuring Amplifier with EtherNet/IP BusFMS VIETNAM
EMGZ309-EIP Series  FMS VIETNAM
5.   EMGZ310 Digital Tension Measuring AmplifierFMS VIETNAM
EMGZ310 Series  FMS VIETNAM
6.     EMGZ321 Left/right Tension Measuring AmplifierFMS VIETNAM
EMGZ321 Series  FMS VIETNAM
7.     EMGZ321.EIP Left/Right Tension Measuring Amplifier with EtherNet/IP-BusFMS VIETNAM
EMGZ321.EIP Series  FMS VIETNAM
8.     EMGZ470.D/472.D PROFIBUS® Tension Measuring AmplifierFMS VIETNAM
EMGZ470.D/472.D Series  FMS VIETNAM
9.     EMGZ470/472A.W PROFIBUS® Tension Measuring AmplifierFMS VIETNAM
EMGZ470/472A.W Series  FMS VIETNAM
10.  EMGZ473.W Tension Measuring AmplifiersFMS VIETNAM
EMGZ473.W Series  FMS VIETNAM
11.  EMGZ474 PROFIBUS® Tension Measuring AmplifiersFMS VIETNAM
EMGZ474 Series  FMS VIETNAM
12.  EMGZ480 Force Measuring Amplifier with CAN-BUS® InterfaceFMS VIETNAM
EMGZ480 Series  FMS VIETNAM
13.  EMGZ490 Tension Measuring Amplifier with PROFINET InterfaceFMS VIETNAM
EMGZ490 Series  FMS VIETNAM
14.  EMGZ600 Series Digital Tension Measuring AmplifierFMS VIETNAM
EMGZ611 / EMGZ612  FMS VIETNAM
EMGZ613 / EMGZ614  FMS VIETNAM
EMGZ621 / EMGZ622 / EMGZ642  FMS VIETNAM
      III.        ControllersFMS VIETNAM
1.   CMGZ309 Digital Tension ControllerFMS VIETNAM
CMGZ 309.R / CMGZ 309.S  FMS VIETNAM
CMGZ 309.W / CMGZ 309.W.ACV  FMS VIETNAM
CMGZ 309.W.B.ACV  FMS VIETNAM
2.   CMGZ480 Controller with CAN-BUS©FMS VIETNAM
CMGZ 480 series  FMS VIETNAM
     IV.        Ex-proofFMS VIETNAM
ExMGZ100/200.ATEX Intrinsically Safe Barrier for Zone 1FMS VIETNAM
B.    Web GuidingFMS VIETNAM
        I.        WebmasterFMS VIETNAM
BKS 015.100.155.50.D  FMS VIETNAM
BKS 015.200.155.50.D  FMS VIETNAM
BKS 015.250.180.50.D  FMS VIETNAM
BKS 015.350.250.75.D FMS-ANS VIETNAMFMS VIETNAM
BKS 020.3.0250.0280.050  FMS VIETNAM
BKS 020.3.0300.0290.050  FMS VIETNAM
BKS 020.3.0400.0320.075  FMS VIETNAM
BKS 020.3.0500.0405.075  FMS VIETNAM
BKS 020.3.0600.0455.075  FMS VIETNAM
BKS040 series  FMS VIETNAM
       II.        webDIRECTORFMS VIETNAM
FMS-webDIRECTOR 041/042  FMS VIETNAM
      III.        winderGLIDEFMS VIETNAM
FMS-winderGLIDE Type D.3 Actuator  FMS VIETNAM
FMS-winderGLIDE Type D.6 Actuator  FMS VIETNAM
     IV.        SensorFMS VIETNAM
AZS 01B / AZS 04B  FMS VIETNAM
US 01B / US 04B  FMS VIETNAM
DLS 2  FMS VIETNAM
      V.        Web Guide ControllerFMS VIETNAM
BKS309 Series  FMS VIETNAM
     VI.        EquipmentFMS VIETNAM
BKS.V.A  FMS VIETNAM
BKS.V  FMS VIETNAM
BKS.T  FMS VIETNAM
C.    Belt ScalesFMS VIETNAM
        I.        EquipmentFMS VIETNAM
ZMGZ205.100 / ZMGZ205.200  FMS VIETNAM
ZMGZ205.375 / ZMGZ205.750  FMS VIETNAM
ZMGZ205.1500 / ZMGZ207.100  FMS VIETNAM
ZMGZ207.200 / ZMGZ207.375  FMS VIETNAM
ZMGZ207.750 / ZMGZ207.1500  FMS VIETNAM
ZMGZ207.3000  FMS VIETNAM


0 comments:

Post a Comment